Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Στα 17 δισ. ανεβαίνει το κόστος των μέτρων
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Τ ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
9' 71254 557157
Παρασκευή 3 Ιουλίου 2020 | τιμή: 1,30 Ε
ΟΙΚο ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙ ΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕ ΡΙΔΑ
Έτος: 96ο . Αριθμός φύλλου : 27.262
Στα 17 δισ. ανεβαίνει
το κόστος των μέτρων
ΧΑ: Ποδαρικό με το δεξί στο β' εξάμηνο
lΙούνος 2020
lούλιος 2020 σελ. 15
Έλεγχοι ΑΑΔΕ
Παραπομπή υποθέσεων
για μαύρον χρήμα 12,8 δισ.
Η κυβέρνηση αναθεωρεί τις εκτιμήσεις της-Διογκνεται το πρωτογενές έλλειμμα
Στα 17 δισ. ευρ αναθεωρείται το ταμειακό κό
στος για το τρέχον έτος των μέτρων Πουέχει υλοΠοιήσει ή σκοπεύει να υλοποιήσει μέσα στο αμέ
σως επόμενο χρονικό διάστημα η κυβέρνηση. Οι
εκτιμήσεις που είχαν γίνει μέχρι τρα για ταμειακό
κόστος uης τάξεως των 14 δισ. ευρ αναθεωρούνται , έως το τέλος του έτους , χωρίς όμως να κεκτροχια - χρέους ως Προς το ΑEΠ υψηλότερη του 200%. Την
καθς η κυβέρνηση θα αναικοινσει και νέα μέτρα
στήριξης της οικονομίας, αρχής γενομένης από
σήμερα. αναθερηση του Ποσού θα τυπήσεν
το Πρωτογενές έλλειμμα, το οποίο θα ξεπεράσει
- σενάριο για ύφεση της τάξεως του 5%-6% , η ανα
το 3%-3,5%, αλλά και το έλλειμμα της γενικής κυ
βέρνησης, το οποίο αναμένεται πλέον να υπερβεί λογία θα διαμορφωθεί στο επίπεδο του 194%το 6,5%-7%. Η Προσπάθεια του οικονομικού επ τελείου επκκντρνεται πλέον στο να συγκρατηθούν
τα ταμειακά διαθέσιμα της χρας στα 30 δισ. ευρ
Πάνω από 7.450 υποθέσεις μεγάλης φοροδιαφυγής και μη Πληρωμής μεγάλου ύψους
οφειλν Προς το Δημόσιο, οι οΠίες εντοπίστηκαν την περίοδο Ιανουαρίου
2016-Μαρτίου 2020 από την ΑΑΔΕ, ΠαραΠέμφθηκαν και στην Αρχή για την
Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων
από Παράνομες Δραστηριότητες για έρευνες
ως Προς το αδίκημα του ξεπλύματος βρόμικουνή αμαύρου, χρήματος. Το
το οποίο αφορούν οι υποθέσεις αυτές ανέρχεται σε 12,8 δισ. ευρ . σελ . 5
196%, εν ανηύφεσηξεπεράσει το 8%, η Ελλάδα
θα καταστεί η δεύτερη χρα στον Πλανήτη μετά
την Ιαπωνία- Που θα φτάσει να έχει αναλογία
στεί το δημόσιο χρέος. Το τελευταίο εκτιμάται
ότι θα διαμορφωθεί κοντά στα 340-342 δισ. ευρ,
εν η αναλογία ως Προς το ΑΕΠ θα εξαρτηθεί από
την έκταση της ύφεσης. Αν επιβεβαιωθεί το βασικό μόλις ξεκίνησε. σελ. 3
ίδια στιγμή, εικόνα για τmν έκταση της ύφεσης
κατά το β' τρίμηνο ακόμη δεν υπάρχει, εν το καθοριστικό Υ τρίμηνο για την ελληνική οικονομία
ικό Ποσό
Ταμείο Ανάκαμψης:
Έντονο Παρασκήνιο
Φρένο στις διαγραφές
στο α' εξάμηνο
Κορύφωση διαβουλεύσεων στην Ε.Ε.
Φρέναραν οι διαγραφές βιοτεχνικν επικειρήσεων από τα μητρα του Βιοτεχνικού
Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης στο πρτο εξ μηνο του έτους , την ρα Που καταγράφηκε μία
λιγότερη εγγραφή, έναντι του αντίστοιχου περσινού εξαμήνου. Πιο συγκεκριμένα, στο Πρτο
εξάμηνο του έτους λουκέτο έβαλαν 197 επιχερήσεις έναντ 250 Πέρυσι , Παρουσιάζοντας
μείωση κατά 21,2%, εν οι εγγραφές έφτασαν
τις 260 αντί 261 πέρυσι. σελ . 6
Την Προσεχή βδομάδαθα στα
λεί στα κράτη μέλη η συμβιβα- τους προέδρους Σαρλ Μισέλ (Ευστική Πρόταση του Προέδρου ρωπαϊκό Συμβούλιο) , Ντάβιντ
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σασόλι (Ευρωβουλή ) και m Γερ
Σαρλ Μισέλγια το Πολυετές Δη μοσιονομικό Πλαίσιο της Περιό- Μέρκελ ) για τις 8 Ιουλίου στις
δου 2021-2027 και το Ταμείο Βρυξέλλες. Σύμφωνα με τnν κ .
Ανάκαμψης, εν όψει της συνεδρίασης των Ευρωπαίων ηγετν φιλόδοξης συμφωνίας επί του
στις 17-18 Ιουλίου στις Βρυξέλλες . ευρωπαϊκού σχεδίου για την
Ο κ. Μισέλολοκλήρωσε τις δια - ανάκαμψη θα αποτελέσει την
βουλεύσεις με τους 27 Ευρωπαί ύψιστη Προτεραιότητα της Ε.Ε.
ους ηγέτες , κατέγραψε τις θέσεις Χρειαζόμαστε μία συμφωνία
τους και θα τις λάβει στο μέτρο
του δυνατού υπόψη στην τελική
συμβιβαστιική πρόταση. Η πρό- υπογράμμισε Πως η συμφωνία
εδρος της Κομισιόν Ούρσουλα πρέπει να είναι φιλόδοξη και
φοννερ Λάιεν ανακοίνωσε χθες
ότι συγκάλεσε συνάντηση με
μανική Προεδρία της ΕΕ. (Αγκελα
Φονντερ Λάιεν, η επίτευξη μιας
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Προδικαστική διαδικασία
για το νοucher
Η Κομισιόν ενεργοποίησε χθες Προδικαστική
διαδικασία εναντίον της Ελλάδας και της Ιταλίας,
για την επιβολή του κουπονιού (νοucher) στους
κατόχους αεροπορικν ειστηρίων πτήσεων ου
αναβλήθηκαν λόγω του κορονοίού . σελ. 7
Εικόνα άνοιξης στο μεσοκαλόκαιρο
στις 18 Ιουλίουν επεσήμανε ο
Κυριάκος Μητσοτάκης. Μάλιστα
Σε επίπεδα Που θυμζουν... Μάιο κυμαίνονται οι πληρότητες για τον Ιούλιο στα περισσότερα
εποχικά ξενοδοχεία της χρας ου έχουν ανοίξε, σύμφωνα με την Πανελλήνια Ομοσπονδία
Ξενοδόχων, γεγονός Που σημαίνει ότι οι Πληρότητες δεν ξεπερνούν το 30%, με τον μέσο όρο
να κυμαίνεται στο 20%. Ωστόσο, οι αεροπορικές πτήσεις αρχίζουν να πυκννουν . σελ.7
να μην αργήσειν, σελ. 2
Ένας μήνας
Παράταση για
εξαποστάσεως σύστημα
εργασία
ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΝΑΛΟΓΑ
ΜΕΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΑΑΚΤΗΣΗΣ
ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΝ
Ευρωπαϊκό
αΚαυτόν
δεικαήμερο
για εργοδότεςεργαζόμενους
Μαλαματίνα
ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ ΠΕΝΤΕ
ΜΗ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ >11
πληρωμν
Μέχρι τις 31 Ιουλίου
Συμφωνία 16 τραπεζν για το 2022
Δηλσεις Εργάνη
σελ.14
Νέα Παράταση της δυνατότητας του εργοδότη να προσφεύγει μονομερς στο σύστη
ματης εξαποστάσεως εργασίας
δίνει νέα ΚΥΑ των συναρμόδιων
υπουργν. Η τελευταία Παρά.
ταση Που είχε δοθεί έληξε στις
30 Ιουνίου και Πλέον το σύστημα επεκτείνεται εκ νέου έως τις
31 Ιουλίου. σελ .4
Τουλάχιστον 8 διαφορετικά
απολογιστικά έντυπα και υπεύ θυνες δηλσεις Πρέπει να υπ βάλουν εργοδότες κι εργαζόμε
νοι στο πληροφοριακό σύστημα
νόλου των πληρωμν λιανικής πραγματοπΟιείται σuην Ιουρκία Εργάνη του υπουργείου Ερ
γασίας τον Ιούλιο και κυρίως
το Πρτο 10ήμερο. Οι υποχρε
σεις συσσωρεύονται και δη
μιουργούν πονοκέφαλο. σελ.4
Ένα πραγματικά ευρωπαϊκό σύστημα πληρωμν
θα τεθεί σελειτουργία έως το 2022, όΠως ανακοίνωσαν
χθες 16 τράπεζες από Γερμανία , Γαλλία και τρεις
ακόμη χρες της Ευροζνης, οδηγντας σε πλήρη Μήνυμα
ψηφιοποίηση μία Περιοχή όπου το ήμισυ του συΤΙTAΝ
Ελληνική κυβέρνηση
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ
ΟΜΟΛΟΠΩΝ ΥΨΟΥΣ 250 ΕΚΑΤ. >11
Pasal Development
ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΥΘΕΙΑ Η ΑΥΞΗΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 10 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ
ακόμη με μετρητά. Η KΤ είχε κρούσει Πέρυσι τον
κδωνα του κινδύνου ότι n εξάρτηση από μη ευρω γιαuν
Παϊκούς Παίκτες για τα δύο τρίτα των ηλεκτρονικν
πληρωμν είχε δημιουργήσει κινδύνους. σελ. 13
Αγία Σοφία
ΓA.ΧA 662 3,21%) A DOW JONES 2586657 (051%)
FFSE 100 624036 (1,34% )
CAC 40 5049,38 (249% )
ΧΡΥΣΟΣ 1775,449 Δ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 43,66 Δ
ΕΥΡΩΙΔΟΛΑΡΙΟ 1,1238.

Τελευταία νέα από την εφημερίδα
 • Γαλλία: Μόνο με εντολή εισαγγελέα δέχτηκε να τους παντρέψει – Η επιμoνή ενός ακροδεξιού δημάρχου
  Εντολή παντρέψει έναν Τουρκο με μία Γαλλίδα, πήρε από τον εισαγγελλέα ο δεξιός δήμαρχος στο Σαλόν-σιρ-Σον, στην κεντροανατολική Γαλλία, Ζιλ Πλατρέ, καθώς αρνείτο επίμονα να το πράξει. Ο εισαγγελέας της…Γαλλία: Μόνο με εντολή εισαγγελέα δέχτηκε να τους παντρέψει – Η επιμoνή ενός ακροδεξιού δημάρχου - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Guardian: Αρκετοί Ρομά έχουν πυροβοληθεί από την ΕΛ.ΑΣ.
  Σχολιάζοντας την μαζική συμμετοχή στην πορεία για τη συμπλήρωση 14 χρόνων από την δολοφονία του Αλέξη Γρηγορόπουλου, ο Guardian σημειώνει και τον πρόσφατο πυροβολισμό από αστυνομικό σε 16χρονο στην Θεσσαλονίκη.…Guardian: Αρκετοί Ρομά έχουν πυροβοληθεί από την ΕΛ.ΑΣ. - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Αργεντινή: Ένοχη κρίθηκε η αντιπρόεδρος Κίρσνερ για διαφθορά
  Ομοσπονδιακό δικαστήριο της Αργεντινής έκρινε σήμερα την αντιπρόεδρο της χώρας Κριστίνα Κίρσνερ ένοχη για διαφθορά σε μια υπόθεση που σχετίζεται με αναθέσεις δημοσίων έργων στη διάρκεια της προεδρικής θητείας της…Αργεντινή: Ένοχη κρίθηκε η αντιπρόεδρος Κίρσνερ για διαφθορά - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Βουλή: Υπερψήφιση από τη ΝΔ του νομοσχεδίου για την ΕΥΠ στην αρμόδια επιτροπή
  Ολοκληρώθηκε και σε β’ ανάγνωση, στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής, η επεξεργασία του νομοσχεδίου του υπουργείου Δικαιοσύνης με τίτλο «Διαδικασία άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών, κυβερνοασφάλεια και προστασία προσωπικών δεδομένων…Βουλή: Υπερψήφιση από τη ΝΔ του νομοσχεδίου για την ΕΥΠ στην αρμόδια επιτροπή - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Θεσσαλονίκη: Μολότοφ στο κτίριο της Οικονομικής Αστυνομίας
  Επίθεση με βόμβες μολότοφ πραγματοποίησε ομάδα 100 με 150 ατόμων στο κτίριο της Οικονομικής Αστυνομίας, στον Δενδροπόταμο Θεσσαλονίκης. Στη συνέχεια απωθήθηκαν από τις αστυνομικές δυνάμεις. Από την επίθεση δεν σημειώθηκαν…Θεσσαλονίκη: Μολότοφ στο κτίριο της Οικονομικής Αστυνομίας - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ