Πρωτοσέλιδο Καστοριανή Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΟΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΣΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΝΗ ΕΣΤΙΑ
ΚΛΕΙΣΤΑ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΤΑΣΥΝΟΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ
Αρθρο
ΓΕισαγόμενη" η διασπορά
κορωνοϊού στην Καστοριά
Ενεργειακη
συμπραξη με οικονομική φτωχεια
Στην είσοδο εργαπν νης από την γεπονική Αλβα.
νία μετά το άνονμα των συνόρων , αποδίδιται σύμ
φωνα με πληροφορίες η διασπορά κρουσμάτι
κορωνοίού στην περιοχή της Καστοριάς .
Μέχρι στημής έχουν εμφανισθεί 17 κρούσμσατα στην
Καστοριά , εν εχουν χνηλατηθεί και ίχουν ληφθεί δε.
γματα από 250 περίπου άτομα στην ίδια περιοχή .
Χρονογράφημα
Με όχημα
την τέχνη
(Του Χρήστον
Αοκαλύψεις για το οικονομικό
σκάνδαλο στην Καστοριά
Γρζς Ζνες
σελ. 5
-Μια όμορφη εκδήλωση που έγιν.
αντικείμενο πολιτικής ικαιάλισης Καθημερινή ενημέρωση στην ιστοσελίδα μας
>Ξkastorianiestia.gr
email [email protected]

Τελευταία νέα από την εφημερίδα