Πρωτοσέλιδο Αναγγελία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ
krpυ, ΠΑΡΑΣ 3ΙΟΥΝΟΥ 2αν
ΔΩΡΕΑΝ ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ 26410 49000
Τα ατήματα
των λογιστν
Τη: 25410 47508
Stretto
λυγιστν-φορ νατό
FYNCH-HΑΤΤΟΝ.
ΑΝΔΡΙΚΗ ΕΝΔΥΣΗ
Σλογος Λγστν -Φορο
Πρτη σε ανεργία
η Δυτική Ελλάδα
χpωw την nμπηκαι αρa
Σο Τρόραμμα
ντνηςΤρίσηφ
τοατοχετευτικό της
Τριχυίδας και η
υδροδόηση της
Μακρυνίας
Σην Αβρανη υπάρχι
ένα στάνιο είδος αράνης
Το 2016 υπόρpuνα nρπς ανοφορές κα
στην Ελάδα γα την Eress Onibein
Εσωτερννεppinxη με
Αβpaνη Αγρινου . ΣΕΝΔΑ 5
μ Αντνης Τρίτσης ωu
Υτουpγείoυ Εσωτερον 459
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟ:
Κάποιοι επιχειρούν να διχάσουν τα μέλη και να παφαχαράξουν την πλειοψηφίαν
- Αποχρησε η Χάιδω Παπαζήση
- Το ωράριο ια bούλιο-Αύγουστο
pίωνεup . ΣΕΛΔΑ 5
λάδα η οπία καταάναλέοντην πρτη θέσημετ τωνΠεαροντης γέρς Το 61% των οo
γωνείνaι ηλας 30-54 ετν στη χραμα. Τα στουpία του ΟΛΕAΣΕΝΙΔΑ 11
Κίσμα καιΒέρνο
η Ακρόπολη
του Βλοχού
Κονωρελής Εργασία:
866 θέσεις στην Αιτωλοακαρνανία
Eοηραν απ τ Δατφα 29 ίoίουaατήσος στό ανέργους 18 ετν και άνω. γα ς θκπλή
ρooς στοσχησης θμηνης δάρκπος σποπλαίοο τουτpopaμαως της Κανωφοούς Εγασίας. Συ
ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ
Βρτηση Σακοράφα για τα υδροηλεκτρικά του Ενήνου
Ο Δήμος Αιτωλίας
είναι αναγκαιότητα
του περίφημου Βλοχού . με
Ερτηση πος τον Υπουογό Πeppλοντος
μέpε το φpάγμα υδροδότησης Αγ. Δημητρίου .
Γaς pnως συνθετκότη
τον Υποργ Εσωτπρον Παναγτη Θoδωpr
Δυστυχς μετά τις διφορες επμβάσας, το
υδροοτρονέργων στον Εύηγουπέβαλε ηΣορuτοτμους του, που φοφοδοτούν η λοάνη
στοροής (άω κοίη το) τνα νακατoγηθεί Το
poβημα τήντα α το γγονός ότι η στό
ο Αλος άλα την κατη του, άρα κοι
ρηηeεί σημαντοκός pθμός αδεκν για μpά
σταση μεταi των πην τυ noταμού και του
pantoleon.gr
Ευήpουκα διόαερα στ τμήμα στό ας πηές του
Η ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ
δημοσύει ΚAΟ ΔΟΜΑΛΑ μικρές αγμλλες για
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ