Πρωτοσέλιδο Η Φωνή της Βισαλτίας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΗΦΩΝΗ ΤΗΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ
ΙΔΡΥΤΑΙ: Α, ΒΑΓΕΝΑΣ Ν & Δ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ-Δ/ΝΤΗΣ ΔΙΑΧ/ΣΤΗΣ: ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ν. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
ΕΚΔΟΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ν. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΕΛΟΣ Ε.Ι.Ε.Τ. ΕΛΛΑΔΟΣ
Δ/ΝΣΗ: ΑΧΙΛΛΕΩΣ 1-ΝΙΓΡΙΤΑ-ΤΗΛ. & FAX : 23220 22487-ΤΗΛ. ΟΙΚ. 23220 23894
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020
Έτος 56 Αρ. Φύλλου 2859
Τιμή φύλλου 0,40
Γραφεία Σερρν: Εθν. Αντίστασης 13, 1oς op. E-mail : [email protected] - site: [email protected] gr ΚΩΟΙΚΟΣ : 2446
"Κρίσιμο το ερχόμενο 20ημερο
για τον τουρισμό "
Ο Γενικός Γραμματέας του Ε.Ο.Τ Δημήτρης Φραγκάκης μιλά για
την πιο δύσκολη τουριστική σεζόν που άνοιξε επίσημα στις 1 Ιουλίου
Είναι κατάλληλα προετοιμασμένη η χρα μας
να ανοίζει τις πύλες της στους επισκέπτες της
Πόσο μεγάλο θα είναι το πλήγμα στην τουρ
σική μας βιομηχονία Ποιες οι προβλένεις για
φέτος αλλά και την. επόμενη σεζόν, Μπορεί ο
εσωτερικός τουρισμός να. αμβλύνει τα προβλήΣ' αυτά και σε άλλά ερωτήματα απαντά ο Γε
νικός Γραμματέας του Ελληνικού ΟΡγανισμού
Τουρισμού . Δημήτρης Φραγκάκης, που μαGμε τους συνεργάτες του στον Οργανισμό αλλά και την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου
Τουρισμού καλούνται να αντιμετωπίσουν την
κρίση που προκάλεσε ο κορωνοιός στον με αλύτερο πυλωνα της Ελληνικής οικονομίας
σελ: 14 & 15
ματα,
Στις 9 Ιουλίου η πληρωμή αναδρομικν
για τις επικουρικές 250.000 συνταξιούχων
Η απόφαση που θα κλείσει οριστικά το θέ μα. αναμένεται την πρτη εβδομάδα του
Ιουλίου.
Αναδρομικά 10 μηνν για κύριες και επι
κουρικές συντάξεις έρχονται για
όλους τους συνταξιούχους και όχι μόνο για
αυτούς που έχουν κάνει αγωγές διεκδίκησης επιστροφν των παράνομων μεισε
οων , με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ).
Εκείνο που θα ξεκαθαριστεί τρα είναι αν
το ΣΤΕ υποδείξει στην κυβέρνηση με
έμμεσο τρόπο ότι τα δικαιούνται όλοι και
όχι μόνο όσοι έκαναν αγωγές , σύμφωνα με
σχετικό δημοσίευμα
σελ: 18
Παρουσιάσεις προφίλ
επιχειρήσεων στην όη serexp0
ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ>
Τράφει η: Βάνα Πλιάκου
επικεφαλής Αξίωματικής Αντιπολίτευσης.
Συνδημότες κα συνδημότισσες
Στην τελευταία τακτική συνεδρίαση του Δημοτκού Συμβουλίου, κυριαρχο θέμα ήταν η
έγκριση αιτήματος της Δ.Ε.Υ.Α.Β. για οικονομική ενίσχυσή της από το Δήμο μας με το πο
σό των 920.000 ευρ λόγω αδυναμίας κάλυΨης Λειτουργικν αναγκν σύμφωνα με την
από 30-3-2020 ΦΕ.Κ.75A Πράξη Νομοθετι
κού Περιεχομένου
Το Επιμελητήριο Σερ ρν δίνει την ξεχωριστή ευκαιρία και δυνα τότητα σε όλες τις επ χειρήσεις μέλη του .
Επχειρηματίες Παραγωγούς, Εμπόρους , Επαγγελματίες του Ν.
Σερρν , να παρούσιά 25-27.09-2020
Eτpoτόnεδο Κολοκοτρνη, Σέρρες
www.eνυ. Ψ
σουν:
σελ: 13
σελ: 5
Τον Σεπτέμβριο ξεκινούν τα έργα
στον Τύμβο Καστά της Αμφίπολης
Στο Ν. Σερρν 10.887.912,7 ευρ
για έργα Ύδρευσης
και Αγροτικής Οδοποιίας
Σύμφωνα με ενημέρωση από το
Υπουργείο Πολιτισμού (086) Την αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργε έγκριση της αρχιτεκτονικής μελέ
της του μνημειακού συνόλου του
Τύμβου Καστά, σε συνέχεια της
ομόφωνης νομοδότησης του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλί- ση γύρω από το ταφικό μνη μείο
ου στις 17 Δεκεμβρίου 2019, ακο λούθησε η ολοκλήρωση από τις
Στον Νομό Σερρν
10.887912,Tευρ για έργα
Ύδρευσης και Αγροτικής Οδοποι
ίaς στο πρόγραμμα Αντνης ΤριΔ.Ε.Υ.ΑΣΙΝΤΙΚΗΣ 2.999 758,00
ου Πολιτισμού και Αθλητισμού
και την ερευνητική ομάδα του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης η γεωτεχνική διερεύνηΑντικατάσταση τμημάτων δικτύων
ύδρευσης σε οικισμούς του Δήμο
Σιντικής -Βλτωση εκαταστάσεων
ύδρευσης τηλεμετρίας και λεγχος
δωρρον
τσης)
Αναλυτικά τα έργα ανά φορέα και
προϋπολογισμό είναι :
σελ: 7
σελ: 6

Τελευταία νέα από την εφημερίδα