Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Παρασκευή
Οικονομική
Ιουλίου
Κάδημερινή οικονομική ειδική εgημερίδο Διακηρύξευν-Δημοπραστν
Έτος 230
Αριθ. Φύλ.: 7108
Τιμή : 1.00ε
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAΧ: 2310 9522333
Έρχεται
νομοθετική
πρωτοβουλία
για αύξηση
προσωρινής
σύνταξns και
προκαταβολή
εφάπαξ
Πακέτο στήριξns
για εργαζομένουsεπιχειρήσει s
Εντός Ιουλίου θα
ανακοινσει η κυβέρνηση το νέο πακέτο
στήριξης των εργαζομένων και των επιχει.
ρήσεων προκειμένου
να επουλσει τις πληγές που έχει ανοίξει
επιχειρηματίες και ν
δηλσουν περισσότερους εργαζομένους
στην Συν-Εργασία.Το
πρόγραμμα, σύμφωνα
με τον κυβερνητικό
εκπρόσωπο θα γίνει
πιο ελκυστικό είτε με
στην οικονομία η κρίση την επέκταση του χρονικού διαστήματος που
θα καλύπτει τους ε εφημερίδα "ΤΑ ΝΕΑ , το γαζομένους είτε με
πακέτο αυτό θα περι- μεγαλύτερο κίνητρο
σε επίπεδο επιδότησης
ασφαλιστικν εισφο ρν από το κράτος.
Μετά τις χαμηλές Στο πλαίσιο αυτό εξε τάζεται η επέκταση
του προγράμματος και
Νομοθετική πρωτοβουλία , βάσει της
οποίας θα διευρυνθεί
το ποσοστό της προσωρινής σύνταξης και
θα δίνεται, για πρτη
συνέχεια στην 11
της πανδημίας . Αναλυ.
τικά, σύμφωνα με την
λαμβάνει τα εξής:
1.Λίφτινγκ στο πρόγραμμα Συν-Εργασία .
για το διάστημα που ο
στρεππέας προκαταβοεργαζόμενος δεν ερ.
γάζεται και δεν αμείβεται από τον εργοδότη.
Από τις 15 Ιουνίου που
Η νέα φάση αποβλέ .
πει στην ενίσχυση κυρίως των εποχικν
Ευκαιρία για
την Ελλάδα
το Ταμείο
Ανάκαμψns
πτήσεις που καταγράφονται στο πρόγραμμα
το οικονομικό επτελείο ετοιμάζει βελτι.
όπως δήλωσε ο κυβερ
νητικός εκπρόσωπος,
Στέλιος Πέτσας , να εν
μετά τις 15 Οκτωβρίου τέθηκε σε εφαρμογή η επιχειρήσεων ,
το κράτος μεγαλύτερου ποσοστού , άνω
του 60 % πou προβλέ .
πεται σήμερα , των ερ.
ταχθούν περισσότεροι γοδοτικν εισφορν
αλλά και η κάλυψη από Συν-Εργασία εκτιμάται οποίες πραγματοποούν πάνω από το 50%
του τζίρου τους την
33.000 περίοδο Ιουλίου - Σε πτεμβρίου και έχουν
συνέχεια στην 10
προκειμένου
ότι έχουν ενταχθεί π ρίπου 3.000 επιχειρή.
εργαζόμενους .
2.Τρίτος κύκλος εm ΔΕΗ: Π s
θα χρεωθείτε
αν δεν γίνι
καταμέτρηση
στο τετράμηνο
Ως την επόμενη με
γάλη πρόκληση για
την Ελλάδα χαρακτή
ρισαν ο επίτροπος Οι.
Πάολο
κονομικν
Τζεντιλό
ο αναπληρωτής γενι
κός διευθυντής της
DC ECFIN Ντέκλαν
Κοστέλο την πλήρη
απορρόφηση των κονδυλίων του Ταμείου
Ανάκαμψης . Μάλιστα ,
συνέχεια στην 2
Σελίδα 9