Πρωτοσέλιδο Πρωινή Γρεβενών:Recognized text:
4ΡΩΙΝΗ
Παροσκευή
Ιουλίου
Καθημερινή εφημερίδα νομού Γρεβενν
Αριθ.φύλλου 7541
Τιμή Φύλλου 0.50E
Δήμος Γρεβενν:
Μελέτη
Κτηματογράφησης
της Ζνης
του Αγωγού Φυσικού
Αερίου "Ποσειδν"
Κίνδυνος
λουκέτου για 200.000 ΜΜΕ
Συνέχεια στην 6
Κατάρρευση σημαντικού
αριθμού Μ μΕ, οι οποίες
αποτελούν τον κορμό
της απασχόλησης
στη χρα μας
Συνέχεια στην 10
Ιερά Μητρόπολις Γρεβενν
Πάνδημη υποδοχή
ης Τρμίας Κάρας Αλλαγές στη δόμηση κατοικιν
του Οσίου
με τον νέο οικοδομικό κανονισμό
Νικάνωρος
Συνέχεια στην 4
Συνέχεια στην 11
Αγροτικό τιμολόγιο:
Παρατείνεται η
Προθεσμία υποβολής
δικαιολογητικν
Επίσημos Συνεργάτns ΜΕΕΑ ΜΑΡΚΕΤ
στη ΔΕΗ
Ανοίξαμε
και σαs περιμένουμε
Συνέχεια στην 12
Πρωτάθλημα
Παίδων Ε.ΚΑΣΑ.Μ.
ΡΕΒΕΝΑ
3nς Οκτωβρίου 151
FINAL-4
' Ημιτελικός
Α.Π.Σ. Μ.ΑΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΖ
- Φ.0.ΠΡΩΤΕΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 57-62
Συνέχεια στην 20