Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοσιογράφος
τον τόΠο του
Πρέπει να ξέρi
να δυοαρεστεί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Βοτήτης -Εκότης - Δαυθυτής ΒAΣ ΖΕΡΒΑ . Erος 450 Α Φύλου 1174 Τιμή 060 υρ Πυροσκουή3 Ιoυλου 208
Η ΠΡΕΒΕΖΑ
ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΗ;
την nρομετω .
6ο της Δημοτ . ΕΠΟΡΤΑΖ
κής Αρκής ο Του .
Eν όλοι nρooμένουν
τους tnioκέητες μηoc
κα διοσω0εί ένα μέρος
τουριστικής σεζόν , ο Δη
Τnν Τετάρτη το σερο μος Πpέβεζος και συγκε.
δρόμιο του Ακτίου ε . κριμένα το Δημουκό Λ.
Εμφανίσει σε κανάλιa . τουργnoε ξανά και δξ μενικό Ταμείο δείνει
νωχελικό , ια να μην nω
ano το εξωτερικό . Η εκτός tonou και κφόνου.
Aευταίους μήνες με τις
κινήσεις εντυn
σμού να κυριαρούν . .
pοδιοφωνα , nneκτρον - τηe τις nρτες πτήσες
κό . έντυno TUno
Ο Αλ. Κακριμάνης Πάει ΣτΕ. για μείωση 50%
Της τιμής των διοδίων του Ακτίου
ΟΝ. Γεωργάκος περιφέρει ακόμα τα τρόπαια
| και το αίtημα γα μείωση του κόστους αν
0 Πρωθυπουργός Κ. Μητσοτάκης έλαθε μέρος στην τηλεδιάσκεψη
Των ηγετν των χωρν
Που διαχειρίστηκαν με επιτυχία
Το Πρτο κύμα της Πανδημίας
Ευχάριστα τα νέα
τα aποτελ .
ρος στην ηλεδά oκεψη των ηγτν
των χρν noυ
συμμετέχουν στην
σματα των
ναν σε του .
ρίστες στα
εροδρόμια.
πρτο κύμα της
nανδημίας Χθες βγήκαν τα αποτελέσματα
των πρτων 250 τεστ και είναα όλα
αρνητικά .