Πρωτοσέλιδο Κυκλαδική:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Κυκλαδική
Awaids 2019
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 | ΕΤΟΣ 20 ΦΥΛΛΟ 4.716 | 1.00Ε | ΚΩΔΙΚΟΣ 6197
Πιο αναγκαία από ποτέ
η τήρηση των υγειονομικν
πρωτοκόλλων
Επιστολή με θέμα Η σπου δαιότητα της τήρησης των μέτρων υγιενής
και ασφάλειας απέστειλε προς τα μέλη Του Το Επιμελητήριο Κυκλάδων .
Ηπελέχμση ου Εενικού Hοσοκομεου-Κέπρου γείας Νάξου κατά Τ Τελευταές τουλάχιστον δύο δεκαετίες είναι το μεγάλα
ζιτούμενο για τους κατοίκοις Τις Νάξου και των Μικρν Κυκλάδων. Μαι επιδίωξη που οιδέποτε μέχρι σήμκρα επεπεύθη . Ηρθε
Το πλήρωμα του χρόνου και φέρται διατεθειμένη να επενδύσει στο κεφάλαο αυτό η νυν πολπική ηγεσία Του Υπουργείου Υγείας.
Οπως δηλνεισήκρα στην Κ η αναπληρτρm διοικήτρα του πρίου ο λόγος τοσηευτικού δρύμιτος, Καλλτσα Φριγκίσκου μ.
Την έσπιση του τέου Οργανσμού Εσυερικής λειτουργίας Το νοσοκομεο μας Βα στελεχωβεί με τουλάχστον 29 μόνιμους πτρού..
ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ
0εκσυγχρονισμός
των ακτοπλοϊκν
ΕΡΧΕΤΑΙ
συγκοινωνιν
συνεχίζεται σταθερά
Γιργος
Μιχαήλ
Με Το
Absolutmemu
μπορεί κάποιος
τον κατάλογο
του εστατορίου, Του μπαρ
Της καφετέριας ή του ξενοδοχείου
Τρήγορα και με ασφάλεια. .
Μια ανάσα.
από το να
και 29 μόνιμοι
υπογράψει
στον ΑΠΑΣ
Τα Φανάρια
ο Μιχάλης
Πολυτάρχου!
γιατροί!
σελ.7-8. 9

Τελευταία νέα από την εφημερίδα