Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Όιu Ψάχνεις είναι εδ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στη σελίδα 12
Εεδιπλνεται ο σχεδιασμός Έστειλαν μήνυμα
για τα 200 έτη
από την Επανάσταση > ελ. 7
κατά των αυξήσεων
της ΔΕΥΑΣ σελ.8
Τα Σαββατοκύριαα
στη Βαμβακού
είναι και πάλι εδ > σελ. 13
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Παροσκευή 3 Ιουλίου 2020 [Ετος 24| Αρθμός 5907 | Τιμή φύλλου 0,50
Τηλ. 2731001253 Faxi 2731081250. [email protected] www.lakonikos.gr
Δυσκολίες για την ελαιοπαραγωγή στη Λακωνία
Στις 7 Σεπτεμβρίου
η έναρξη
της σχολικής χρονιάς
Προβληματισμός
για δακοκτονία κι εξιγωγές
Στο ΦΕΚ δημοσιεύθηκε η
απόφαση για το άνοιγμα δημοτικν , γυμνασίων και λυκείων
Δευτέρα 7
Σεπτεμβρίου. Στην ίδια αnό φαση ηρoβλέπεται ότι οι εξε τόσεις
μετεξεταστέους θα διεξα θούν σπό τη 1 έως τις 10 Σε πτεμβρίου , εν το Πρτο
τρίμηνο για την Πρωτοβάθμια
μ το τετράμηνο για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση θα
ολοκληρωθεί στις 10 Δεκεμ βρίου και στις 20Ιανουαρίου ,
αντίστοιχα.
Μεταξύ άλλων , στη σχετική
απόφοση αναφέρονται το
εξής: Οι nαραπεμπτικές εξε τάσεις, καθς και οι εξετάΗ τρέχουσα κατάσταση στους υπόλοιπους νομούς
Ουσιαστικά Προβλήματα υφί - Οικονομίας και Κτηνιστρικής) έχει nαρaτηρηθεί φέτος , μια naραγωγή εσπεριδοειδν και
στανται στην αγροτική Παρa - των ΠΕ, Παρoυσία και του αντ - χρονιά nou η naραγωγή από ην Βερίκοκων , αλλά και κηπευτισεις
ιδίαν
διδαχθέντων και στρατεύσιμων μαθητν για το σχολικό
έτος 2019-2020, θα διεξα θούν από την 1 η έως τη 10η
Σεπτεμβρίου 2020.
Περιφέρειας nεριφερειάρχη Προγραμματι - ελαιοκαλλιέργεια αναμένεται να
κν , καθς και εποχιακν
Πελοποννήσου από τον καύ - σμού και Ανάπτυξης Νίκωνα είναι μειωμένη και οι καθυστε - φρούτων
σωνα του ηερασμένου Μαΐου , Τζινιέρη.
όηως διαπιστθηκε στην τηλε σύσκεψη noυ ο περιφερειόρχης το ενδεχόμενο να υπάρξουν δακοκτονία είναι ιδιαίτερα μεγά - ρειάρχης
Παναγιτης Νίκας την Τετάρτη συνδυσσμένες επιπτσεις από λες
1/7 με τους ηροϊσταμένους των τον εν λόγω καύσωνα και τον
6ΔΑΟΚ (Διευθύνσεις Αγροτικής μεγάλο δοκοηληθυσμό ο οnoίος οι επισημάνσεις όσον αφορά τmν
Ανάλογες συσκέψεις θα εηοναΕπιπλέον ανησυχία Προκαλεί ληψη Προσωπικού για τ ληφθούν , σημείωσε ο Περιφε Νίκος ,
γνωστοηοιντας ότι το θέμα της
Στον αντίηοδα , αισιόδοξες ήταν επόμενης θα είναι n άρδευση.
ουνέχεια σελ 9
ρήσεις του ΑΣΕΠ στην ΠρόσΚατ εξαίρεση Πραγματοπο ούνται εγγραφές τον ΣεπτέμΒριο και μέχρι την έναρξη
των μαθημάτων σε λειτουργούντα τμήματα : a) για
τους/τις μαθητέςτριες nου
Παραπέμφθηκαν στην εξεταστική ηερίοδο του Σεπτεμ Βρίου , 8 ) για τουςτις
απόφοιτους Γενικού Λυκείου
ή Επαγγελματικού Λυκείου οι
onoίo ες επιθυμούν την εγγροφή τους σε Enoγγελματικό
Λύκειο για την απόκτηση πuχίου ειδικότητας και οι
Αναφορές Πολιτν για ελλείψεις εν εκκρεμεί ο ορισμός διοικητή
Άμεσες λύσεις ζητούνται στο Νοσοκομείο
Στη Βουλή υπόψη Κικίλια το θέμα
Στο ηροσκήνιο έρχεται η έλλειψη προσωηικού- στη συγκε κριμένη περίπτωση
πληρματα του ΕΚΑΒ- στο Νοσοκομείο Σπάρτης , μετά αnό
αναφορές nολιτν . Πριν onό
λίγες ημέρες, ο κ . Πάνος Κοράμπελας , μίλντας στον Τάκη
Κούρο, ισχυρίστηκε ότι δεν
υπήρχε διαθέσιμο ασθενοφόρο
για τη μεταφορά του nατέρα του
-ο onoίος Πήρε εξιτήριο μετά
σπό νοσηλεία- σε χωριό nou
απέχει 12 κλμ . αnό τη Σπάρτη .
ουνέχεια σελ 9
συμμετείχαν στις
Πανελλαδικές Εξετάσεις του
Πρoηγούμενου
σχολικού
έτους κου
, και γ για τουφτις μαθητές/τριες πou αδυνατούσαν
να εγγραφούν για λόγους
ανωτέρας Βίας (n.x για λό γους υγείας, σοβαρούς οικογενειακούς λόγους κ.λη.).
Κρατήσατε
την αξιοπρέπειάν σας,
Προθυμίαν
και ευγένειαν . .
του Εμ. Δημητρακόπουλου
Β1lakonikos.gr
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα