Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ Φ
ΟΛΥΜΑΣ
Βορείου Ελλάδος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Παρασκευή 03.07.2020
Email:pan1 [email protected] ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΟΪΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗMΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕιΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.: 2310-232536 FAX:2310-243896-Τιμή Περ.: 0,50 Ε- Ετος: 28ο-Αρ Φύλλου: 7388
28 χρόνια
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ Πάγοςν στο σχέδιο για την κκοινωνική κατοικία
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τά πεζα:
Βορείου Ελλάδος
Κομισιόν:
Εγκρίθηκε στήριξη
Kίνδυνος
λουκέτου για
για 13 νέα έργα στην Ελλάδα
200.000
μικρομεσαίες
επιχειρήσεις
Τα επιλεγέντα έργα συνάδουν με τις στρατηγικές προτεραιότητες
της ΕΕ στους τομείς της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, της
εκπαίδευσης, της υγείας, της εργασίας, του περιβάλλοντος, της
ενέργειας και άλλων τομέων
Η Επτροπή δημοσίευσε
απόφαση με την οnοία
εγκρίνονται άλλα 13 ατήμα τα από την Ελλάδα για τεχν
κή υποστήριξη μέσω του
Προγράμματος Στήρίξης Διαρθρωτικν Μεταρρυθμίσεων
E 0ΑΕΔ- Έκτακτο επίδομα ανεργίας:
Ανοιχτή η πλατφόρμα για αιτήσεις
Απόφαση 23102/477 (ΦΕΚ 2268/B/13-6Άνοιξε η ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα για
την έκτακτη μηνιαία αποζημίωση εποχικά 202 ). Η έκτακτη μηνιαία αποζημίωση ανέρχε
εργαζομένων στον Τουρισμό και επισιτισμό,
χωρίς δικαίωμα υποχρεωτικής επανα πρόσληψης , σύμφωνα με την Κοινή ΥΠουργική
ται στο ύψος Του Τελευταίου μηνιαίου επιδό
ματος ανεργίας Που έλα βαν οι δικαιούχοι .
ΤΟ ΠΟσοστο ΠροΤελ.
Ο ΑΔΜΗE ενημευθύνοντα κή σύμβαση με
Ενέργειας
οποα Γεράσιμου Θωμά
και της Γενικής
Γραμματέως Ενέρ
γειας και Ορυκτν
εκατ. ευρω για τη
ρνει ότι η Αριάδ χρηματοδότηση Σύμβουλο
Του έργου της
ηλέκτρικής δρο της Αριάδνη λειστικά από την
ΑΔΜΗΕ και Πρόε - καλύπτεται αποκInterconnection,
100% θυγατρική διασύνδεσης Interconnection,
της συγγενούς της
εταιρείας ΑΔΜΗΕ
Eurobank
Κρήτης-ΑΤτικής με
συνολικό προϋπο - σάκη και τον Διελογισμό 1 δισ.
ευρ. Οι διοικήσεις Σύμβουλο
των Τριν εταιρ ειν, εκπροσωδανειακό σκέλος Πρτων Υλν,
της χρηματοδότ
ησης του έργου , Σδούκου.
σε ειδική Τελετή
Που ΠραγματοπΟΙκ. Μάνο Μανουυπ. Εργασίας
Παράταση μέχρι τις 31
Ιουλίου για τη δυνατότητα
εξατοστάσεως εργοσίας
κας Αλεξάνδρας
υθυν οντα
Eurobank,
κοιννουν
ανατης
Eurobank,
Φωκίωνα
υπογραφή δανειαΚαρ- ήθηκε παρουσία
αβία, υπέγραψαν
σήμερα τη δανειακής
σύμβασης Πούμενες από ον
ύψους , έως , 400
του υφυπουργού
Περιβάλλοντος και
Πρόεδρο και Διε>>
Created by Universal Document Converter