Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Αμείωτη η κάθοδος τουριστν από Ρουμανία-Βουλγαρία
>>> ΤΛ.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικν και Επιχειρηματικν Ειδήσεων- Προμηθειν και Δημοπρασιν
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:oikonomiki19990mail.com
ή Email : pan1983 Qotenet.gr
ΑΘΗΝΑ: Email: oikonomiki 1999 @gmail.com
ή Email : dhm1 [email protected] net.gr
ΕΤΟΣ 240-Τιμή Περ.: 0,50 Ε
ΑΦ. 5758 Παρασκευή 03.07.2020
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ- ΠλΟμονοίας (Γλάδστωνος 5 ) : Τηλ :210-3304587 FAX :21033046 05
Σταϊκούρας:
Ετοιμάζεται
τρίτος γύρος
Επιστρεπτέας
Προκαταβολής
>>> Τελ.
>>> Τελ
Ανοίγει η συζήτηση ίδουσης band
bank για τα κόκκινα δάνεια
Βαθιές ανάσες πήρε η ελληνική παραγωγή
τον Ιούνιο
ην πρόθεση της κυβέρνησης να
αναλάβει νέες πρωτοβουλίες
προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι συνέπει ες στην οικονομία από την κρίση του κορω
νοϊού διεμήνυσε μέσω του
ΘΕΜΑ 104,6 ουπουργός
Οικονομικν Χρήστος Σταίκούρας
Νέα ππση στον
δείχη
Οριοθετούμε το πρόβλημα
έχουμε ταμειοκά διαθέσιμα>,
σημείωσε ο κ. Σταϊκούρας ,
κάνοντας ειδική οναφορά
στην άσκηση για τρίτη επιστρεπτέα προκαταβολή και στη
γενναίο μείαση της προκα
ταβολής φόρου, που θα ανα κοιναθεί μέσα στον μήνα .
Οκονομού κλίματος τον Ιούνιο
τος τον 1ούγιο
ΚΥπάσχει και η προιαταβολή
φόρου που θα υλοποιήσουμε
μέσα στον Ιουλιο και θα είναι
γενναία . Πιθανόν σε ορισμέ
νες περιοχές να μην υφίσταπαι
προκαταβολή φόρουν, είπε
χαρακτηριστικά ο υπου ργός
Οικονομικν .
ΟΔΔΗΧ
Στο 013% μειθηκε το επιτύχιο
τα όμηνα έντοκαι
Όσον αφορά την τρίτη φάση
της επιστρεπέας προοπαβολής, ο κ. Σταίκούρας είπε ότι
ν υλοποιηθεί, αυτό θα γίνει
τον Αύγουστο, καθάς <θα εξαgτηθεί και ατό το πόσα χρήματα θα εκταμιευθούν στη
δεύτερη φάση του συγιειριμέ
νου προγράμματος.
Το ποσό των 813 εκατ. ευρ 2,81 φορές
άντλησε το Ελληνικό Δη μόσιο
από τη σημερινή δημοπρασία Η δημοπρασία πραγματοποιεντόχων γραμματίων όμηνης ήθηνε μέσω τον Βασικν Διαδιάρκειας.
Το επιτόκιο μειθηκε στο
015% από 0,25% που ήταν ομηνία διακανονισμού είναι η
στην προηγούμενη δημοπο - Παρασκευή 3 Ιουλίου 2020.
ασία, εν η έκδοση υπερκαλύφθηκε κατά 281 φορές Έγιναν δεκτές προσφορές
έναντι 1,89 στην προηγούμενη μέχοι του ύψους του δημοπο
ένδοση .
πραγματευτν
(Primary Dealers) , και η ημερ
Αγοράς
Όπως είπε , ολοκληρνεται η
2η επιτρεπτέα προκαταβολή
με δυνητικούς διΜαιούχους
100.000 είναι λιγότεροι οπό
6,τι περιμέναμε καθς η δική
μας εχτίμηση ήταν ότι θα μπορούσαν να
300.000 επιχειρήσεις, προσ
έτοντας ότι η εχταμίευση των
χρημάτων θα γίνει την επό
μενη εβδομάδα.
Όλοι οι τομείς στην παραγωγή , αλλά χαι τα νοικονυριά
βρίσκονται σε πορεία προσαρμογής στη νέα πραγματικότ
ητα, η οποία ακόμα εμπεριέχει πολλές αβεβαι ότητες
Επιδεινθηκε ελαφρά τον Ιούνιο ο δείκτης οικονομικού
υλίματος και υποχρησε στις 87,6 μονάδες , έναντι 88,5
μονάδων τον προηγούμενο μήνα.
μπουν μέχρι
ατηθέντος ποσού , καθς και
μη ανταγωνιστικές προσφορές
Αναλυτικά, ότως ανακοίνωσε ύψους 187,5 εκατομμυρίων Σύμφωνα με έρευνα του
ο ΟΔΛΗΚ σήμερα διενε - Ευρ.
ογήθηκε δημοπρασία εντόκων Σύμφωνα με τον Κανονισμό
γραμματίων διάρκειας 26
εβδομάδων , ύψους 625 εχατομμυρίων Ευρ. Η απόδοση μπορούν να υποβληθούν επιτ
διαμορφθηκε στο 0,13%.
Υποβλήθηκαν συνολικές προ
σφορές ύψους 1.757 εκατομμυρίων Ευρο , που υπερκάλ
υψαν το ζητούμενο ποσό κατά
λιανικό εμπόριο υπήρξε
ΙΟBE, μικρή επιδείνωση σχετική διόρθωση των
των προσδοκιν κατα- προσδοκιν μετά
Διαπραγματευτν Αγοράς γράφηκε σε βιομηχανία μεγάλη υποχρηση των
και υπηρεσίες, εν αντίθ - προηγούμενων μηνν .
Διευρίνισε, μέλιστα , ότι η
άσκηση για την τοίτη επιστρε
πτέα προκαταβολή θα γίνει
λαμβάνοντας υπόψη
δυσμενή στοιχεία για τον
τουρισμό για Ιούνιο
Ιούλιο.
Λειτουργίας των
Βασικν
λέον μη ανταγωνιστικές προ
σφορές ύψους 30% επί του
δημοπρατούμενου ποσού, έως
την Πέμπτη 2 Ιουλίου 2020,
στις 12μ.μ.
ετα σε κατασκευές και
Created by Universal Document Converter