Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

3

ΙΟΥΛΙΟΥ
2020

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 19ος / Αριθµ. φύλλου 5470

Ο ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
ΑΠΟ ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΕΛ.ΤΑ.: ΑΦΑΙΡΕΣΑΝ 2.800 ΕΥΡΩ - ΤΙΣ
ΚΑΜΕΡΕΣ ΕΞΕΤΑΖΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΛ.ΑΣ.

Πρωινή
«έφοδος»
ληστών

Ανακοινώνει
τα νέα µέτρα
στήριξης
ΣΕΛ. 10

ΣΕΛ. 7

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΟΛΠΑ ΜΕ ∆ΕΣΦΑ ΚΑΙ ∆ΕΠΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟ LNG

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΤΟΥ 68ΧΡΟΝΟΥ

Άλλοι δύο
«θετικοί»
στην Πάτρα
ΣΕΛ. 4

Με... αέριο
στα πανιά του!
n Υπεγράφη σύµφωνο που θα

υλοποιήσει µελέτες για τις
απαιτούµενες εγκαταστάσεις και
τη χρηµατοδότηση από εθνικούς
ή ευρωπαϊκούς πόρους

n Π. Τσώνης: «Κάνουµε ένα

σηµαντικό βήµα για να γίνουµε
πιο σύγχρονοι και
ανταγωνιστικοί, σε εσωτερικό
και διεθνές επίπεδο»

Η ΑΠΟΧΗ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

ΣΕΛ. 3

Λογιστές:
Το µαρτύριο
του Σίσυφου
ΠΑΝΩ ΑΠΟ 1.500 ΕΠΙΒΑΤΕΣ
ΕΦΤΑΣΑΝ ΧΘΕΣ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ

ΣΕΛ. 2

Μάσκες,
χαµόγελα και
αισιοδοξία...
ΑΠΟ ΤΗ «∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ»

ΕΝΩ ΤΑ ΤΡΙΑ ΠΡΩΤΑ ΤΣΑΡΤΕΡ
ΠΡΟΣΓΕΙΩΝΟΝΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΣΤΟ ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟ ΤΟΥ ΑΡΑΞΟΥ

«Ένεση»
7.000.000 €
κάθε µήνα

ΣΕΛ. 5

ΣΕΛ. 8

ΣΕΛ. 19-24

Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΤΗ ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚ

Πανηγυρίζει
το 45ο
πρωτάθληµα
n ΣΤΗ ΡΙΖΟΥΠΟΛΗ (26
ΙΟΥΛΙΟΥ) Ο ΤΕΛΙΚΟΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ
n ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ: ΒΟΛΙ∆ΟΣΚΟΠΕΙ
ΤΟΝ Τ. ΚΡΗΤΙΚΟ