Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 09:00

28oC, 15:00

34oC, 21:00

28oC - Υγρασία 40%-100% - Άνεμοι: Α-Β 1-4μπ. Ανατολή ηλίου: 06:17 - Δύση ηλίου: 21:11

€0.80

Ï áöïñéóìüò ôïõ... ÊáôóéöÜñá!

Μετά τις επισκέψεις δυο πρωθυπουργών, back to back, τόσων υπουργών και προέδρων Οργανισμών, η Κέρκυρα θα πρέπει να τύχει ξεχωριστού ενδιαφέροντος και
μάλιστα σε βάθος χρόνου. Όσα ζήτησαν οι Φορείς, αν δεν γίνουν όλα αποδεκτά, πάντως εκείνοι θα ευτυχήσουν να ζήσουν κάποια εκδοχή
της ικανοποίησής τους. Τουλάχιστον μιαν απάντηση σε ένδειξη κατανόησης, Ως επίδειξη τυπικής ευγένειας, τέλος πάντων. Αναλόγως και
τα χέοντα ζητήματα της εργασίας, που περιδινίζεται στα λειψά μέτρα ανακούφισης αλλά και την εργοδοτική αυθαιρεσία, τυγχάνουν ευήκοου ωτός. Ποιος τη χάρη μας, εν ολίγοις! Απομένει να αποδειχθεί, το προφανές. Ότι δηλ. τα ζητήματα κοινοποιήθηκαν και η άλλη πλευρά εκδήλωσε το ενδιαφέρον της. Στην πράξη, εξυπακούεται. 3»

Παρασκευή 3 Ιουλίου 2020
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 5150

ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΗ ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ ΤΣΙΠΡΑ ΠΟΥ ΕΙΔΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ... ΑΛΛΟΥΣ

Óå ëßãï èá ìéëÜìå ãéá óõóóßôéá

¸öç Á÷ôóéüãëïõ êáé
Êáôåñßíá Íïôïðïýëïõ
«Ýêñïõóáí ôïí êþäùíá
ôïõ êéíäýíïõ» ìéëþíôáò
óôçí ÅÍÇÌÅÑÙÓÇ
ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΓΑΣ

Με τη νεολαία στο Ακταίον με τους δημάρχους στο Σαν Τζιάκομο, έκλεισε χθες βράδυ η περιοδεία του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ στο νησί

ΚΕΡΚΥΡΑ. Ο πρόεδρος του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. κατηγόρησε τον Κυριάκο
Μητσοτάκη και την κυβέρνηση
για ανυπαρξία σχεδιασμού και
πρωτοφανή ερασιτεχνισμό, που έχουν οδηγήσει τη χώρα σε μπάχαλο σε ότι αφορά την Οικονομία
και τον Τουρισμό.
Σελίδες 6&7>>

Ôùí ðáèþí ôïõò
ôïí ôÜñá÷ï, ôñáâïýí
ïé îåíïäï÷ïûðÜëëçëïé,
êáôáããÝëëåé
ôï óõíäéêÜôï ôïõò 4>>

ÐÝíôå åêáô.
èá ðÝóïõí
ïóïíïýðù óôïõò
êåñêõñáúêïýò
äñüìïõò! 5>>

Äçëþóåéò ùò 6/7 ðñùôÜèëçìá
êáé 8/7 êýðåëëï óôç ôÅèíéêÞ 15»

ÎåêéíÜåé
ç áðïôýðùóç
ãéá ôçí ìåëÝôç
ôïõ ëéìáíéïý
Ìáèñáêßïõ 9>>



Τελευταία νέα από την εφημερίδα