Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
& ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣ ΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
email : dim onews @dimopraston.gr
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
Τηλ. 210-3215692-688 FAX 210-3215877 Τιμή 0 ,60 ΕΥΡΩ
ΠΕΜΠΤΗ 2 ΙΟΛΙΟΥ 2020
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 27571
Οι διαδικτυακές
αγορές
εκτοξεύθηκαν το
ίδιο και ο1
Λιβύη: Ελληνικό προξενείο και
συμφωνία για ΑΟZ
καταγγελίες
Ο υπουργός Εξωτερικν της Ελλά
δας , Νίκος Δένδιας , συναντήθηκε με τον
πρόεδρο της Βουλής της ανατολικής Λι .
βύης , Ακίλα Σαλέχ Πρόθεση της Αθήνας
είναι η λειτουργία προξενείου στη Βεγ
σήμερα (σ.σ. Τετάρτη ) ο υπουργός Εξωτερικν της Ελλάδας , Νίκoς Δένδιας , ο οποίος πραγματοποίησε ταξίδι αστραπή
στη χρα της βόρειας Αφρικής
Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλεί.
ται η ΕΡΤ, οι δύο άνδρες συζήτησαν για
ην ανάγκη κατάπαυσης του πυρός , καθς
και της έναρξης της πολιτικής διαπραγμά .
Οι διαδικτυακές αγορές εκτοξεύθηκαν
Με τον πρόεδρο της Βουλής της ανατολικής Λιβύης, Ακ α Σαλές συναντήθηκε
λόγω κορονοιού, ωστόσο, το ίδιο συνέβη
και με τις καταγγελίες . Πολητές που
προπληρνονταν και εξαφανίζονταν , κα
θς και οι χρεσεις με μηνύματα πενταΨήφιων αριθμν στα σημαντικότερα
προβλήματα
Κατά 30% αυξήθηκαν οι καταγγελίες ,
αναφορές και αιτήματα διαμε
σολάβησης μεταξύ καταναλω - Ε 3
τευσης .
Παράλληλα , αμφότεροι καταδίκασαν
τις εξωτερικές παρεμβάσεις από τρίτες
χρες , εν καταλόγισαν ιστορικές ευθύ νες, στην Τουρκία για τη μεταφορά μισθοφόρων στην περιοχή και την παραβίαση
του εμπάργκο όπλων.
Την ίδια ρα , με βάση την ίδια πληρο φόρηση, οι δύο πλευρές συζήτησαν για το
ενδεχόμενο ρύθμισης των θαλάσσιων ζω
νν μεταξύ Ελλάδας και
Ανοιγμα συνόρων:
Ελπίδα ή φόβος
Ελπίδα ή φόβο δημιουργεί για τον
τουριστικό κλάδο το άνοιγμα των αεο .
δοομίων; Λίγους μήνες νωρίτερα κανείς
δεν θα μπορούσε να φανταστεί ότι τα
πράγματα θα έπαιοναν αυτήν την α προσδόχητη τροπή για τον τουρισμό στη
χρα μας.
Ορόσημου στη φετινή τουριστική σεζόν, κηρύσσοντας ουσιαστικά την έναρξή
της, είναι η 1η Ιουλίου, ημερομηνία ανοίγματος των πτήσεων στα αεροδρόμια της
χρας , από μια σειρά κρατν . Πράκειται
για μια πρωτοφανή καθυστέρηση για την
ελληνική πραγματικότητα Πλέον , τόσο
στα μικρά τουριστικά καταλύματα όσο κι
στα μεγάλα ξενοδοχεία οι εργαζόμενοι
εκπαιδεύονται για να εφαρμόζουν τα με τρα προστα σίας και αλλά και για να αναγνωρίζουν τα συμπτματα
της COVID-19 .
Λιβύης στη βάση του διε- ΕΛΔΑ 2
Μaζί για την ανάκαμψη της Ευρπηςν ξεκινά η
γερμανική Προεδρία της Ε.Ε.
Με το σύνθημα <Μαζί για την ανάκαμψη της Ευρπης ~, η Γερμανία ανα λαμβάνει σήμερα ( 1η Ιουλίου) καιως το
τέλος του έτους την εκ περιτροπής προε .
δρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ε.
Κατά το παρελθόν , επισημαίνεται, οι
χρίσεις αποτέλεσαν ευκαιρίες προχειμένου η Ε.Ε, να αναθεωρήσει το status quo
της και να προετοιμαστεί ακόμη καλύτερα
για να αντι μετωπίσει τις προκλήσεις του
ανακάμψει, καθς στόχος μας είναι η Ευ
ρπη να βγει από αυτή την κρίση ισχυροτερη και περισσότερο βισιμη και δίκαι μέλλοντος . Πρέπει να ετικεντρσουμε
από κοινού την προσοχή μας στις μείζονες
διαδικασίες αλλαγής της εποχής μας , όπως η κλιματική αλλαγή, ο ψηφιακός με τασχηματισμός και ο εξελισσόμενος κό .
σμος της εργασίας . Η ΕΕ. αντιτροσωπεύ
ει επίσης την περιβαλλοντικά , κοινωνικά
και οικονομικά βισιμη ευημερία" , αναφέρεται χαρα - ΣΕΑ 3
θηση του σχεδίου υπέρβασης της κρίσης
του κορονοϊού- σε υγειονομικό αλλά και
σε οικονομικό επίπεδο.
Η ίδια η γερμανική προεδρία προσδιορίζει Τς προτεραιότητές της ως εξής
- Υπέρβαση της κρίσης του χορονοϊού
μαχροπρόθεσμακαι οικονομική ανάκαμψη
Μια ισχυρότερη και περισσότερο και νοτόμος Ευρη
- Μια δίκαιη και βισιμη Ευρπη
- Μια Ευρπη ασφάλειας και κοινν αξιν
Μια Ευρτη ισχυρή στον κόσμο
Προεδρία Κορονοίαύ
Η επόμενη μέρα μετά την πανδημία της
Covid-19 αποτελεί , όπως ήταν αναμενόμενο , το κεντρικό θέμα αυτής της προ εδρίας .
Μόνο εάν ελέγξουμε την Covid-19 μα χροπρόθεσμα, επενδύοντας στην οικονομία της Ευρπης , αξιοποιντας πλήρως
τις δυνατότητές μας στην καινοτομία και
ένδυναμνοντας την κοινωνική συνοχή .
μπορεί η Ε.Ε. και τα μέλη της να ξεπεράσουν την χρίση αποτελεσματικά και μόνιμαν, αναφέρει η προεδρία και αναλαμβά
νει την δέσμευση να κάνουμε το παν
προειμένου να καταπιαστούμε με αυτή
την αποστολή από κοινού και με στοχευ μένο τοότο να βοηθήσουμε την Ευρπη να
Στα 10 τρισ. το συνολικό Ποσό
καταθέσεων στο εξωτερικό
Δήμος Αθηναίων:
Ξεκινά
ανανεωμένο το
Πρόγραμμα
Υιοθέτησε
Διπλασιάστηκε στα 10 τρισ. ευρ το
2019 το συνολικό ποσό των καταθέσεων
και άλλων χρηματοπιστωτικν επενδύ .
σεων υτο εξωτερικό , το οποίο ήρθε σε
γνση των φορολογικν Αρχν του κό .
σμου μέσω της μεταξύ τους ανταλλαγής
πληροφοριν, σύμφωνα με ανακοίνωση
του 0ΟΣΑ (Οργανισμός Οικονομικής
Συνεργασίας και Ανάπτυξης).
ΧΗ διεθνής κοινότητα συνεχίζει να κά.
νει τεράστια πρόοδο στη μάχη κατά της
φοροδιαφυγής (μέσω επενδύσεων ) στο ε
ξωτερικό , καθς η εφαρμογή των καινοτόμων κανόνων διαφάνειας από κτο Παγκόσμιο Φόρουμ για τη Δια φάνεια και την Ανταλλαγή Πληροφοριν για Φορολογκούς Σκατούς , οδηγεί τις χρες όλο αι
πιο κοντά στον στόχο της εξάλειψης του
τραπεζικού απορρήτου για φορολογικούς
σκοπούς, σημεινει ο 0ΟΣΑ.
Σχεδόν 100 χρες προχρη σαν σε αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριν το 2019
επιτρέποντας στις φορολογικές Aρχές
τους να αποκτήσουν στοιχεία για 84 εκατ
χρηματοπιστωτικούς λογαριασμούς που
κατείχαν κάτοικοί τους στο εξωτερικό , οι
οποίοι αφορούσαν συνολικά περισυσιακά
στοιχεία ύψους 10 τρισ. ευρ . Το 2018 ,
που ήταν η πρτη χρονιά μίας τέτοιας ανταλλαγής πληροφοριν , είχαν ανταλλαχθεί πληροφορίες για 47 εκατ. χρηματοπιστωτικούς λογαριασμούς με συνολικά περιουσιακά στοιχεία 5 τρισ. ευρ . Ο διπλασιασμός του ποσού προέχυψε από την αυξηση του αριθμού των χωρν πουμετέ
χουν στο σύστημα ανταλλαγής πληροφοριν (97 έναντι 96 το 2018 ) καθς και τη
διεύρυνση των πληροφοριν που ανταλλάχθηκαν ( το 2018 υπήρχαν πληροφορίες
για 47 εκατ. χρηματοπιστωτικούς λογαριασμούς ).
Η αυτόματη ανταλλαγή Ε 3
νεοφυτεμένα
δέντραν
Ανανεωμένο ξεκινά φέτος το πρύ
γραμμα Adopt-A-Tree / Yιοθέτησε νεοφυτεμένα δέντραν , μετά τη σημαντική ανταπόκριση των πολιτν κατά τη διάρ .
κεια της πιλοτικής λειτουργίας του προ.
γράμματος το περσινό καλοκαίρι.
Το πρόγραμμα του Δήμου Αθηναίων δί νει τη δυνατότητα στους πολίτες να cυιοθετήσουν ένα νεόφυτο δε ντρο και να το βοηθήσουν ΤΑ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα
 • Οι πιθανοί αγοραστές της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
  Η οικογένεια Γκλέιζερ, ιδιοκτήτρια της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, σκέφτεται την πώληση του συλλόγου, καθώς διερευνά «στρατηγικές εναλλακτικές». Στην περίπτωση που οι Γκλέιζερς αποφασίσουν να υλοποιήσουν τη σκέψη τους, το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΑΠΕ-ΜΠΕ) παρουσιάζει μερικούς από τους πιθανούς αγοραστές: ΤΖΙΜ ΡΑΤΚΛΙΦ Ο Βρετανός δισεκατομμυριούχος Ράτκλιφ, οπαδός των 20 φορές πρωταθλητών Αγγλίας, δήλωσε το ενδιαφέρον του τον Αύγουστο, αλλά δύο μήνες αργότερα ανέφερε ότι η πλευρά των Γκλέιζερς του ξεκαθάρισε ότι η ομάδα της Πρέμιερ Λιγκ δεν ήτ
 • Ο Μαραντόνα είναι πάντα εδώ…
  Από τις «γιγαντιαίες» τοιχογραφίες μέχρι τα ατελείωτα και επαναλαμβανόμενα αθλητικά αφιερώματα και από την τηλεοπτική σειρά για την ζωή του, έως τις διαδικασίες προκειμένου να εξακριβωθούν τα αίτια θανάτου του, ο Ντιέγκο Μαραντόνα παραμένει «ζωντανός» στην ζωή εκατομμυρίων Αργεντινών, δύο χρόνια μετά τον θάνατο του. Εκ των διασημότερων Αργεντινών της Ιστορίας και κορυφαίος ποδοσφαιριστής της γενιάς του, ο «Ντιεγκίτο» βρέθηκε νεκρός στις 25 Νοεμβρίου 2020, στο σπίτι όπου διέμενε σε ένα προάστιο του Μπουένος Αϊρες. Στα 60 χρόνια της ζωής του, ο Μαραντόνα, κατά
 • Εθνικό Θέατρο: Οι δράσεις της Πειραματικής Σκηνής Νέων Δημιουργών
  Με ποικίλες δράσεις, εξερευνητική και τολμηρή διάθεση, ζωντάνια και χιούμορ, η Πειραματική Σκηνή Νέων Δημιουργών του Εθνικού Θεάτρου πειραματίζεται, εμπνέει και εμπνέεται, προσκαλεί και προκαλεί, φιλοξενεί συζητήσεις, αναδεικνύει νέους καλλιτέχνες και ανοίγει τις πόρτες της στην πόλη και στους κατοίκους της. Ειδικότερα, τη φετινή χρονιά η Πειραματική Σκηνή Νέων Δημιουργών παρουσιάζει ένα πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων δράσεων, με ελεύθερη είσοδο, που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, συζητήσεις γύρω από τη θεατρική τέχνη και την πρώτη ύλη της με καταξιωμένους
 • Κυριακός Πιττάκης, ο πρώτος αυτοδίδακτος Έλληνας αρχαιολόγος
  Ήταν ένας τοίχος. Για την ακρίβεια, ήταν Ο τοίχος. Άγγιζε τον νότιο τοίχο της Ακρόπολης, στο Θησείο, και δεν ήταν από πέτρες, καλά καλά ούτε κι από λείο μάρμαρο. Τον συνέθεταν γλυπτά και χαράγματα χριστιανικών μνημείων! Τον «έχτισε» ο πρώτος Έλληνας αρχαιολόγος περί τα μέσα του 19ου αι. για να σώσει ότι είχε απομείνει από τις ορδές των κατακτητών Οθωμανών και των ξένων επισκεπτών της Αθήνας, που έφευγαν με αρκετά αρχαία «ενθύμια» στις αποσκευές τους. Της Τόνιας Μανιατέα Η ΑΘΗΝΑ «ΓΕΝΝΑ» ΤΟΝ ΚΥΡΙΑΚΟ ΠΙΤΤΑΚΗ ΚΑΙ Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟΚΤΑ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟ ΤΗΣ – ΕΤΣΙ ΞΕΚΙ
 • Αύξηση της ακραίας φτώχειας στη Λατινική Αμερική το 2022
  Η ακραία φτώχεια θα αυξηθεί στη Λατινική Αμερική το 2022, παρά το ότι προβλέπεται ελαφριά μείωση της φτώχειας συνολικά στην περιφέρεια, με φόντο την επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας και τη ραγδαία άνοδο του πληθωρισμού, προειδοποίησε χθες Πέμπτη η Οικονομική Επιτροπή για τη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική των Ηνωμένων Εθνών (CEPALC). Η φτώχεια στη Λατινική Αμερική εκτιμάται πως θα πλήξει το 32,1% του συνολικού πληθυσμού το 2022, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 201 εκατομμύρια ανθρώπους, έναντι 32,3% έναν χρόνο νωρίτερα, σύμφωνα με έκθεση της υπηρεσίας αυτής το