Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
& ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣ ΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
email : dim onews @dimopraston.gr
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
Τηλ. 210-3215692-688 FAX 210-3215877 Τιμή 0 ,60 ΕΥΡΩ
ΠΕΜΠΤΗ 2 ΙΟΛΙΟΥ 2020
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 27571
Οι διαδικτυακές
αγορές
εκτοξεύθηκαν το
ίδιο και ο1
Λιβύη: Ελληνικό προξενείο και
συμφωνία για ΑΟZ
καταγγελίες
Ο υπουργός Εξωτερικν της Ελλά
δας , Νίκος Δένδιας , συναντήθηκε με τον
πρόεδρο της Βουλής της ανατολικής Λι .
βύης , Ακίλα Σαλέχ Πρόθεση της Αθήνας
είναι η λειτουργία προξενείου στη Βεγ
σήμερα (σ.σ. Τετάρτη ) ο υπουργός Εξωτερικν της Ελλάδας , Νίκoς Δένδιας , ο οποίος πραγματοποίησε ταξίδι αστραπή
στη χρα της βόρειας Αφρικής
Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλεί.
ται η ΕΡΤ, οι δύο άνδρες συζήτησαν για
ην ανάγκη κατάπαυσης του πυρός , καθς
και της έναρξης της πολιτικής διαπραγμά .
Οι διαδικτυακές αγορές εκτοξεύθηκαν
Με τον πρόεδρο της Βουλής της ανατολικής Λιβύης, Ακ α Σαλές συναντήθηκε
λόγω κορονοιού, ωστόσο, το ίδιο συνέβη
και με τις καταγγελίες . Πολητές που
προπληρνονταν και εξαφανίζονταν , κα
θς και οι χρεσεις με μηνύματα πενταΨήφιων αριθμν στα σημαντικότερα
προβλήματα
Κατά 30% αυξήθηκαν οι καταγγελίες ,
αναφορές και αιτήματα διαμε
σολάβησης μεταξύ καταναλω - Ε 3
τευσης .
Παράλληλα , αμφότεροι καταδίκασαν
τις εξωτερικές παρεμβάσεις από τρίτες
χρες , εν καταλόγισαν ιστορικές ευθύ νες, στην Τουρκία για τη μεταφορά μισθοφόρων στην περιοχή και την παραβίαση
του εμπάργκο όπλων.
Την ίδια ρα , με βάση την ίδια πληρο φόρηση, οι δύο πλευρές συζήτησαν για το
ενδεχόμενο ρύθμισης των θαλάσσιων ζω
νν μεταξύ Ελλάδας και
Ανοιγμα συνόρων:
Ελπίδα ή φόβος
Ελπίδα ή φόβο δημιουργεί για τον
τουριστικό κλάδο το άνοιγμα των αεο .
δοομίων; Λίγους μήνες νωρίτερα κανείς
δεν θα μπορούσε να φανταστεί ότι τα
πράγματα θα έπαιοναν αυτήν την α προσδόχητη τροπή για τον τουρισμό στη
χρα μας.
Ορόσημου στη φετινή τουριστική σεζόν, κηρύσσοντας ουσιαστικά την έναρξή
της, είναι η 1η Ιουλίου, ημερομηνία ανοίγματος των πτήσεων στα αεροδρόμια της
χρας , από μια σειρά κρατν . Πράκειται
για μια πρωτοφανή καθυστέρηση για την
ελληνική πραγματικότητα Πλέον , τόσο
στα μικρά τουριστικά καταλύματα όσο κι
στα μεγάλα ξενοδοχεία οι εργαζόμενοι
εκπαιδεύονται για να εφαρμόζουν τα με τρα προστα σίας και αλλά και για να αναγνωρίζουν τα συμπτματα
της COVID-19 .
Λιβύης στη βάση του διε- ΕΛΔΑ 2
Μaζί για την ανάκαμψη της Ευρπηςν ξεκινά η
γερμανική Προεδρία της Ε.Ε.
Με το σύνθημα <Μαζί για την ανάκαμψη της Ευρπης ~, η Γερμανία ανα λαμβάνει σήμερα ( 1η Ιουλίου) καιως το
τέλος του έτους την εκ περιτροπής προε .
δρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ε.
Κατά το παρελθόν , επισημαίνεται, οι
χρίσεις αποτέλεσαν ευκαιρίες προχειμένου η Ε.Ε, να αναθεωρήσει το status quo
της και να προετοιμαστεί ακόμη καλύτερα
για να αντι μετωπίσει τις προκλήσεις του
ανακάμψει, καθς στόχος μας είναι η Ευ
ρπη να βγει από αυτή την κρίση ισχυροτερη και περισσότερο βισιμη και δίκαι μέλλοντος . Πρέπει να ετικεντρσουμε
από κοινού την προσοχή μας στις μείζονες
διαδικασίες αλλαγής της εποχής μας , όπως η κλιματική αλλαγή, ο ψηφιακός με τασχηματισμός και ο εξελισσόμενος κό .
σμος της εργασίας . Η ΕΕ. αντιτροσωπεύ
ει επίσης την περιβαλλοντικά , κοινωνικά
και οικονομικά βισιμη ευημερία" , αναφέρεται χαρα - ΣΕΑ 3
θηση του σχεδίου υπέρβασης της κρίσης
του κορονοϊού- σε υγειονομικό αλλά και
σε οικονομικό επίπεδο.
Η ίδια η γερμανική προεδρία προσδιορίζει Τς προτεραιότητές της ως εξής
- Υπέρβαση της κρίσης του χορονοϊού
μαχροπρόθεσμακαι οικονομική ανάκαμψη
Μια ισχυρότερη και περισσότερο και νοτόμος Ευρη
- Μια δίκαιη και βισιμη Ευρπη
- Μια Ευρπη ασφάλειας και κοινν αξιν
Μια Ευρτη ισχυρή στον κόσμο
Προεδρία Κορονοίαύ
Η επόμενη μέρα μετά την πανδημία της
Covid-19 αποτελεί , όπως ήταν αναμενόμενο , το κεντρικό θέμα αυτής της προ εδρίας .
Μόνο εάν ελέγξουμε την Covid-19 μα χροπρόθεσμα, επενδύοντας στην οικονομία της Ευρπης , αξιοποιντας πλήρως
τις δυνατότητές μας στην καινοτομία και
ένδυναμνοντας την κοινωνική συνοχή .
μπορεί η Ε.Ε. και τα μέλη της να ξεπεράσουν την χρίση αποτελεσματικά και μόνιμαν, αναφέρει η προεδρία και αναλαμβά
νει την δέσμευση να κάνουμε το παν
προειμένου να καταπιαστούμε με αυτή
την αποστολή από κοινού και με στοχευ μένο τοότο να βοηθήσουμε την Ευρπη να
Στα 10 τρισ. το συνολικό Ποσό
καταθέσεων στο εξωτερικό
Δήμος Αθηναίων:
Ξεκινά
ανανεωμένο το
Πρόγραμμα
Υιοθέτησε
Διπλασιάστηκε στα 10 τρισ. ευρ το
2019 το συνολικό ποσό των καταθέσεων
και άλλων χρηματοπιστωτικν επενδύ .
σεων υτο εξωτερικό , το οποίο ήρθε σε
γνση των φορολογικν Αρχν του κό .
σμου μέσω της μεταξύ τους ανταλλαγής
πληροφοριν, σύμφωνα με ανακοίνωση
του 0ΟΣΑ (Οργανισμός Οικονομικής
Συνεργασίας και Ανάπτυξης).
ΧΗ διεθνής κοινότητα συνεχίζει να κά.
νει τεράστια πρόοδο στη μάχη κατά της
φοροδιαφυγής (μέσω επενδύσεων ) στο ε
ξωτερικό , καθς η εφαρμογή των καινοτόμων κανόνων διαφάνειας από κτο Παγκόσμιο Φόρουμ για τη Δια φάνεια και την Ανταλλαγή Πληροφοριν για Φορολογκούς Σκατούς , οδηγεί τις χρες όλο αι
πιο κοντά στον στόχο της εξάλειψης του
τραπεζικού απορρήτου για φορολογικούς
σκοπούς, σημεινει ο 0ΟΣΑ.
Σχεδόν 100 χρες προχρη σαν σε αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριν το 2019
επιτρέποντας στις φορολογικές Aρχές
τους να αποκτήσουν στοιχεία για 84 εκατ
χρηματοπιστωτικούς λογαριασμούς που
κατείχαν κάτοικοί τους στο εξωτερικό , οι
οποίοι αφορούσαν συνολικά περισυσιακά
στοιχεία ύψους 10 τρισ. ευρ . Το 2018 ,
που ήταν η πρτη χρονιά μίας τέτοιας ανταλλαγής πληροφοριν , είχαν ανταλλαχθεί πληροφορίες για 47 εκατ. χρηματοπιστωτικούς λογαριασμούς με συνολικά περιουσιακά στοιχεία 5 τρισ. ευρ . Ο διπλασιασμός του ποσού προέχυψε από την αυξηση του αριθμού των χωρν πουμετέ
χουν στο σύστημα ανταλλαγής πληροφοριν (97 έναντι 96 το 2018 ) καθς και τη
διεύρυνση των πληροφοριν που ανταλλάχθηκαν ( το 2018 υπήρχαν πληροφορίες
για 47 εκατ. χρηματοπιστωτικούς λογαριασμούς ).
Η αυτόματη ανταλλαγή Ε 3
νεοφυτεμένα
δέντραν
Ανανεωμένο ξεκινά φέτος το πρύ
γραμμα Adopt-A-Tree / Yιοθέτησε νεοφυτεμένα δέντραν , μετά τη σημαντική ανταπόκριση των πολιτν κατά τη διάρ .
κεια της πιλοτικής λειτουργίας του προ.
γράμματος το περσινό καλοκαίρι.
Το πρόγραμμα του Δήμου Αθηναίων δί νει τη δυνατότητα στους πολίτες να cυιοθετήσουν ένα νεόφυτο δε ντρο και να το βοηθήσουν ΤΑ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα
 • Γεωργία: Πιθανόν η κυβέρνηση να περάσει νόμο που υποχρεώνει ΜΚΟ και ΜΜΕ να εγγραφούν ως οργανισμοί που «προάγουν τα συμφέροντα ξένης δύναμης»
  Η Σαλομέ Ζουραμπιτσβίλι χαρακτήρισε τον νόμο «αντισυνταγματικό». Βέτο στον αποκαλούμενο «ρωσικό νόμο» περί ξένης επιρροής που εδώ και εβδομάδες έχει βγάλει τους πολίτες στους δρόμους άσκησε, όπως είχε προαναγγείλει, η πρόεδρος της Γεωργίας Σαλομέ Ζουραμπιτσβίλι. Ο νόμος υποχρεώνει ΜΜΕ και ΜΚΟ που λαμβάνουν πάνω από 20% της χρηματοδότησής τους από το εξωτερικό να εγγραφούν ως οργανισμοί που «προάγουν τα συμφέροντα ξένης δύναμης». Επικριτές του νόμου τονίζουν ότι είναι πανομοιότυπος με νομοθεσία που έχει χρησιμοποιήσει το Κρεμλίνο για να κλείσει το στόμα
 • Πρόσκληση Μακρόν σε Πούτιν να μετάσχει στους εορτασμούς της Νορμανδίας
  Αντιδράσεις μεταξύ των συμμάχων της Γαλλίας έχει προκαλέσει η απόφαση του Εμανουέλ Μακρόν να προσκαλέσει τη Ρωσία να παραστεί στην 80ή επέτειο της απόβασης της Νορμανδίας. Οι ηγέτες ετοιμάζονται να συγκεντρωθούν στις παραλίες της Νορμανδίας στις 6 Ιουνίου. Σύμφωνα με το Politico, τον περασμένο μήνα, το Παρίσι αιφνιδίασε τις δυτικές χώρες όταν οι διοργανωτές της D-Day ανακοίνωσαν ότι απηύθυναν πρόσκληση στη Μόσχα. Αξιωματούχοι από το Ηνωμένο Βασίλειο και από άλλες δύο χώρες που επικράτησαν στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο εξέφρασαν ανησυχίες για την κίνηση αυτή, εγείρο�
 • Αυξάνεται η βία στη Γαλλική κοινωνία
  Η αύξηση της βίας στην Γαλλία ανησυχεί τους επτά στους δέκα Γάλλους, σύμφωνα με δημοσκόπηση της εταιρίας Odoxa-Backbone για την εφημερίδα Le Figaro. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης, το 70% των Γάλλων δεν εμπιστεύεται την πολιτική ηγεσία της χώρας αναφορικά με την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας, καθώς και της τρομοκρατίας. Εκτός από τα ζητήματα της ασφαλείας, από την δημοσκόπηση προκύπτει ότι οι Γάλλοι εξακολουθούν να ανησυχούν περισσότερο για την αγοραστική τους δύναμη (46%) και την αύξηση των τιμών (35%) και λιγότερο για το κρατικό χρέος και τα ελλείμματα (
 • Βατικανό: Εγκύκλιος επιφυλακτικότητας προς υπερφυσικά γεγονότα
  Υποτιθέμενα υπερφυσικά γεγονότα όπως οι κλαίουσες Μαντόνες και οι σταγόνες αίματος στις αναπαραστάσεις της Σταύρωσης που συνοδεύουν εδώ και αιώνες την καθολική πίστη. Ο πάπας Φραγκίσκος έχει τηρήσει επιφυλακτική στάση απέναντι σε τέτοια φαινόμενα. Εφθασε μέχρι να δηλώσει πέρυσι στην RAI TV ότι οι εμφανίσεις της Παρθένου Μαρίας «δεν είναι πάντοτε αληθινές» και ότι την προτιμά να στρέφει την προσοχή προς τον Ιησού αντί να τραβά την προσοχή προς το πρόσωπό της. Η αναφορά από πιστούς περιστατικών εμφάνισης των πληγών του Ιησού από την Σταύρωση στα χέρια και τα
 • Στο αρχείο η καταγγελία περί διάρρηξης στο Υπουργείο Εσωτερικών
  Η απόφαση λήφθηκε από τον Εισαγγελέα Γιώργο Νούλη, που ερεύνησε την υπόθεση. Η δικογραφία  σχηματίστηκε μετά από καταγγελία στελέχους του Υπουργείου Εσωτερικών περί διάρρηξης σε γραφείο της Υπηρεσίας Εκλογών. Ο κ. Νούλης θέτει την υπόθεση στο αρχείο, καθώς από την έρευνα που διενήργησε, με εντολή του Προϊσταμένου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αντώνη Ελευθεριάνου, δεν προκύπτει η τέλεση αξιόποινων πράξεων. Σύμφωνα με πληροφορίες οι εισαγγελικές αρχές πλέον προτίθενται να μελετήσουν αν θα ξεκινήσουν έρευνα για πιθανές ποινικές ευθύνες του στελέχους που κατ�