Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
& ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣ ΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
email : dim onews @dimopraston.gr
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
Τηλ. 210-3215692-688 FAX 210-3215877 Τιμή 0 ,60 ΕΥΡΩ
ΠΕΜΠΤΗ 2 ΙΟΛΙΟΥ 2020
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 27571
Οι διαδικτυακές
αγορές
εκτοξεύθηκαν το
ίδιο και ο1
Λιβύη: Ελληνικό προξενείο και
συμφωνία για ΑΟZ
καταγγελίες
Ο υπουργός Εξωτερικν της Ελλά
δας , Νίκος Δένδιας , συναντήθηκε με τον
πρόεδρο της Βουλής της ανατολικής Λι .
βύης , Ακίλα Σαλέχ Πρόθεση της Αθήνας
είναι η λειτουργία προξενείου στη Βεγ
σήμερα (σ.σ. Τετάρτη ) ο υπουργός Εξωτερικν της Ελλάδας , Νίκoς Δένδιας , ο οποίος πραγματοποίησε ταξίδι αστραπή
στη χρα της βόρειας Αφρικής
Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλεί.
ται η ΕΡΤ, οι δύο άνδρες συζήτησαν για
ην ανάγκη κατάπαυσης του πυρός , καθς
και της έναρξης της πολιτικής διαπραγμά .
Οι διαδικτυακές αγορές εκτοξεύθηκαν
Με τον πρόεδρο της Βουλής της ανατολικής Λιβύης, Ακ α Σαλές συναντήθηκε
λόγω κορονοιού, ωστόσο, το ίδιο συνέβη
και με τις καταγγελίες . Πολητές που
προπληρνονταν και εξαφανίζονταν , κα
θς και οι χρεσεις με μηνύματα πενταΨήφιων αριθμν στα σημαντικότερα
προβλήματα
Κατά 30% αυξήθηκαν οι καταγγελίες ,
αναφορές και αιτήματα διαμε
σολάβησης μεταξύ καταναλω - Ε 3
τευσης .
Παράλληλα , αμφότεροι καταδίκασαν
τις εξωτερικές παρεμβάσεις από τρίτες
χρες , εν καταλόγισαν ιστορικές ευθύ νες, στην Τουρκία για τη μεταφορά μισθοφόρων στην περιοχή και την παραβίαση
του εμπάργκο όπλων.
Την ίδια ρα , με βάση την ίδια πληρο φόρηση, οι δύο πλευρές συζήτησαν για το
ενδεχόμενο ρύθμισης των θαλάσσιων ζω
νν μεταξύ Ελλάδας και
Ανοιγμα συνόρων:
Ελπίδα ή φόβος
Ελπίδα ή φόβο δημιουργεί για τον
τουριστικό κλάδο το άνοιγμα των αεο .
δοομίων; Λίγους μήνες νωρίτερα κανείς
δεν θα μπορούσε να φανταστεί ότι τα
πράγματα θα έπαιοναν αυτήν την α προσδόχητη τροπή για τον τουρισμό στη
χρα μας.
Ορόσημου στη φετινή τουριστική σεζόν, κηρύσσοντας ουσιαστικά την έναρξή
της, είναι η 1η Ιουλίου, ημερομηνία ανοίγματος των πτήσεων στα αεροδρόμια της
χρας , από μια σειρά κρατν . Πράκειται
για μια πρωτοφανή καθυστέρηση για την
ελληνική πραγματικότητα Πλέον , τόσο
στα μικρά τουριστικά καταλύματα όσο κι
στα μεγάλα ξενοδοχεία οι εργαζόμενοι
εκπαιδεύονται για να εφαρμόζουν τα με τρα προστα σίας και αλλά και για να αναγνωρίζουν τα συμπτματα
της COVID-19 .
Λιβύης στη βάση του διε- ΕΛΔΑ 2
Μaζί για την ανάκαμψη της Ευρπηςν ξεκινά η
γερμανική Προεδρία της Ε.Ε.
Με το σύνθημα <Μαζί για την ανάκαμψη της Ευρπης ~, η Γερμανία ανα λαμβάνει σήμερα ( 1η Ιουλίου) καιως το
τέλος του έτους την εκ περιτροπής προε .
δρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ε.
Κατά το παρελθόν , επισημαίνεται, οι
χρίσεις αποτέλεσαν ευκαιρίες προχειμένου η Ε.Ε, να αναθεωρήσει το status quo
της και να προετοιμαστεί ακόμη καλύτερα
για να αντι μετωπίσει τις προκλήσεις του
ανακάμψει, καθς στόχος μας είναι η Ευ
ρπη να βγει από αυτή την κρίση ισχυροτερη και περισσότερο βισιμη και δίκαι μέλλοντος . Πρέπει να ετικεντρσουμε
από κοινού την προσοχή μας στις μείζονες
διαδικασίες αλλαγής της εποχής μας , όπως η κλιματική αλλαγή, ο ψηφιακός με τασχηματισμός και ο εξελισσόμενος κό .
σμος της εργασίας . Η ΕΕ. αντιτροσωπεύ
ει επίσης την περιβαλλοντικά , κοινωνικά
και οικονομικά βισιμη ευημερία" , αναφέρεται χαρα - ΣΕΑ 3
θηση του σχεδίου υπέρβασης της κρίσης
του κορονοϊού- σε υγειονομικό αλλά και
σε οικονομικό επίπεδο.
Η ίδια η γερμανική προεδρία προσδιορίζει Τς προτεραιότητές της ως εξής
- Υπέρβαση της κρίσης του χορονοϊού
μαχροπρόθεσμακαι οικονομική ανάκαμψη
Μια ισχυρότερη και περισσότερο και νοτόμος Ευρη
- Μια δίκαιη και βισιμη Ευρπη
- Μια Ευρπη ασφάλειας και κοινν αξιν
Μια Ευρτη ισχυρή στον κόσμο
Προεδρία Κορονοίαύ
Η επόμενη μέρα μετά την πανδημία της
Covid-19 αποτελεί , όπως ήταν αναμενόμενο , το κεντρικό θέμα αυτής της προ εδρίας .
Μόνο εάν ελέγξουμε την Covid-19 μα χροπρόθεσμα, επενδύοντας στην οικονομία της Ευρπης , αξιοποιντας πλήρως
τις δυνατότητές μας στην καινοτομία και
ένδυναμνοντας την κοινωνική συνοχή .
μπορεί η Ε.Ε. και τα μέλη της να ξεπεράσουν την χρίση αποτελεσματικά και μόνιμαν, αναφέρει η προεδρία και αναλαμβά
νει την δέσμευση να κάνουμε το παν
προειμένου να καταπιαστούμε με αυτή
την αποστολή από κοινού και με στοχευ μένο τοότο να βοηθήσουμε την Ευρπη να
Στα 10 τρισ. το συνολικό Ποσό
καταθέσεων στο εξωτερικό
Δήμος Αθηναίων:
Ξεκινά
ανανεωμένο το
Πρόγραμμα
Υιοθέτησε
Διπλασιάστηκε στα 10 τρισ. ευρ το
2019 το συνολικό ποσό των καταθέσεων
και άλλων χρηματοπιστωτικν επενδύ .
σεων υτο εξωτερικό , το οποίο ήρθε σε
γνση των φορολογικν Αρχν του κό .
σμου μέσω της μεταξύ τους ανταλλαγής
πληροφοριν, σύμφωνα με ανακοίνωση
του 0ΟΣΑ (Οργανισμός Οικονομικής
Συνεργασίας και Ανάπτυξης).
ΧΗ διεθνής κοινότητα συνεχίζει να κά.
νει τεράστια πρόοδο στη μάχη κατά της
φοροδιαφυγής (μέσω επενδύσεων ) στο ε
ξωτερικό , καθς η εφαρμογή των καινοτόμων κανόνων διαφάνειας από κτο Παγκόσμιο Φόρουμ για τη Δια φάνεια και την Ανταλλαγή Πληροφοριν για Φορολογκούς Σκατούς , οδηγεί τις χρες όλο αι
πιο κοντά στον στόχο της εξάλειψης του
τραπεζικού απορρήτου για φορολογικούς
σκοπούς, σημεινει ο 0ΟΣΑ.
Σχεδόν 100 χρες προχρη σαν σε αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριν το 2019
επιτρέποντας στις φορολογικές Aρχές
τους να αποκτήσουν στοιχεία για 84 εκατ
χρηματοπιστωτικούς λογαριασμούς που
κατείχαν κάτοικοί τους στο εξωτερικό , οι
οποίοι αφορούσαν συνολικά περισυσιακά
στοιχεία ύψους 10 τρισ. ευρ . Το 2018 ,
που ήταν η πρτη χρονιά μίας τέτοιας ανταλλαγής πληροφοριν , είχαν ανταλλαχθεί πληροφορίες για 47 εκατ. χρηματοπιστωτικούς λογαριασμούς με συνολικά περιουσιακά στοιχεία 5 τρισ. ευρ . Ο διπλασιασμός του ποσού προέχυψε από την αυξηση του αριθμού των χωρν πουμετέ
χουν στο σύστημα ανταλλαγής πληροφοριν (97 έναντι 96 το 2018 ) καθς και τη
διεύρυνση των πληροφοριν που ανταλλάχθηκαν ( το 2018 υπήρχαν πληροφορίες
για 47 εκατ. χρηματοπιστωτικούς λογαριασμούς ).
Η αυτόματη ανταλλαγή Ε 3
νεοφυτεμένα
δέντραν
Ανανεωμένο ξεκινά φέτος το πρύ
γραμμα Adopt-A-Tree / Yιοθέτησε νεοφυτεμένα δέντραν , μετά τη σημαντική ανταπόκριση των πολιτν κατά τη διάρ .
κεια της πιλοτικής λειτουργίας του προ.
γράμματος το περσινό καλοκαίρι.
Το πρόγραμμα του Δήμου Αθηναίων δί νει τη δυνατότητα στους πολίτες να cυιοθετήσουν ένα νεόφυτο δε ντρο και να το βοηθήσουν ΤΑ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα
 • Ελβετικό ενδιαφέρον για το σιδηροδρομικό δίκτυο της Πελοποννήσου
  Την προοπτική σταδιακής επανεργοποίησης του ιστορικού μετρικού σιδηροδρομικού δικτύου της Πελοποννήσου, που είναι το μακρύτερο ανάλογο δίκτυο στην Ευρώπη, συζήτησαν ο Πρόεδρος του ΟΣΕ κ. Γιάννος Γραμματίδης με τον Πρέσβη της Ελβετίας κ. Stefan Estermann. Το δίκτυο θα μπορούσε δυνητικά να εξυπηρετήσει τόσο πολιτιστικές και τουριστικές διαδρομές, όσο και τοπικές επιβατικές ανάγκες. Ο Ελβετός Πρέσβης ενημέρωσε τον κ. Γραμματίδη για την απόφαση της Ελβετικής πλευράς να υποστηρίξει την ολοκλήρωση μίας λεπτομερούς μελέτης σκοπιμότητας που βρίσκεται ήδη σε εξέλ�
 • Αλ. Τσίπρας: Γνωρίζαμε ότι θα είχαμε πολιτικό “τέλος” με τη συμφωνία των Πρεσπών
  Την συγκίνησή του για τις «ιστορικές στιγμές» που μοιράστηκε με τον ομόλογό του από την Βόρεια Μακεδονία, Ζόραν Ζάεφ εξέφρασε ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας ξεκινώντας τη συζήτηση για τη συμφωνία των Πρεσπών στο πλαίσιο της Διεθνούς Διάσκεψης για την Ειρήνη και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.   Ιδιαίτερη μνεία έκανε στους 153 βουλευτές που στήριξαν τη Συμφωνία των Πρεσπών στο ελληνικό κοινοβούλιο όχι μόνο από το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και από το Ποτάμι ή τότε ανεξάρτητους βουλευτές. Σχολίασε, επίσης, ότι όταν έγινε η συμφωνία δεν είχαν απλά «ωριμάσει οι συνθήκες», αλλά �
 • Ένας χρόνος από την καταστροφή του υποβρυχίου «Τιτάν»
  Η καταστροφή του «Τιτάν» με πέντε νεκρούς στον Βόρειο Ατλαντικό συγκλόνισε την υφήλιο. Ενώ οι έρευνες συνεχίζονται, υπάρχουν ήδη σχέδια για νέες αποστολές στον «Τιτανικό». Τον περασμένο Ιούνιο, τα νέα διαδόθηκαν σε όλο τον κόσμο πολύ γρήγορα: ένα βαθυσκάφος με πέντε επιβαίνοντες που είχε ξεκινήσει να εξερευνήσει το ναυάγιο του «Τιτανικού» στον Βόρειο Ατλαντικό Ωκεανόαγνοείται. Για αρκετές ημέρες, άνθρωποι σε όλο τον κόσμο φοβούνταν για τις ζωές των αγνοουμένων. Ταυτόχρονα γίνονταν πολλές και ζωηρές συζητήσεις για το νόημα τέτοιων επικίνδυνων και εξ�
 • Στ. Κασσελάκης: Δεν υπάρχει τίποτα «αντρικό» στην παραδοχή του εγκλήματος, όπως προσπάθησε να μας πείσει ο κ. Κούγιας
  «Δεν υπάρχει τίποτα “αντρικό” στην παραδοχή του εγκλήματος, όπως προσπάθησε να μας πείσει ο κ. Κούγιας. Δεν υπάρχει τίποτα “αντρικό” στην κακοποίηση», αναφέρει ο Στέφανος Κασσελάκης σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με αφορμή τη σχετική αναφορά του δικηγόρου για τον Απόστολο Λύτρα.   Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ σημειώνει ότι «δεν μπορεί να ζούμε σε μια κοινωνία που η έμφυλη βία είναι πλέον καθημερινότητα και οι υπερασπιστές των κακοποιητών έχουν καθημερινό τηλεοπτικό στασίδι». Το άρθρο Στ. Κασσελάκης: Δεν υπάρχει τίποτα «αντρικό» στην πα�
 • Δραματική η αύξηση ανισοτήτων παγκοσμίως
  Το ΔΝΤ προειδοποιεί Ο διεθνής οργανισμός είπε ότι οι κυβερνήσεις θα πρέπει να εξετάσουν μια σειρά πολιτικών για τον μετριασμό των επιπτώσεων της τεχνητής νοημοσύνης στις θέσεις εργασίας. Φορολογικά μέτρα κοινωνικής προστασίας έχουν «μείζονα ρόλο να διαδραματίσουν» για την αντιστάθμιση των κινδύνων που τίθενται από την τεχνητή νοημοσύνη, και κυρίως την αύξηση των ανισοτήτων, αναφέρει σε έκθεσή του το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ). Σε αντίθεση με προηγούμενες τεχνολογικές ανακαλύψεις όπως η ατμομηχανή, αναφέρει το ΔΝΤ, η γενετική τεχνητή νοημοσύνη– π