Πρωτοσέλιδο Φωνή της Φλωρίνης:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
1ΟΥΛΙΟΥ 2020
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙ Α ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧ ΟΥ ΦΛΩΡΙΝ ΑΙΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Τηλ.: 23850 22195
Fax: 23850 22288
ΕΤΟΣ: 59ο
Αριθμός Φύλλου: 2877
Τιμή ούλλου: 50 Λεπτά
ΕΠΑΙΝΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
ο ΚΟΡΩΝΟΟΣ ΠΡΟ ΤΩΝ ΠΥΛΩΝ
ΑΥΞΗΣΗ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΣΥΣΚΕΨΗ ΥΠΟ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ
ΚΥΡΙΑΚΟ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΛΙΓΝΙΤΟΠΟΙΗΣΗ
Αύξηση των κρουσμάτων κορωνοίού καταγρόμηκε, μετά oπό
καιρό , στην Δυτική Μακεδονία, στην Κοζάνη και διαίτερα στην
Καστοριά ( ανακοίνωση του Ε.Ο.Δ.Υ. στην 4η σελίδα ) . Αμεσα
Τα προβλήματα που θα πpοκύφουν στην Δυτική Μακεδονία Το αναπτυξιακ σχέδο θα nροβλέπει επενδύσεις και δημουργία αντέδρασαν οι αpμάδες υπηρεσίες στε να μη εξελιχθείη κατ
και την Μεγαλόπολη από την απολιγνιτοποίηση, και η αντι - θέσεων εργασίας στους τομείς της πράσνης ενέργειας , ης σταση όπως προ μηνν . Η συνεδρίαση του Περιφερειακού
μετπιση τους, ήταν το αντικείμενο της σύσκεψης που πραγματο- έξυπνης γεωργίας, του βυσιμου τουρισμού , της βιαμπχανίας Συμβουλίου, προγραμματισμένη να διεξοχθεί δια ζσης και
noirκε την Τρίτη 23 Ιουνίου 2020. Σην αύσκεμη , Που λόγω και βοτεχνίας , της ψηφιακής οικονομίας και της εκπαίδευσης . κλεισμένων των δυρν. την Τετάρτη 1 Ιουλίου , για λόγω
της σπουδαιότητας του θέματος πραγματοποήθηκε υπό την
προεδρία του πρωθυπουργού της Ελλάδος Κυριάκου Μητσο - πόρους του Ταμείου Ανάκαμμης (Ταμείο Δίκαης Μετάβασης)
τακη και ήταν ευρεία , mαpoυσιόστηκαν α βαοκές κατευθύνσες τευ ΕΣΠΑ αno το λιγιτικό nέρο (τonκό noρο ) , ano το Πράσνο οpίμό κρουσμάτων nou καταγρόφονται στην γείτονα χρα , και
του σχειου ικαιης αναπτυξιακής μετάβασης των Πεpιοχν Ταμείο , από δάνεια της ευρωπαίκής Τράπεζας Επενδύσεων , οιaτεpα στην Πεμοχη των Σκοπων, Tις τελευταίες ημέρες
Η χρηματοδότηση του αναπτυξιακού σχεδίου θα Yίνει από Πpόληψης , τελικά διεξήχθη μέσω τηλεδιάσκεψης.
Έντανη είναιη ανησυχία μεταξύ των Φλρινιωτν για το μεγάλο
από επενδύσεις ης ΔΕΗ αλλά και αnό ιδιωτικούς Πooοικ Για nολλοι υμπολίτες μας , χιλιάδες σύμφωνα με την ενημέρωση
τν πpoσελmη επενδύοεων nπίτα η θέστιη εδκν κήτων μς, μεοο του μευοριακού σταίμού της Μκης επισκέητηκαν το
0 υπουργς Ενέργειας Κωστής Χατζηδάκης μλησε για την
καιαιση ενος Ολοκηρωμένου αναπτυξιακού σχεδίου με ειδικά στε να δημουρηθούν νέες Βέεις εργασίες aε εξιοορούπση γwκoαστηρι κυίως με αμεοο Κiδυνο να γίνουν φορες
φορολογικά κίνητρα και ουσιαστική αξιοποηση των nopων της
Eυρωπαίκής Ενωσης . Τις γενικές κατευθύνσεις παρουσίασε ο ποησης . Όπως προβλέπετα στο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια
συντονστής του σχεδίου δίκαης μετάβασης Κωστής Μουσου poύλης , ο οποίος επί δεκαήμερο επισκέψτκε όλες τις περισχές το 2023 , Η παρουσίαση του σχεδίου, σύμμωνα με τον προγραμ
της Δυτικής Μακεδονίας και συμμετείχε σε σειρά συσκέψεων , ματισμό , θα γίνει στις αρχές Σεπτεμβρίου .
του κορωνοίού στην Φλριν .
Σχετιή ανακοίωση εξέδωσε το Συματείο Αρτoπον Φλάρινις
των θέσεων εργασίας που θα "χαθούν λόγω της απολιγντοΣωματείο Αρτοποιν Ν. Φλρινας
Πρεσπν 4, 53100 Φλρινα
Τηλ. - tas : 2385028207
και το Κλίμα ο ΑΗΣ. Μελίτης θα διακύψει την λειπουργία του
ΔΙΑΒΗΜΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ
ΤΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ ΜΕ ΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ.
Μέγας Αλέξανδρος: Ζει και βασιλεύει
" Προς πάντες υπευθύνους "
Ο Μέγας Αλέξανδρος , ο Μακεδν , ανήκει στην
Ανθρωπόττ . Υπήρξε φυσκ , Ελληνας , ότως όλα
οι αρχαίοι Μακεδύνες . Ενωσε όλους τους Έλληνες
και τους οδήγησε στην περίλαμπρη δόξα . Με
συνεκτικό ιστό τον ελληνκό πολιτισμό και με βαθύ
αλληλοσεβασμό των Λαν ίδρυσε την πρτη και
ανυπέρβληη Οικουμένη στην κιβωτό των απαρομιλλων ελληνικν αξιν. Γι ' αυτό Παραμένει ο
μοναδικός άνθρωπος που εξακολουθεί να ζει στη
Γη επί 2.300 συνεχή χρόνια , να διδάσκει και να
οδηγεί - ακόμη και σήμερα . με κονό οδηγό . Όλα οι
Το -Σωματείο Αρτοποιν Φλρινας , διαμαρτύρεται έντονα
το Τατζικιστάν , το lράν , το Αφγανιστάν και την Αγία -κάθετα και με αγωνία , για το άνοιγμα των συνόρων με η
Πετpούπολη Η έθaσ , μετά το Μανχάίμ, περιοδεύει γείτονα χρα Βόρεια Μακεδονία . Σύμφωνα με τα επίσημα
(τα ανεπίσημα είναι χειρότερα) στοςχεία του ιστότοπου: COVID
4. Στο Μουσείο Ερμιτάζ του 'Αματερνταμ , στην 19/Ν.MAGEDOΝΙΑ.Com , oι στατιστικές που αφορούν τον
Ολλανδία , άνοξε το 2011 έκθεση με 0εμα τον Μένα COVID-19 είναι τρομερά απογoητευτικές για την Ν.
Αλέξανδρο. Εκθέτει εκπληκτικά έργα τέχνης ήρoα MΑΚKEDONIA. Mε την πρτη ματιά σης καμπύλες της επιδημίας
τον Μακεδόνα , nou βρίσκονται στο ομνυμο 1) ια τα κρούσματα τα καθημερινά και 2) Για του θυνοντες
Μουσείο της Αγίας Πετρουπόλεως και σε άλλα γείτονές μας , καταλαβαίνει κανείς ότι υπάρχει έντονη έξαρση
ρωσικά Μουσεία καθς επίσης σπουδαία ευρήματα του ιού μέσα στο μήνα Ιούνιο . (Και επαναλαμβάνουμε : είναι τα
κληρονομιά της με εξαιρετικής τέχνης κειμήλια από
σε άλλα Μουσεία της Γερμανίας
νεοτερων ανασκαφν στις χρες της άλλοτε ΑΝΕΠΕΗΜΑ ΣΤΟΧΕΙΑ) .
Σεβιετικής Ενσεως .
Με ποια λογκή λοπόν η κυβέρνησΤ και ο ΕΟΔΥ ανοίγει τα
5. Τον Οκτβριο 2011 ανοίγει στο Μουσείο του ούνορα, Είνα μια χρα με 2.500.000 κατοκους και έχει 2 φορές
Λούβρου παγκόσμια έκθεση 668 αρχαίων ελληνικν τα νουμερα των κρουσμάτων του ιου από την χμα μας . Και το
έργων με θέμα τον Αλέξανδρο και τη Μακεδονία Χειρότερο όλων είναι όπ η Πoρεία της καμπύλης του ιου".
έργα τέχνης και εξακολουθούν να τον μελετούν .
Ηδη κυκλοφορουν σε ολες τις κυριες γλωσοες Tου Του Μiκου Μtprou
Κόσμου περιοσότερα από χλια βιβλία ανοφερόμενα
στον Αλέξανδρο και διαρκος προστιθεντα καινούργια δίως ano μας
ξένους επιστμονες , αλλά κανένα βιβλίο δεν μπορεί να
το Βάμα σε όλες Τς mχeς τυ δnο Αλέξαι δρος είναι πράγματι στην 0ξφύρδη.
Οκεανός .
ΣΕ όλες τις μεγάλες Βρησκείες λατρεύεται είτε ως ισύθεος πρωτεύουσα της Μαικεδυνίας . Ηταν γιος της Ολυμπιάδος και τα ματια των κυβερνοντων (0λων των κυβερνήσεων, όλων των
είναι μονο έντονα ανοδική.
50S, λοιπόν anό την ακριτική και αρκετά ταλαιπωρημένη
μέχρι στιγμής περιοχή ης Φλρινας.
Φτάνει το γεγονός ότι δεν ψτάνουν εδ nάνω τα αφτιά και
είνα εξυντλήρε 6. Ανάλογη και ίσως σημαντικότερη έκθεση παρουσιάζεται
Ο Αλεξανδρος γεννήθηκε το 356 π.Χ. στην Πέλλα.
μΒν Τω ΑΜων και των Προφητν. Κα άλοι του Βασιλέne φλίπηο, ο onoioς ένωσε τοις Ελληνες nm χρωμάτων ) .
ψτάνει οτι η ανεpγια το νομού μας είνα στο αντερο σκαλο
οι Ανατολικοί Λαοί της αλεξανδρινής 0ικουμένης τον τιμούν φορά και δολοφονήθηκε σης Αιγές , την αρχαία πρωτεύουσα .
σαν δικό τους αυτοχθονα Βασυλέα και Ηρωα, Eυεργέτη και Σε ηλικία μόλις είκοσι ετν διαδέχθηκε τον πατέρα του στον α Τωμα με το άνοιγμα των συνορων Βα τελειωοουμε οpστικά
Βλευθερωτη Εχε μεγολη σημασία να συνειδητοπουήσει κάθε θρόνο της Μακεδονίας και ανακηρύχθηκε Αρχιστράτηγος όλων ως ομος, λογωυγειονομικού Προβληματος .
αναγνστης , ανεξημτήτως καταγωγής , και ιδιαίτερα η νέα γενεά |
Των Ελληνων naς ο Λa0 όλου σχεδύν του Κόμου , σε Ανατολή του , nou aπεδείχθη κοσμογονική. Δάσκαλός του ήταν ο μενει , και ειΙναι βεβαια η υειονομικη μας καταστροφη . Και
και Δύση, προσέλαβαν και εξακολουθούν ακόμη να Αριστοτέλης, ο Μακεδν που επί 2300 χρόνια παραμένει υτuς Βa εία με τν οηραγία και τν unογpoμn των υπεuoνων
Προσλαμβάνουν συνεχς επί 2.300 χρόνια το φαινόμενο κορυφίος φλόσοφος της Οικουμένης . Νέος ασκήθηκε οκληρά της κυβερντρης και του ΕΟΔΥ, ΕλΤίζουμε στην κινητοποηση όλων
Αλέξανδρος όχι μόνον στα βιβλία αλλά προ πάντων στα στον κίνδυνο και στον πόλεμο , μαζί με τους εταίρους του
μνημεία τους, στην τέχνη τους , στην παράδοσή τους , στο
παράδειγμα των μεγάλων Ηγετν τους και ιδιαίτερα στα δύο ετν , εξαπέλυσε την Παγελλήνια εκστρατεία στην Αναταλή
δημοφιλέστερα αναγνσματά τους και στα μεγάλα ποιητικά
τους έπη, δηλαδή στην ίδια τη u.
Στους καιρούς της σύγχρονήςς μας αδιέξοδης Χάρις στην εκΠληκτική στρατηγική του και στην Παράτολμη
παγκοσμοποίησης, κατέστη πιο επίκαιρος naρά ποτέ . Ειδικοί ανδρεία του συνέτριμε επανειλημμένα τις πολλαπλάσιες
επιστήμονες , στρατηγικοί αναλυτές σε ισχυρά κέντρα περσικές στρατιές Υπέταξε την αγανη Αυτοκρστορία Των ΕΠΕΤΟΛΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΟΓΟΥ ΑΜEΑ ΜΟΜΟΥ ΚΑΒΑΑΣ
αποφάσεων , επανεξετάζουν η στρατηγική του και την πολιτική Σασσανιδν και όλα τα απρόσιτα δορυφορικά της Βaσίλεια.
του υπό το φως των γνωστν τραγικν γεγονότων και ΕισήλΒε θριαμβευτής στις τρες αυτοκρατορικές πρωτεύουσες
αδιεξόδων στην Ανατολή 1ράκ , Aφγανιστάν , Πακιστάν , Περσέπολη , Σούσα και Βαβυλνα onου αναγοσείθηκε Μένος ΣΟλλογος Αμε Α του νομού Καβάλας . Σύμφωνα με την καταγ.
Καύκασος, Παλαιστίνη , Ιολάμ) Η Δύση και η Ανατολή Βασιλευς .
στρέφονται Προς αυτόν . Αλλεπάλληλες κινηματογραφικές
υπερπαραγωγές και τηλεοπτικά ντοκιμαντέρ υμνούν τον οραματιστής . Σεβάσθηκε όλους τους Λαούς και απέδωσε σε νικαpavτεpο.
Μακεδόνα και αναλύουν 1ο έργο του , Δεν πapέpχετα έτος όλους δικαματα . Ανεκήρυξε Πολίτες όλους τους υποτελείς
Που να μη κυκλοφορει διεθνως μια επιστημονική μελέτη και τιμησε τους ητημένους . Εκήδευσε με βασυικές τιμές τον rτuρpεpειαpη καολας , κιριο Κυνσταντίνο Αντωνnάδη,
οφιερωμένη σ αυτόν . Τα μεγαλύτερα Μουσεία της Ευρτης αντίπαλό του Δαρείο. rr από η μτέρα του Μεγάλου Βαnλέως
και των Ηνωμ . ΠΟλιτειων οργανωνουν ειδικές εκθέσεις τον ανεκήρυξε γιό της . Γr αυτό στο ιερύ του Αμμωνος Διός ετοη εαυmν εντονη ουαpευχEια του γα την μη ευτ.
Παγκοσμιου βεληνεκούς οφιερωμένες στην προσωπικότητά στην Αίγυπτο και στον ναό του Σολομντος στην Ιερουσαλήμ α μησ κωου μέλους του κατα nροτεραιότητα όπως ορίζεται
των Ελλήνων . Ήταν ήδη έτοιμος να εκτελέσει την αποστολή
Φοβόμαστε , όσο noτέ άλλοτε , για την υφεση noυ μος Περ
Των φορεων του νομού .
Μακεδόνες ευγενείς, πρτος μεταξύ ίσων. Το 334 πΧ, eίxοσι
Με αγωνία καα τιμή
θειδωράκη Ευθαλία
Γ. Γραμματέας Σωματείου Αρτοπον Φλρνας
και μέσα σε τpία μόνον χρόνια κατέκτησε όλον τον Κόσμο μέχρι
τον Υδάσπη Ποταμό στην Μδία και τους Πρόnoδες του Παμφ ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΑ ΖΗΤΗΣΕ
ΑΠΟ ΚΩΦΟ ΝΑ ΚΛΕΙΣΕΙ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ PANΤΕΒΟΥ
ΟΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΑΝ ΚΑΙ ΟΣΑ ΑΚΟΛΟΥΟΗΣΑΝ
Σε μια σοβαρή καταγελία προχρησε ο Νομαρχιακός
γελία, υπόλλλος υπηρείας πρέτρεψε κωpό άτομο nu μετέρη
Στην νικη ήπαν ευγενής και στην ακάθεκτη naρεία τυ μέγας ημοσια υπηρεσία για να εξυπηρετηθεί να κλείσει τηλεφω.
Δείτε τ ανοφέρο ο συλλοος οε ανκτή επιστολή του προς τον
40 Νομαρχιακός Σύλλογος ΑμεΑ ν . Καβάλας με την napoύσα
1. Τον Σεπτέμβρο 2008, πακόσμο ουόδριο γα τον Αλέξανδρο μησαν ως ελευθερωτή.
οpγάνωσε η ΟΥΕΣΚΟ στν έδρα της , στο Παρίσι.
2. Αnd Την Αγοιξη του 2008 μέγα τον Μao του 2009 στις δεκάδες πόλεις , πολλές με το όνομα Αλεξάνδρεια ανοιξε έmΚΕ πν αυγκεκαμενη υπρεσία Προκειμένου να εκδσει
Ηνωμένες Πολιτείες το Μουσείο του Αγίου Φραγκίσκου, και το
ΔnρonολίΟ mς λέας Υοpκης napουσίaaν naγκόσμα έκθεση έρευνα και τις επιστήμες , aνέπτυξε την οικονομία και Την αΚΙΟες για το οχημα του . 0 υπaληλος της υπηpεσίας του
με υεμα τους κρυμενους δηταυρου του Μουσεοu της Καμπούλ ναυτιλία . Πρωτος στη Γη ο Αλέξανδρος σημάτισε την πρωτη γopεuuε να εσελύεί κα του ειπε να κλεισει τηλεφωνικο
όπου κυριαρχεί ο Αλέξανδρος.
3. Με θέμα 0 Μέγας Αλέξανδρος και το άνομα του Κόσμου αλεξανδρινης Οικουμένης δεν ήταν η pία ,ΑΥτΙΘετα, Πρη nus εaι κωψος.
εγκαινιάσθηκε στις 2 Οκτωβρίου 2009 διεθνής έκθεση στο φορά , ήταν η ισοτιμία και η noγκoσμια ερηνη , ο αμοιμαιος ήημε την δυκή μας διαμεσολάβηση για να επλυθεί το πρoημα
Πou εφαρμόζουν κάποιες υπηρεσίες του δημοσίου, όπως η
διεύθυνση συγκονωνιν ΠΕ Καβάλας .
Το πρωί της Δευτέρας 22/6/2020 , κωpό μέλος μας , επι .
Ο Αλέξανδρος εγκαθίδρυσε uν παγκόσμα ειφήνη , Ίδρυσε
δρόμους και διρυγες , εγκαινίασε σχολές , καλλιέργησε την
οκου - μενη. Πρωτη φυρά στην Ιστουρία ο συνεκτικός ιτός ης pavtεου σε ένα τηλεφωνικό νούμερο , αδιαφορντας για το ότι
ο Πολίτης είναι κωφός
Αμέσως μετά επισκέφeηκε τα γραφεία του συλλύγου μας και
Παρουσιαει 400 μοναδικά εκθέματα από όλον τον Κόσμο Για ποικιλομορφία , η ανάπτυξη όλων των χωρων κοι ένας ου εχε Προκυψει οι Προσπάθειες που καταβάλαμε στην
πρτη φορά η Ανατολή στέλνει στη Δύση την αλεξανδρινή αντερος πολιτισμός, απελευθερωτικός , ο ελληνικός . Έτοι
ουνεχεια στη σελίδα 2