Πρωτοσέλιδο Χιώτικη Διαφάνεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
SΧιτικη Ε0>
Διαφόνεια
Το ΕΝΕΧΥΡΟΔΑΝΕΙΣΤΗΡΙΟ της Χίου!
105.0 PΑΔΙΟΦΩΝΟ ΣΟΥ
ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ ΧΡΥΣΟ & ΑΣΗΜΙ -ΕΝΕΧΥΡΑ
Κο Aγρου 0α, 2nasi2
οκττά είναι τα ουμβάνα γα τα ου
(νημερθηκη Εuοβεπιπή Υπος
απa των εnευτείον nuoaμν anothous tα
για την Κοινωφελή Εργασία
Τουρισμός: Η Ελάδα άνοιξε ης ηλες της για τους ταξδιτες
yουν 5είμπonητκά τεπm ε το υίεονομνό ΠουτόκοΠρο nΝέα ακοπλαϊκή γραμμα θα συνδέτι mm θεσαλονίκη
με Χίο, Λίμνο, Μυτιλήνη και Βαθύ Σάμου
δίτικu τη χρa nouoνη ntpo με anopoan του μpuP
6ou oνst, ο00 mt n σύ mn των μηαtπίκδν περκέςρον μα αξύτοιs
,Εδιοιεραto Ευμβού ο Απρτiolν Συγοωωνιν το οποίο φυ
δanε ορέτωωνα θπικά γιαεpάναυν όγυνναιποnna νγραμμν
αonaes αr εν Nεεμβροθα ρυσκύρουν o niη μηοονδκτυ μαλs
mσts Nι γααεμό σπιnnον στοπιοίν ουδόσουω οι οπo aό τε
bunioυ θα βεπτκοοω την επιομωνίττον νησν,
ΤL+30 211042158
ΟΙ ΣΚnwDIΣ ΜΑΣ
ΣΗ ΕΡΑ
3 ΑΕGEOU av, Chios