Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοοιογράφος
τον τόΠο του
Πρέπει να ξέρει
να δυοαρεστεί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΑΡΑΤΑΞΕΩ
ΓΙΑ ΤΟ
ΕΕΝΟΠΟΧΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΣ
ΚΡΟΥΣΜΑΤΑΝ ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ
να ξενοδοκείο nou 00 μη κν nορατάξεων
γo τo eέμα , ο Δήμαρχος κόθε ξενοδοκο της Πρέγια το θέμα του ξενοδοκεί .
κορυνoίου
σες του Υnoupγεi0υ στε Oρuνoίού.
Συνάντηση συνεργασίας με τον Πρην Πρόεδρο
της Ελληνικής Δημοκρατίας Π. Παυλόπουλο
Γι σημεντικά Θέμειτα
Είκαν ο Πρόεδρος Ε. Κατσίμπρας και ο αντιmρόεδρος
| Α. Αναστασόπουλος του ομίλου για tην Unesco Πρέβεζας
Την Δευτέρα 20 Ιουνiου , npoyμoτοnο Παρά ts μεγάλες δυσκολίες στην οικονομία
Φυσά στην Ελλάδα αέρας Εθνικής αυτοπεποίθησης
Δίλωσε ο Πρωθυπουργός στο εσιό Υπουpικό Συμβολιο
οdnounou του ομίου για τmν umESCO np
FΡΟΤΗΜΑΤΑ . ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (20)
Δύο πίσεις από ο εντερικό
στο αεροδρόμιο του Ακτίου
Τ γνωρίζετε για noouvta με το onέρμα διο αυτό τα εμβρuκά
w ξωοωματική γον , τoυ δοτ ύτταρο είναι oλoοδύ .
εκτός του οΑνοιξαν αno χθες τα αεροδρόμια
Αn Το 1978, Yεννή . νήθως την τρίτη ημέρα και το uγοτό κύτιαρο
enKt με εξωουματική και στο στόδιο των 6-8 μπορούν να δσουν .
ναν ηλήρη οργονσμό .
της χρας, μεταξύ αυτν κα του
Ακτίου,
με την ε.
npoκonεσε έντονες a - μερίδια) αό κάθε έμ την εμβρυομετοφορά
νοδρόσες και nonnouς βρυο και εντός 24 ω -σκόμη κα 3 εμβρυων
npopnnματισμούς . no - ρν npooδιορίζοντα τα σε γυναίκες niικioς μ
έμβρυα τα onoia δεν xpi 40 ετν και 4 εμβρύων σε μεγαλύτερες
φαρμο.
στηρν
μηθηκε με το βραβείο θογoνες μεταλλάξεις κές φορές η εξωσωμαυγειονο .
νες αντιδρόσεις της Κα - νετικές οσ0ένειες . Η a
κολεί δδυμους και
πρωτοκόλλων Που aφορούν τον
τουρισμό.
τοκετούς.
ωoρια noυ νονιμο - κύnon . εnειoή στο στο .