Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ Φ
ΟΛΥΜΑΣ
Βορείου Ελλάδος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Πέμπτη 02.07.2020
Email:[email protected] ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΪΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟNΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕιΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.: 2310-232536 FAX:2310-243896-Τιμή Περ.: 0,50 Ε-Ετος: 28ο-Αρ Φύλλου: 7387
28 χρόνια
e-learning πρόγραμμα επιμόρφωσης:
Υγεινή και πρόληψη μετάδοσης λοιμόξεων στα ξενοδοχεία
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος
Η Ελλάδα στις Πρωτες χρες
Βαθιές
ανάσες πήρε η
ελληνική παρα γωγή τον Ιούνιο
της ΕΕ Που αποσύρει τα Πλαστικά
μιας χρήσης
Με το Παρόν νομοσχέδιο φέρνουμε ένα ολοκληρωμένο Πλαίσιο
για την καταπολέμηση της πλαστικής ρύπανσης και την προστασία
του Περιβάλλοντος. Ιδιαίτερα του υδάτινου, υπογράμμισε ο υn.
Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστής Χατζηδάκης
Οκ Χατζηδάκης κατέστησε συφές
ότι το νομοσχέδιο αυτό έρχεται έα
χρόνο ναρίτερα από την Προθεσμία
εφαρμογής του , Τον Ιούλιο του
2021, όχι από βιασύνη όμως
OΑΕΔ: Κυριακή λήγει η υποβολή απήσεων για
εγγραφές στους Βρεφονηπια κούς Σταθμούς
Λήγει την Κυριακή , 5 Ιουλίου 2020 και ρα λειτουργούν από 1 Σεπτεμβρίου έως 31 Ιου23:59 η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικν λίου, από τις 6:45 n.μ. έως Τις 16:00 μ.μ.
ατήσεων για εγγραφές και επανεγγραφές (Δευτέρα έως Παρασκευή) και απευθύνονται
βρεφν-νηπίων στους Βρεφονηπιακούς
Σταθμούς (ΒΝΣ) Του Οργανισμού για τη σχολική χρονιά 2020-2021.Ο ΒΝΣ Του ΟΑΕΔ
σε βρέφηνήπια από 8 μηνν ( την 1η
Σεπτεμβρίου 2020) έως 4 ετν .
ΥΠΠΟΠΕΤΕ
Πέντε νέες Προσ
κλήσεις, συνολικού
2.680.000 ευρ ,
για φυσικά και
νομικά Πρόσωπα μέτρων στήριξης τον σκοπό . Το Αυγούστου . Για εγνωσμένου κύρ
Που δραστηριο- του Πολιτιστικού Μητρο
Ποιούνται
θέατρο,
χορο , Τα εικαστΙκα, Το design και
το game devel - υλοποιηθεί μέσα Ιουλίου,
από το Μητρο καταλη κτική ημε- λέχη των υπουρρομηνία υποβο-γείων Πολιτισμού
και Οικονομικν,
έχει διαμορφωθεί είναι η Παρασκε- καθς και προ
7 σωπικότητες
opment,
υθύνει το υπουρ - Έκτακ των
απεΠοσού γείο Πολιτισμού, Ενισχύσεων, Που λής προτάσεων
στο Πλαισιο Των
αναπτυξια κν ειδικά για αυτόν υή,
Τ.Τσακίρης:
Στο 50% η απορρόφηση
του ΕΣΠΑ ως το τέλος
του χρόνου
θα κάθε πρόσκληση ος
και δημιουργικού ανοίξει για εγγρ- θα οριστεί μία τομέα.
κλάδου .Η διαδι- αφές στις 10 Ιου- γνωμοδοτική επ κασία για όλες Τις λίου
Προσκλήσεις, θα
θα τροπή,
κλείσει στις 31 λούμενη
αποτεαπό
εν υπηρεσιακά στε
Created by Universal Document Converter