Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
ΕΦΚΑ: Στα 1.195 ευρ ο μέσος μισθός τον Δεκέμβριο
>>> ΤΛ.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικν και Επιχειρηματικν Ειδήσεων- Προμηθειν και Δημοπρασιν
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:oikonomiki19990mail.com
ή Email : pan1983 Qotenet.gr
ΑΘΗΝΑ: Email : oikonomiki1999 @gmail.com
ή Email : dhm1 [email protected] net.gr
ΕΤΟΣ 240-Τιμή Περ.: 0,50 Ε
ΑΦ 5757 Πέμππη 02.07.2020
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ- ΠλΟμονοίας (Γλάδστωνος 5 ) : Τηλ :210-3304587 FAX :21033046 05
Δημόσιο:
Επιστρέφουν
στα γραφεία
τους όσοι
ανήκουν σε
ευπαθείς ομάδες
Αναπτυξιακή:
Ζαββός:
Δεν είναι της στιγμής
>>> Τελ.
>>>Τελ .
Εταιρείες που εξόφλησαν χρέη στο ΕΤΕAΝ θα
παίρνουν δάνειο με εγγύηση Δημοσίου
το θέμα της bad bank
Δεν νταμένετα τοβημα
υτα πρανύερα δάεα α ξυοδογεία
Επιστρέφουν από αύριο στην
ργασία τους οι υπάλληλοι του
Δημοσίου που ανήμουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου, χαθς
παύει η ειδική άδεια απουσίς
που ίσχυε λόγω του κορωνοϊού.
ενεται
Σε εγκύκλιο που υπογράφει ο
υπουργός Εσωτερικν Τάκης
Θεοδωρικάκος , σημεινεται ότι
όσο ανήνουν στις ευπαθείς ομάδες και έχουν ως αντικείμενο την
εξυπηρέτη ση κοινού , θα πρέπει
να αποφεύγεται η απευθείας
ένθεσή τους σε συναλλαγή με
τους πολίτες παι να εξασφαλι
στεί η απασχόλησή τους σε
θέσεις εργασίας back office.
Ειδάλλως, θα πρέπει να μεριμ
νήσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες
για τη λήψη εκείνων των μέτρων
που διαφυλάσσουν την υγεία τοων
εργαζομένων ( ιδίως διαχωριστι
κά μεταξύ υπαλλήλου και
πολίτη , αντιση πτικά χαι χρήση
μάσιας υποχρεωτικά από τους
πολίτες και από τον εργαζόμενο
κ.λπ.).
ΛΕΠΕΤΕ
Τρεις πληρομές επκουρκν
συντίξεων εντός Ιουλίου
Σημεινεται ότι στις ομάδες
αυξημένου αινδύνου περιλαμβάνονται όσοι είναι καρκινοπαθες
και υποβάλλονται σε χημειοθεοαπείες ή ανοσοθεραπεία , όσο
έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευ
ση, τα άτομα με βαοιά χαρδιοπάθεια ή με βαριά πνευμονοπά
θεια ή με αρρύθμιστο σαιχαρδη διαβήτη
Eurobank
Σε 3 πληρωμές επικουρικν
συντάξεων και αναδρομικν
αναμένεται να προχωρήσει ο e
ΕΦΚΑ κατά το μήνα Ιούλιο
2020.
ται η ΤτΕ.
Το σπάσιμο των ομολόγων θα
γίνει σε τρεις φάσεις , στις 20
Ιουλίου που θα ρευστοπουηθούν
μερίδια αξίας 90 εκατ . ευρ ,
στις 18 Αυγούστου που θα ρευΣε ό,τι αφορά τις άδειες ειδιΜού
σοπού , στην εγνύλιο διευκοινίζεται ότι για τους υπαλλήλους
των οποίων τα τέwνα φοιτούν σε
βρεφονηπιαπούς σταθμούς, η
χορήγησή της συνεχίζεται μέχο
τη λήξη λειτουργίας τοων βρεφονηπιακν σταθμν στις 31/72020
αποιλειστικά για τις ημέρες που
προνύπτει η ανάγκη φροντίδας
των παιδιν εξαιτίας του ειδικού
προγράμματος λειτουργίας των
μονάδων . Επίσης , η άδεια αυτή
παύει να χoοηγείται στους υπελ
λήλους των οποίων τα τέχνα δεν
προσέρχονται στους βρεφον
ηπιακούς ναι παιδιπούς σταθμούς κατόπιν υποβολής υπεύθυ
νης δήλωσης, σύμφωνα με την
οποία το τέχνο έρχεται σε στενή
επαφή με άτομο του οικογενεια
Η εκτίμηση της Εurobank είναι ότι στο 80% του χαρτο pυλακίου μας-το 20% αφορά ξενοδοχεία που από πριν είχαν
προβλήματα- δεν θα υπάρξει πρόβλημαν , εξήγησε ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank K. Βασιλείου.
Συγκευριμένα για την ερχόμενη
προγραμματιστεί η καταβολή
επιχουρυν συντάξεων μηνός ρευστοποιηθούν μερίδια ύψους
Ιουλίου 2020 σε 1.228.477 δικαι .
ούχους . Μια εβδομάδα μετά,
την Πέμπτη 9 Ιουλίου 2020, θα
γίνει η πληρωμή αναδρομικν 8
μηνν και συγκεκριμένα από
τον Οκτβριο του 2019 έως και
τον Μάιο του 2020 σε 235.233
εν στις 18 Σεπτεμβρίου θα
66 εκατ. ευρ . Για τα αναδρομ
μά, θα κατευθυνθούν τα 271
εκατ. ευρ.
Για τα προβλήματα που γεννά η
πανδημία στον κλάδο του τουρ.
σμού , καθς και για την <επόμενη ημέρα συζήτησαν ο κ.
Κωνσταντίνος
Αναπληρωτής
Σύμβουλος και Επικεφαλής
Group Corporate & Investment
Banking της Eurobank ΑΕ , ο κ.
Σπύρος Διβάνης , Διευθύνων
Σύμβουλος
Collection Hotels και ο κ. Τάσος
Χωμενίδης, Διευθύνων Σύμβου
λος του ομίλου Λάμψα, στο διαδικτυακό συνέδριο , το οποίο διο ργάνωσε η εταιρεία Τσομκος.
Divani
Τα υπόλοιπα 55 εκαπ. ευρ θα
διοχετευθούν για την πληρωμή
στις 22 Ιουλίου , των αναδρομικν συντάξεων 10 μηνν και
συγμεκομένα του διαστήματος
Μαρτίου- Δεκεμβρίου 2018 γα
συνταξιούχους
Βασιλείου ,
Διευθύνων
δικαιούχους.
Στην πρόσφατη συνεδρίαση του
ΑΣ του e-ΕΦΚΑ αποφάσισε η
ρευστοποίηση μεριδίων ύψους
286 εκατ. ευρ από το Κοινό
Κεφάλαιο Νομικν Προσπων συνταξιούχους του ΕΛΕΠΕΤΕ
Δημοσίου Δικαίου και Ασφαλ
στικν Φορέων που διαχειρίζετους
ΛΕΠΕΤΕ
Αυγούστου Δεκεμβρίου 2018 για τους
του περιβόλλοντος που
ονήμε σε ομάδα αυξημένου κιν
δύνου .
Π.Π. ΕΘΝΑΚ .
Created by Universal Document Converter