Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website Website







Recognized text:
ΠΕΜΠΤΗ

2

ΙΟΥΛΙΟΥ
2020

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 19ος / Αριθµ. φύλλου 5469

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΕΩΣ ΚΑΙ ΜΗ∆ΕΝΙΣΜΟΣ
ΤΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΦΟΡΟΥ

ENΩ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΑΝ 23
ΝΕΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ ΧΘΕΣ

Ολοταχώς
προς νέα µέτρα
στήριξης

∆ιπλάσιες οι
ΜΕΘ σε εννέα
µόλις µήνες!

ΣΕΛ. 11

ΣΕΛ. 6

ΠΑΝΩ ΑΠΟ 1.200 ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΦΤΑΝΟΥΝ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ

Πρώτη... απόβαση
ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΑΡΣΑΚΕΙΟ

Ολοκληρώνεται
µέχρι τέλος
του χρόνου
ΣΕΛ. 4

µετά από 3,5 µήνες
n Σε πλήρη λειτουργία και πάλι η «πύλη

ΣΤΙΣ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ ΣΤΗ ∆ΥΤΙΚΗ ΑΧΑΪΑ

∆ηµοπρατούνται
καντίνες και
ξαπλώστρες
ΣΕΛ. 9

της Ελλάδας στη ∆ύση» µε επτά πλοία να
µεταφέρουν επισκέπτες και επαγγελµατίες
n Κλιµάκια του ΕΟ∆Υ ξεκίνησαν
από χθες τους ελέγχους,
ενώ καταβάλλεται προσπάθεια
να µην υπάρχουν καθυστερήσεις
n Οι ναυτιλιακοί πράκτορες,
Μ. Φιλοπούλου, Α. Κουνάβης,
Στ. Μπακολιάς και Γ. Τελώνης
µιλάνε στη «Γ»
n Από Γερµανία και Βέλγιο
οι τρεις πρώτες αφίξεις αεροσκαφών
αύριο στο αεροδρόµιο του Αράξου

ΜΕ ΧΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥ∆ΙΑ Η ΥΠΟ∆ΟΧΗ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ

Ανοιχτοί ουρανοί µε 235 πτήσεις σε µία µέρα
ΣΕΛ. 2-3

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΚΗΡΥΣΣΕΙ
ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Ανοίγει ο... δρόµος
για τους διαλυµένους
παραλιακούς δρόµους

ΑΠΟ ΤΗ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΓΙΑ 300 ∆ΕΝ∆ΡΥΛΛΙΑ

∆εύτερη
ευκαιρία
σε νεαρό

ΣΕΛ. 4

ΣΕΛ. 5

ΣΕΛ. 19-24

ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ

Ψάχνει
µια...
ντουζίνα
παίκτες
n ΑΠΟΛΛΩΝ:
ΣΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΛΥΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ «ΑΚΕΡ»

ΣΤΑ 3,9 ∆ΙΣ ΤΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ

Σε βάθος
εξαετίας
τα αναδροµικά
ΣΕΛ. 39