Πρωτοσέλιδο Η Αλήθεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
"θέλουμε λίγα
Ο Γιρος
από τους πολλούς
κα όχι πολλά
από τους λίγους"
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
4 Σελ. 3
AP. ΦΥΛΛΟΥ 4712-ΕΤΟΣ 17ο
ΠΕΜΠΤΗ 2ΙΟΥΛΙΟΥ 2020
ΤΙΜΗ 0,50
ΤΗA: 24410 80888
Mηδενική προκαταβολή
. Τη βούληση της
κυβέρνησης να
αναλάβει νέες
Πρωτοβουλίες για
τη στήριξη της οικονομίας επιβεβαίωσε ο Χρήστος
Σταϊκούρας
.Η μείωση προκα
ταβολής φόρου θα
φτάσει σε κάποιες
περιπτσεις το
Σελ. 5
Κοινωνία
Αγροτικά
Προπληρωμή ενισχύσεων βιολογικής γεωρΣτην αναμόρφωση
του οικογενειακού
δικαίου Πρόκειται να γίας Υλοποιείται η
Προβεί ο Υπουργός Πρόταση της Ασημίνας
κ. Τσιάρας
Σκόνδρα
Σελ 6
Σελ. 3
ΑΛλάζει όψη το κέντρο των Σοφάδων
Με τρία νέα απορριμματοψόρα
. Υπεύθυνα
και με συγκε
. Ενισχύε.
κριμένο σχε διασμό
προχωρούμε σε
παρεμβάσεις
προς όφελος
των Πολιτνν τονίζει ο Δήμαρχος Σοφάδων κ.
Θάνος Σκάρλος Η
ται η υπnρε
καθαριότη
τας του
Δήμου
Καρδίτσας
Σελ. 4
Σελ. 5
Διαβάστε μας και στο alithianews.gr