Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ω ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Ιδιοκτησία: 1.& E. ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ Ο.Ε. . Έτος 630-Αρ.φύλλου 17.791 .Τιμή 0,60 Ε. Πέμπτη 2 Ιουλίου 2020
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
/ Γραφeίar Φ. ταβέλλα 11-1ΩΑΝΝΙΝΑ 453 33. Τηλ Κέντρο 26510 25.677,33.791-Fat 26510 30350 htp:/www.proinosiogos.gre [email protected]
Οι αγωγοί ΠΟΣΕΙΔΩΝ και ΕAST MED συναντνται στη Θεσπρωτία. .
ΑΕΡΙΟΥΗ
Ανοίγουν προοπικές για δημιουργία τοπικν δικτύων διανομής Μεγίλες οι προπικές ανάδειξης και προβολής της περιοκής
Ο Κτρκοι επά δήμων της Ηπερου καλούντα να όμλόσουν Το Γεωπάρκο Βίκου-Αου πολύτιμη
Τις ιδιοκτησίς τους για την κατασευή του πρύτου έφγου .
κκληρονομιάν για όλη την Ήπειρο!
μεγάλο ενδίαφέρον και ης προ σπάθειες κυβερνήσεων και πολπν σε πακόσμο επίπεδο , η
οκονομική ζωή και οιεπιχειρημaτικές δρσεις σταδιακά αρχ
ζουν να έπανέρχοντα οτην κα Συνεδρίασε η Επιστημονική Επιτροπή του και αποφασίστηκαν οι δράσεις
για την τρέχουσα διετία . Προωθείται η συνεργασία με αντίστοιχους
φορείς του εξωτερικού . Δομές ενημέρωσης σε Ζαγόρι και Κόντσα
. Ένα σημαντικό συγκρητικό
πλεονέκτημα όχτ μόνο γα τους Δήμους στα γεωγραφικά όρια Των οποίων υπάγετα αλλά για ολόκλη
pη την Ητιρο , αποτελεί Το Γων
πάρκο Βίκου-Αου , ειδικά μετά
mν ένταξ roυ στο παγκόσμο δί
κτυο της UNESCO
ο δυνατότητες ανάδειξης κ ι
προβολής τς απαράμιλλου φυσκού
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
νονικότητα , έστω και αν ακόμη
παραμένουν στη σκά ης επκαιρόητας που έχει δημιουρ, ο οποίος συνεχι
να αναπτύσσετα με ταχείς ρυepούς είναι ο ενεργεακός, καθς
γνεται αγνας δρόμου σε Ελλάδα και Ευρπη για παραγωγή
Επτχύνονται οι διαδικασίες για τον αγωγό .ΠΟΣΕΙΛΩΝ
και δικαιολογημένα αυξάνοντι οιπροσδοκίες για διανομή
φυσικού αερίου σε ιάννενα- Θεσπρωτία που θα δσει
εθηση στην ανάπτυξη
ΡΕΠΟ ΡΤΑΖ
Μετά το άνογμα και των χερσαίων συνόρων
Αρκετοί Βαλκάνιοι... κτηφορίζουν
προς τα παράλα Ηπείρου- Λευκόδας
ποίησης κάθε ανά κάλλους περοχής του Γεωπάρκοu ε
να πολλές και οι προσπτικές γα Τις
τοπικές κανωνίες τουστκές , οικο
νομικές και και, επέτoση αναπuο κές προβάλλουν ιδίτερα ενθαρpuνηκές Φυσκά, υπάρχουν πολλά που
Αναβαμίζονται οι υπηρεσίες που θα παρέχονται στους επισκέ
πες του Γεωπάρκου Βίου- Αου, αυξάνοντας περαπέρω την
επιοκεφιpότητα στην ευρύτερη περοχή
---- ------- --------- ---- -- ---------- ----πρέπει να γouv ακόμα..
Το σχέδιο δράσης του Γεωπάρ πων των Δήμων Ζαγορίου και Κόν από το ΚΙΝΑΛ Ηπίρου
κου για mν επόμενη δεriα συητθη- τοας αλλά και της Περιφέρεκς Ηπtί: κε σε συνεδρίοση Της Επστημονικής pou.
Επιpoπής του που έλαβε χρα στα
σον αφορά στην αoθηική αα Του
τοπίου και ο εύρος των γεοδυναμ κν διεργαουν mοu mν επηρεά
. Αν και είναι πολύ
νωρίς για να βγάλει κανείς σσφαλή συμπερά
σματα για Το πς θα κινη
θείστη χρα μας η ούπως
ή άλλως λαβωμένηό
Σελ. 2
ΚΟΡΩΝΟΙΟΣ:3 ια
Εντυπωσιακή Περιοχή
Το Γεωπάpκο Bοu - Αου tίν Καταλαμβάνει το βορεοδυτκό
χωρίς αυφβολία , από Τς mo εντυ - μήμα ης οpoσεpάς
Επιστολή δημάρχου Ziroος
Μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη στον -Π.Λ.
κή περίοδος , χθες πρτη
μέρα που άνοιξαν όλα τα
σεροδρόμα για να υποδεχθούν πτήσεις από Τo
ανακαίνωσε χες ο ΕΟΔΥ
Πως βλέπειο η Τράπεζα Πειραις
την επόμενη ημέρα στην οικονομία
ν Μάaη επικεφαλής στη
B.Ελάα Μαρία Μαυροματάχη
Σελ. 12
Τραυματιοφορείς του Πανεπ. Νοσοκομείου .
Ζητούν το βοήθημα του
ιδρύματος ΣΤ. Νιάρχος
εξωτερικό , υπήρξε μια νότα αισιο δοξας στους επαγγελμστες rοu
κλάδου .
Από χθες η χρα μας υποδέχe ται και τουρίστες από
* Στη οελίδι 12
e 11η σελ
Τρες συλλήψεις και δικογραφία για 24 άτομα
Εξυρθρθηκε εγκληματική ομάδα
που διακινούσε ναρκωτικά στα Γιάνενα ηρε o Χnμαοπα ω
. Την ευθύνη Του Δκτύου Βoρεiου Ελλάδος ης Τράπεζος Πaραις ανέλαβε πρόσφαταη κ Μa
ρία Μουροματάκη , η οποία μλ .
ντας στον aΛ, ανοφέρεται στην
VIρέτηανμ ατοίστη Λομοδν . Εδικο προς τον Ιn. Γγείας
. Μπορεί Το
πλευταίο διάστημα δύο εργαζόμε νες Του Πανεπστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννi .
νων να αποποιή
θηκαν Το χρημα
κό βοήθημα noυ
προσφέρει ωε
δωρεά Το Τδρυμα
Σ. Νιάρχος , σε
όλους Τους υγεονομικούς οι οποίο βρέθηκαν την
περίοδο της καραντίνας στην ρες του ΠENI, α οποίο , παρά : pες για πpομήθεα ναρκτκν από την εν λόmρτη γραυμή, όμως υπόρχουν
συνάδελφoί Τους που και Το θ . ρους μηήνες , δηλαδή για όσο διάστηλουν και rο έχουν ανάγκη
κού δρύματος για m στήριξη Των
επιχειρήσεων και Των ιδιωτν.
Παράλληλα επισημαίνε nς οικονομικές δυναπόπητες που υπάp
χουν στο Βορεοελλαδικό Τόξο ,
ν, όπως τονίζε η paπεζα Πa
ρας δίνει ιδιαίπρη έμpαση στην
> Τα προμηθεύονταν από την Αλβανία.
. Εγκληματική ομάδα, τα μέλη Της οπoίos δραστηριοποιούνταν στην εισαγωγ .
αποθήκευση και διακίνηση κάνναβης στην
πόλη και ην ευρύτερη πιριοχή ων Ιωaνν
νων εξάρθρωσαν or άνδρες Της Δίωξης
συλλαμβάνοντας Τpία άτομα στο πλαίσιο aστυνομικής επιχείρησης
Στη δικογροφία περλαμβάνονται και ακό ρίως μικρομεσαίες επιχειρήσεις
οι οποίες υπέστησαν βαρύτστα
πλήγματα από την πανδημία .
Πς Τις στηpίζει η τράπεζα:
συνέντευξη
Το πλήρες κείμενο της συνέντευξης έχει ως εξής
Κυρίa Μαυροματάκη στη Β.
Ελλάδα δραστηριοποιούνται κυ-Η ρευστότητα συντά βασικό
παράγοντα ια την οκονομική ανά καμψη. Σε υτό Το πεο η Τράπεζα
Πaρας έχα κάνα
Ο λόγος γα επτά Τραματιοφo - : μη 24 άτομα στα οποία αποδίδονται κατηγοτο γεγονός ότι επί δυόμιση ολόκλη- γω ομάδα . Σε βάρος των εμπλεμα είχαν ληφθεί έκταΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Π.Λ.>
Διαπιστσεις
- 11η σελ.
ΑΠΟΨΕΙΣ
Μετά την χθεσινή απόφαση της ΕΠΟ . .
Οι Ευρω-βολεμένοι. . .
Υπάρχουν και σήμερα
οι καλοί Σαμαρείτες!
Παρέμεινε στην Α' Εθνική
η γυναικεία ομάδα Γιάννενα WFC
> Του ΠΑΝΑΠΩΤΗ ΚΑΡΑΚΑΤΣΟΥΛΗ,
Ορότ. Καθηγητή Γεωπονικού Πανμου Αθηνν
>Σε δύο ομλους το νέο πρωτάθλημα
. Στην Α' Εθνική
γυναικν θα συνεχίσει
να αγωνίαται η ομάδα
Γιάννενα WFC, αφού
από τη φεπνή Α' Εθν: κή δεν θα υποβιβαστεί
καμία ομάδα, όπως ο.
νακοίνωσε η ΕΠο
Υπενθυμίζουμε ότ Το
πρωτάθημα της '
. Με αφορμή την κραυγαλία , ανπίτρεπτη ηθ
κά για έναν καριστερός ευρωβουλευτή συμπερ.
φορά του Δημ. Παπαδημούλη γράφεται το παρόν
όχι για να στηγματίσει η γενναιοδωρία του να
προσφέραι τα εκαθαρά. κέρδηp από τα, καθ όλα
νόμιμα αποκτηθέντα, σε εξευτελιστικές Τιμές, σπίια φτυχν οικογενειν με χρήματα που εισπράττε, πάλι νόμμα, από τα ταμεία
της Ε.Ε. η σποία τα ενοκιάζει σε απένταρους μετανάστες με ενο κια υψηλότερατων Τρεχουσν Τμν, τα οποία αν δεν γινόταν τοσος Βόρυβος, θα κατέληγαν στην φτωχή τσέπη του κ. Ευρωβουλευτή αθορύβως και ομαλς, Αλλά για να αναδείξει το δη σελ
> ράφε ο ΜΑΝΩΛΗΣ ΜΑΧΑΙΡΑΚΗΣ
.Ο νομοταγής και φυλήσυχος πολίτης στενοχωρείται και απο
γοτεύετα, όταν ακούει από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι συ.
νέβει το Αλφα ή το βήτα δυσάρεστο εγονός, στην πατρίδα του , ή
ευρύτερα στον κόσμο Εγκλήματα , ληστείες , κλοπές κλπ, δεν λείπουν, σχεδόν κάθε μέρα, από τα δελτία ειδήσεων και Τις εφημερ
δες, η ευχάριστη είδηση έγνε είδος σπάνιο.
Είναι γνωστό ότι ο άνθρωπος, λόγω του προπατορικού αμαp .
Τήματος έχει μέσα του την Τάση τη ροπή, προς Το κακό . Το κακό
εύκολα το κάνει ο άνθρωπος, Το καλό γίνεται δύσκολα , -4η σελ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα