Πρωτοσέλιδο Πρωινά νέα:
Newspaper website Website







Recognized text:
Εκ1ΠΡΩ ΝΑ ΝΕΑ
Αρ. φύλλου 15278 Ιδρυτήs: Ιωάννns Κόκκινοs ΚΑΘΗ ΜΕΡΙΝΗ ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Τετάρτη 1 Ιουλίου 2020 www.proinanea.gr
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Οκτ χρόνια φαγούρα χωρίs μείωση στο αντίτιμο
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
Διαξιφισμοί για το ζήτη μα
των απορριμμάτων
Προβληματισμοί για τιs
επιπτσειs tns Πανδη μίαs
Ξανά στο προσκήνιο τα διόδια τns σήραγγαs Ακτίου-Πρέβεζαs
Σελ. 4
Σελ. 6
Σελ. 9
Κλειστά μέχρι
μέχρι
νεωτέραs
τα σύνορα με την Αλβανία
ΞΕΛΛΑΣ
Σελ. 3
αΝαι μεν αλλάν για τη στήριξη του
αμπελοοινικού κλάδου
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
4. εκ. ευρ για ενεργειακή
αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων
Νέα έργα με έμφαση
στην καθημερινότητα
θετικά αλλά όχι αρκετά κρίνονται τα μέτρα του ΥΠΑΑΤ
Σελ. 6
Σελ. 1l
Σελ. 11