Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Τετάρτη
Ιουλίου
(Καθημερινή οικονομική ειδική εgημερίδα Διακηρύξευν-Δημοηρασιν
Έτος 23ο
Αριθ. Φύλ.: 7101
Τιμή: 1.00ε
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Ιδιοκτήτες ακνήτων.
Τα πέντε SOS | Συν-Εργασία
για τα χαμένα
ενοίκια
Οι αλλαγές Που ετοιμάζει
η κυβέρνηση
ΕΝΟΙΝΑΖΕ
- Παρεμβάσειs ανά κλάδο και γεωγραφική περιφέρεια
Σε διορθωτικές κινή.
σεις στο πρόγραμμα γασίας ετοιμάζει πα Συν-Εργασία προχωρεί ρεμβάσεις σε δύο
το υπουργείο Εργασίας , προκειμένου να
μπορέσει να προσελ
κύσει περισσότεροι
εργοδότες που θα θε- παρέμβαση θα αφορά
πόν το υπουργείο Ερ Πέντε συγκεκριμένα
βήματα θα πρέπει να
ακολουθήσουν
ιδιοκτήτες των ακινή.
των για να αποζημιω
θούν για
ενοικίων που έχασαν
λόγω της πανδημίας λήσουν να κάνουν
και να κατοχυρσουν | χρήση του προγράμματην έκπτωση φόρου.
Αναλυτικά , σύμφωνα
με την εφημερίδα "ΤΑ
ΝEΑ" , αυτά είναι τα
εξής:
συνέχεια στην 11
βασικούς άξονες , έτσι
στε να αυξηθεί το κ .
νητρο για τις επχειρήσεις.
30% τ
την επέκταση του χρό .
νου, που το κράτος θα
επιδοτεί το 60% των
| τος .
Τα μέχρι στιγμής απο- ασφαλιστικν εισφοτελέσματα δεν είναι
ιδιαίτερα ελπιδοφόρα
αφού οι επιχειρήσεις,
εμφανίζονται μάλλον
απρόθυμες να εντάξουν τους εργαζόμε.
νους σε αυτό αφού εξυπηρετεί την βιομη, νεται να έχει την απο- Στο πλαίσιο αυτό το
θεωρούν ότι αυτά που
Παίρνουν είναι δυσα.
ρν - σήμερα το
μέτρο λήγει στις 31
Ιουλίου-και η δεύτερη αφορά την διευθέτηση του χρόνου σε
μηνιαία βάση, κάτι Που
σχόλησης και τον πε
ριορισμό της ανεργίας , νία , αλλά και όλους
αλλά προς το παρόν τους κλάδους που λειτουλάχιστον δεν φαί .
κυρίως την βιομηχα
τουργούν με βάρδιες.
Διατηρεί έωs
τον Σεπτέμβριο |νάλογα
την έκπτωση
χανία, οι εργαζόμενοι
στην οποία δουλεύουν
σε βάρδιες.
Το πρόγραμμα Συν.
Εργασία , έχει ως
στόχο να ρίξει στην
αγορά 1 διο . ευρ για
τη στήριξη της απα δοχή που περίμεναν πληροφοριακό
στο υπουργείο Εργα- στημα Εργάνη ανακοί.
σίας .
Σε πρτη φάση φα .
νεται να πάνουν τόπο
οι πέσεις που ασκήθη, ωρν εργασίας όσων
καν από την πλευρά μισθωτν εντάσσονται
των επιχειρήσεων και
μικρότερα,
αυτν που καλούνται
να δσουν .
Οι αλλαγές που ετοιμάζει η κυβέρνηση
Στο πλαίσιο αυτό λοι νωσε ότι από σήμερα
θα δέχε ται τη μεσοσταθμική μείωση των
συνέχεια στην 10
Λόγω των αυξημέ.
ενεργειακν
αναγκν της θερινής
περιόδου, η ΔΕΗ δια.
τηρεί την έκπτωση 8%
για τις καταναλ
πάνω από 2.000 KWh
για τους οικιακούς πελάτες έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2020, όπως
αναφέρει σε ανακοί .
νωσή της. Επίσης,
στηρίζει την επανεκκί
συνέχεια στην 2
Σε οκτ μηνιαίεs!
δόσεις ο φόρ0s
εισοδήματos κι
σε έξι δόσειs
ο ΕΝΦΙΑ
Σελίδα 9