Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ
Ο Δημοοιογράφος
τον τόπο του
να δυοαρεστεί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΟΙ ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΙ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΝΑ ΕΤΟΝ ΚΑΙΑΦΑ .
ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑ
| ΠΑΤΙ ΚΑΘΥΕΤΕΡ:
nό τον Ανκής Αρχής ότι οι 8
Γράφει ο
EχΟλικές Τροχονόμοι
να στον .
σχολικοί τpoxονομοι Nα θυμίσουμε ότι εί .
της Πρέβεζος για τα χαμε ανοδείξει το θ .
ρωθούν, καθς ο μι .
σθός της καθεμιάς
χρήματα των μηνν
αγγίξει το αστρονο
μα nρrν ano αρκετό
της καραντίνος nου καιρό, με tην tότε
μικό . ηooo των 174
τα Σxoλεία ήταν κλε .
ευρ ηεpίnou
δέσμευση της Δημοτ .
Η διαπίστωση ότι δεν υπάρχει
Διασπορά του Covid-19 στην Παραμυθιά
Σηματοδοτεί την επιστροφή στην κανονικότητα
Ερωτήματα στη Δημοτική Αρχή
Από τη Δημοτική Κίνηση Στροφή στο Μέλλον
Για μια ακόμη φορά η ΔηΑρχή
6η Υ.Π.Ε.
| Βεν unaρχει διοσnορά του
| covid -19 στην Παραμυeά , σηματοδοτεί τν στοδιοκή εrΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΡΑΗYΟΙΑΣ
στροφή στην κανονκόμτο.
|με τηνανακαία δημοσιότη.
FΡΟΤΗΜΑΤΑ . ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (19)
Αφιόνισε την Τουρκική
δημοσιογραφία
Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας
. Στα φυτά μεγάλης ρσεις touν ως συνέ .
καλλιέργειος , ηΧ. ο. nεια την ούξηon των
ρoβόστος , σίτος αn - ομοζυγωτν ατόμων,
α και στις κηnευτικές γεγονός nou 6νει τmν
καλλέργειες , ο naρα - δυνατότητα σε υnoλe δέονται άμεσα με την
Συνεχίζονται οι προκλήσεις αnό
την Τουρκίa, αφού μία
μόλις ημέρα
μετά την επίσκεψη της
Προέδρου
της Δημοκρατίας , Κατερίνας Σακελ.
λαροnούλου στο Αγιθονήσι , ζεύγος
τουρκικν αεροσκαφν nέταξαν
στα φυτά , wonapor
yή και εκκολαπικότηγωγός χρησιμοnoιεί noμενους επιβλαβείς
σnόpouς . υβρίδια . ahhnfoμόρφους να nακτοnoραγωγή στα
τα στο ηouλερικά, yaθnnaστικά κ.ό . Το φαινόμενο ουτό ονομάζε .
ται ομομικτικός υnοβ
εκφρασθούν στην ομοΑn: Onuς αναφέρα . ζυγωτή κατόστοση
με στο ερτημα,τ ενκότερο, ο ομομι.
nmτσεις tχουν στους κτικές δοστουρσεις βοσμός ή ομομικτική
anoyoνouς ο νάμοι μεινουν την μέσn t - κατάπτωση unbreed.
μεταξύ ουγγενν , , οι μή του nλnouoμού για
ing dopression) .
μέα ο Μίγάgς δuτό ομομικτικές διασταυ- χαρακτήρες noυ συν