Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΤΝΟξ
TυΠοξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
Ιeρντής -Νοόλους Καραθάνως 1951-19%*Βιοκτήτρα -Εδότρια Σταυρδου L Συλιανή
ΔΡΑΜΑ, ΤΕΤΑΡΤΗ 1 ΙΟΥΛΙΟ 2020
Περίοδος Β' (1974)"Αp. φύλλου 6380-1214
0,50 8
107 χρόνια από
Σε ημερίδα από το Χαμόγελο του Παιδιού
Ανάθεση σε εργολάβο
Εκπαίδευση
της Δημοπικής
Αστυνομίας Δράμας
για θέματα εξαφάνισης
παιδιν και ενηλίκων
Για ποιο λόγο
μας δυσκολεύει
η καθημερινότητά μας
και πς να
την αντιμετωπίσουμε
εργασιν θρυμματισμού
την απελευθέρωση
της Δράμας το 1913
κλαδιν δέντρων
Χαράς ευαγγέλια! Ελευθερία
και Ελευθέρια εορτάζομενν
σελ . 3η
Αντιπολίτευση: Φθηνότερη η αγορά
μηχανήματος από το Δήμο Δράμας
Τράφειο Δημήτρης Φλαμούρης
Εκδηλσεις Ελευθερίων
με Δοξολογία και κατάθεση
στεφάνων στο άγαλμα της Ελευ θερίας
Προ ημερησίας διάταξης συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο Δράμας
Κολυμβητήριο και σιδηροδρομική
Εγνατία τα επείγοντα θέματα που
ουυπ. Εσωτερικν (Μιοκεδονίας-Οράκης) κ. Καρόσγλου| συζητήθηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο
Να υπάρξουν συνεδριάσεις για Κολυμβητήριο και σιδηροδρομική γραμμή
Στη Δράμα σήμερα για τα Ελευθερία 2020
ΛΕΥΘΕΡΙΑ 2020 και
η Δράμα σήμερα
eoρτάζει τα 107
χρόνα ατό την απελευθ ρωσή της από τον οθωμανκό υγότο 1913
Δυστυχς για φέτος, οι
γwωστές εδηλσεις των
πουργός Εσωτερακν
Μακεδονίας και Θρά 1η ουλίου 1913 σημα
τοδότησε μα από τις
σπουδαότερες στιγμές
των Βαλκανικν Πολέ
μων Η απελευθέρωη
της μαρτυρικής Δράμας έτεπα από 529
χρόνια σκλαβάς επ
σφράγοε την απελευeέρoητης Ανατολικής
Του Θανόση Πολυμένη
ΤΟ ΖΗΤΗ ΜΑ της κατάστασης που επικρατεί
στο Κολιωμβητήριο,
έθεσε στην προ ημερησίας
διάταξης συήτηση στη συνεδρίαση του Δημοτιού
Συμβουλίουu ο δημοτικός
σύμβουλος της παράταξης
ματοποιηβούν όλες, τουλάχιστον α πολιτιστικές
καθς συνεχζουν να υφί.
στανται τα γνωστά μέτρα
υγεoνομικής προστασίας
όλων μας, ατό τον
Οκ Μλεκάνης αρχκά θύμισε την μελέτη για την
στατική επάρκεια του οργ νσμού του κτιρίου noυ είχε
παρουσαστεί παλαότερα
σε εδική συνεδρίαση στο
σμα , επισημαίνοντας επiσης όι η μελέτη εκείη
έδυε ένα χρόνο προθεσμία
για να γίνουν οι παρεμβάσεις που απαιτούνταν.
Οκ Μλεκάνης ζήτησε
επτοκτικά , στε στην επόμενη συνεδρίαση του σματος, δρίαση του σματος μαί με τις περιφερeοκές παρατά
wα παρουσιαστεί συγκεκρμένο χρονοδιάγραμμα σε αν
τστοόρση με τις παρατηρήσεις τουμελετητή, ι πρόκειται την Εγνατία, μην είμαστε αποκλεισμένοι και από τη σδη
να νeι κα πότε , στε το Κολυμβητήρο να είναι ασφαλές ροδρομιή Ενατίογια τους χρήστες" .
Χαρακτηριστικό είναι πάντως ότ γκα το κτιρακό - της ΔΕΥΑΔ Χατζηγιάννης, ενημέρωσε εκ μέρους του
τηματου Κλυμβητηρίου, δεν απάντησε κανένας από τη δημάρχου ότι ήδη έχουν γrει εποφός με το δήμαρχο Κα
δημοτική αρχή, εν θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο δήμορ- βάλας αλλά παρόλληλα και μετον πρόεδρο του ΤΕΕ Αναχος Δράμας κ. Μαμοάκος απουσίαζ,
Σδηροδρομκή Εγνατia
Με τη σερά του ο επκοφολής της παράταξης-Αυτο είτε στο Τίλος της εβδομάδας ή στις αρχές της επόμεδιούηση Πολτν. κ Ηλιόπουλος, ήτησε να υπάρξει e- νης Δεν πρέπει να μείνουμε με σταυρωμένα χέρα , πρ
δεκή συνεδρίαση του Δημοτικού Σμβουλίου με μοναδικό πει να κνηθούμε. Ο σταθμός για τη Δράμα ήταν σημείο
eέμα τη Σδηροδρομική Εγνατία Όπως eίτε έχει κατα- αναφορά .
τεθεί μια μελέτη η οποίa ατοκλείε την πόλη της Δράμας
και την πόλη των Σερρνατό τη α γραμμή, υπόρχουν ο αντιδήμαρχος Προγραμματισμού και Διουκητικν Υπηαντατροτάσεις οι όποως cίναι σταπλαίσια του εφoτού και ρεσιν κ Τάσσου , ο οποίος σημείωσε ότι η Δράμα έχει
μάλιστα χωρίς να υπάρχουν έξτρα χρηματκά κόστη για φωνή . Αυτή τη φωνή θα πράτει να την χρησιμοποήσουμε
το δημόσο που μπορούν να μας συμπερλά βουν και στεκ ολάξει αυτό το αποίο φαίνεται πως έχει σχεδια eεωρ ότι το Δημοτυό Συμβούλιο πρέπει να στείλει την στεί για την σδηροδρομκή χάραξηαπόφασή του στη διαβούλευση, Να δαξουμε κι εμείς
ότι συμπαραστεκόμοστε σ
αυτές ηις απόψε. .
Στη δητης στορίας
α Δραμινοί έχουν υποστεί τα πάνδeνα , με
ατοκορύφωμα την πυpπάληση του Δοξάτου
κα τη οφαή των κατοί
κων του στις 30 lουνίου
Ορισμένες εκδηλσος
που έχι προγραμματίσε
η ΔΕΚΠΟΤΑ πρόκeτοι α
πραγματοποηθούν από
τις 15 Ιουλίου, οπότε θα
eπαρέπετα και σύμφωνα με το νόμα
Στη Δράμαο κ. Καράογλου
Σήμερα 1 Ιουλίου , 107 χρόνια από την πoυ ο αέρας της ελευθερίας φύοηξε και
απελευθέρωση της Δράμας, θα πραγματο- πάλι στην πόλητης Δράμας , οφεουμε να
πουβείδοξολογία στις 1000 το πρωίστον διατηρούμε αναλλοωτο το δεομό χρόνου
Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων χοροστάτούν- κα μνήμης Να τιμούμε τους ήρωες που
τος του σεβασμιότπου Μητροπολίτου προσέφεραν τη ζωή τους για την πατρίδα
1913.
Με αφορμήτα 107 χρόντα από τη στιγμή
eΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠT.
Οκ Ηιόπουλος δήτησε να πραγματοποηθεί συνεξεις της Α9 και τόνσε ότι eίμαστε ατολεσμένα από
11.30 επιμνημόσυνη δέηρη στο άγαλμα eς που έδωσαν και τις νίκες που πέτυ
της Ελευθερίας στο δημοτικό κήο.
Τις ενδηλοεις στη Δράμα θα τιμήρει με Εδηλ οεις
την παρouοία του ο υφυπουργός ΕσωτερΑπαντντας αργότερα ο δημ Σύμβουλος και πρόεδρος
Όπως σημεκνουμε πaραπάνω , τα
κν (Μακεδονίας-Θράκης) κ Θeόδωρος Θευ θερία 2020, θα ξεκνήσουν φέτος
λίγο καθυστερημένα στις 15 ουλίου, σύμΣτο μήνυμά του για τη συμπλήρωση 107 φωνα με τα μέτρα υγειονομικής προστα
χρόνων ελευθερίας στη Δράμα , ο Υpu- οίaς εξαπίας του κορωναού και θα
ολοκληρωθούν στις 27
Καράογλου.
πό τη συνεδρίαση. τολικής Μακεδονίας , και στη συνέχεα θα γe πλήρη
ενημέρωση του σμαπος . Οι κνήσεις αυτές θα γίνουν
του ίδιου μήνα
Στις 19 ouλiou , στην
πλατεία Ελευθερίας θα
ξεανήσα η 27η Γορτή Bβλίου η στοία θα δαρ
σει μέχρι και 26 Ιουλίου
Στις 28, 29κα 30 lbuλίου
θα γίνει το πρτο Πανελλήνο Φεστιβάλ Πονιακά
Πιdία στην τόλη μας Μα
ξεχωριστή γιορτή για την
Για τη σιδηροδρομετή γραμμή αναφέρθηκε επίσης και
ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.
Νέες υπερσύγκρονες υπηρεσίες
διαγνωσικν εξετάσεων
αναφορά τις tπόμενες
μέρες.
ΤΜΗΜΑ ΜΑΣΤΟΥ:
. Ψηφιακή Μαστογροφία
, Τομοσύνθεση τpισδιάστατης αnεκόνισης
ηεξΕλίξη στην εξίταση του μαστού
. Υnέpnχος Μαστού
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ 0.Ε.
Πάτκος-Μοσμανίδης
BARCΘm
ERS ONALPROTECTIVE EQUIPMΕNT
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
ΛΟΙΠΑΤΜΗΜΑΤΑ:
. Μογνητικός Τομογράφος
. Αξονικός Τομογρόφος
Μέσα Ατομικής Προστασίας Εργαζομένων
Κυνηγετικά Είδη-Ένδυση- Υπόδηση
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν 1.Κ.Α)
Τηλ: 25210-22112 & 25210-20806
. Ακτνολογικό Τμήμα
. Μέτρηση Οστικής Πυκνότητος
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηση
σύγχρονων διαγνωστικν
Πρωτοκόλων.
Εξειδικευμένες εξετάσεις όηως:
Αναίμακτη - Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
www.barcom.gr
Προύσσης 17 και Προύσσης 26, Δράμα
Τηλ: 25210 22425, Fak: 25210 22413
email iat iagnosiOgmailcom
9 Αρεως 4 και 28ης Οκτωβρίου , Δράμα
&2521031290 1 6936 609382
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥ
Καθημερινά 8:30-1400 και 17:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
Δωρεάν εγγυημένη φύλαξη
ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
Παραλαβή παράδοση κατ οίκον
ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΟΞΥΤΟΝΟ-OΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
Κύκνος
9 Παγγαίου 47 Αρκαδικός Δράμα
3 6985 643 791 /2521 10 4962
ά ηλυντήριο Χαλιν Κύκνος Δράμα
ΒEΝΙΖΕΛΟΥ 126, ΔΡΑΜΑ
25210 55122 Φ6977 472890
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΧΑΛΙΩΝ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα