Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ Φ
ΟΛΥΜΑΣ
Βορείου Ελλάδος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Τετάρτη 01.07.2020
Email:pan1 [email protected] ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡοΪΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗMΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙκΩΝ ΕΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.: 2310-232536 FAX:2310-243896-Τιμή Περ.: 0,50 Ε- Ετος: 28ο-Αρ Φύλλου: 7386
28 χρόνια
ΟΑΕΔ:
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Νέο διετές Πρόγραμμα κατάρτισης για νέους με αναπηρίες
Βορείου Ελλάδος
ΑΑΔΕ:
Ενοποιούνται εφορίες
με στόχο την ταχύτερη εξυπηρέτηση
Προωθείται άμεση ενοποίηση μικρν και υποστελεχωμένων εφριν της Ατικής, με Τις Πλήρους αρμοδιότητας εφορίες της
ευρύτερης περιοχής Ποιες είναι στο στόχαστρο.
Στο επόμενο βήμα του σχεδια
σμού της περνά η Αεξάρτητη
Αρχή Δημοσίων Εσόδων , με βάση
και την Πλούσα εμπερία , Που
αποκόμισε κατά τη διάρκεια Της
καραντίνας, λόγω της πανδημας.
Με κόκκινα δάνεια 60,9 δισ.
μπήκαν στην πανδημία οι τράπεζες
Greek Summer
Η μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων
συνεχίζει να κινείται με αργούς ρυθμούς
καθς όπως επισημαίνεται στην Ετήσια Έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος , αν εξαιρεθεί ές . Οσο για Τις ρυθμίσεις , σύμφωνα με την
η μεγάλη συναλλαγή της ΤΤλΟΠοίησης των
7,5 δισ. ευρ της Eurobank, Τα NPLS μειθηκαν σε ένα 3μηνο κατά μόλις 1,1 δισ. ευρ,
εκ των οποίων 600 εκατ. ευρ από διαγραφ2020
Φρένο ως 15
Ιουλίου σε
Έκθεση κινήθη καν με χαμηλές ταχύτητες.
απευθείας πήσεις
από ΒρετανίαΣουηδία
Σε μία χρονική
στιγμή κομβικής την πεποίθηση ότι νομίας. Η φετινή όλες Τς χρες του
σημασίας,
σύστημα υγείας, σφαλιστεί
αλλά και για την
στο φάρμακο και
ελληνικής
λήσεις πρακτικά
προστεθούν
στα χρόνια προβΟικονα
το 2020 θα πρέπει Γενική Συνέλευση κόσμου . Οι Κυβε- λήματα Του κλά
Συνδέσμου ρνήσεις επαναπρ
Φαρμακευτικν οσδιορίζουν
δου του φαρμάκου στην Ελλάδα,
Που τρα γίνονται
επιτέλους να διαΤου
ισχυρό , βισιμο Επιχειρήσεων κονδύλια για την
και ασθενοκεντρ- Ελλάδος διεξάγε- υγεία και το ίδιο ακόμα πιο έντονα.
Τράπεζα Ελλάδος:
Bad bank και πωχευτικός
αντίδοτα στα κόκκινα δάνεια
τη χρα,
σύσσωμος ο κλάδος του φαρμά-Σύστημα Υγείας δημία Του κορωκου εκφράζει την
ανησυχία Του για
επιδείνωση
συνθηκν ασθενή και της
Πρέπει να κάνει
και η Ελλάδα . Η
Εθνικό
Ται εν η Πανvoiου είναι σε εξέ - πανδημία
και μια ΦαρμακευΤική
προς όφελος τυ
Πολιτική , λίξη και φέρνει
COVID -19 και οι
αντιμέτωπες με επΙπτσεις
σημαντικές Προκ
επέφερε, έρχονται
Created by Universal Document Converter