Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ Ε
τ891989
Email:dhm19960tenet.gr
ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑ: Τετάρτη 01.07.2020
Α' ΕΚΔΟΣΗ
HHEPHEIA ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Ο ΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΙΟΠΡΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΑΘΗΝΑ
Γλάδστωνος 5-(Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX:210-3304613
Τιμή Περ. 0,50 Ε-Ετος: 24ο-Αρ Φύλλου: 6566
Τράπεζα Ελλάδος:
Bad bank και πττοχεντικός αντίδοτα στα κόκινα δάνεια
Τέλος οι ευνοϊκές προβλέψεις για μείωση εισφορν και μεταχρονολόγηση καταβολν
Εποτουγή στη.
Κοίσιμη για το μέλλον της απασχόλησης, αλλά
και την πορεία των οικονομικν του ΕΦΚΑ
θεωρείται η εβδομάδα που διανύουμε, καθς
περιλαμβάνει μια σειρά από καταληκτικές
ημερομηνίες πληρωμν και δηλσεων .
Νομοσχέδιο με
ανατροπές
εταιρική
διακυβέρνηση
Σχέδιο νόμου για την εταιρΣήμερα λήγει και η προθεσμία εμπρόθεσμης | κή διακυβέρνη ση εισάγει
στη Βουλή το υπουργείο
Οικονομικν και ο αρμόδιος
τις επιχειρήσεις, εν το αντίστοιχο περιθρ- φυπουργός Γ. Ζαββός
( φωτό ) με διατάξεις που
σύμφωνα με τη σχετική
μη μισθωτούς και τους αγρότες ισχύει έως την | ανακοίνωση, αποσκοπούν
καταβολής των ασφαλιστικν εισφορν από
Για ποιους μηδενίζει
η προκαταβολή φόρου
της επόμενης
χρονιάς
ιο για τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους
Παρασκευή 3 Ιουλίου.
κστην πιο αποτελεσματική
και διαυγή Εταιρική Δια υβέρνηση των Ανωνύ μων
Εταιριν , προσαρμόζοντας
παράλληλα το υφιστά μενο.
πλαίσιο λειτουργίας της
Αγοράς Κεφαλαίου στα νεότερα ελληνικά και ευρωπαϊκά δεδομένα και ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητά
Επιχειρήσεις οι οποίες βάζουν πλρη για ζημιές στη
διάρκεια του 2020 θα γλιτσουν για φέτος την προκαταβολή φόρου για το 2021 , με μη δενισμό της σχετικής
υποχρέωσης .
Alpha: Αποκτά
τον μετοχικό
έλεγχο της Cepal
Το υπουργείο Οικονομικν προχωρά στη δημιουργία
ενός εξατομικευμένου μηχανισμού λιμακωτής μείωσης
της προκαταβολής φόρου για τις επιχειρήσεις, σε
συνάρτηση με το πλήγμα που έχουν δεχθεί από την πανδημία και όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές, η προκαταβολή φόρου θα είναι μηδενική για όσους έχουν φέτος
οριακά κέρδη ή ζημιές και θα κλιμακνεται ανάλογα, με
την πραγματική εικόνα των οικονομικν τους στοιχείων.
Οπως υποστηρίξει το υπουργείο Οικονο μικν, στους
επιμέρους στόχους η προ
στασία των μετόχων και των
επενδυτν, η προσέλκυση
διεθνν επενδυτν και η
Με αποφασιστικά βήματα περιλαμβάνει την τιτλοδρομολογεί.
BankΑΛΦΑ
Apha ποίηση Μη Εξυπηρετούμε-.
νων Ανοιγμάτων (ΜΕΑ)
-1,17%
προβλεπόμενες διαδικασίες
το Projee Galaxy,
βασικό πυλνα του Στρατηγικού Σχεδίου που εφαρμό
ζει η Τράπεζα για την πλήρη
εξυγίανση του ισολογισμού
και την επιστροφή της σε
υψηλά επίπε δα χερδοφοδιευκόλυν ση της σύστασης
ευέλικτων μορφν Οργανισμν Εναλλακτικν επενδύσεων ,
άλλων , να δοθεί θηση σε
επενδύσεις
εταιρείες ( start ups) .
και τη δημιουργία της Νέας
Cepail , η οποία παράλληλα
με τα χαρτοφυλάκια τρίτων
επενδυτν που ήδη διαχει .
ρίζεται
διαχείριση του τπλοποιημέ
νου χαρτοφυλακίου καθς
και των υπολοίπυν ΜΕΛ ης
Από την άλλη πλευρά , προκαταβολή φόρου στο 100%,
όπως ίσχυε τα προηγούμενα χρόνια, θα ισχύσει μόνο για
όσους βγαίνουν αλβητοι από την κρίση λόγω πανδημίας.
μεταξύ
θα αναλάβει τη
σε νεοφυείς
Η μεγάλη αυτή συναλλαγή Alpha Bank.
Created by Universal Document Converter