Πρωτοσέλιδο Συνείδηση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ισελ.
ΚΑΙΡΟΣ ισελ.21
ΝΕΔΗΣΗ
ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
REEIONAL
BesionalΜΕDIA
ΑΜARDS
Μedia
ΜΕΓΑΛΗ
διάκριση για το
Syneidisicom
ΕΤΟΣ 18ο . ΦΥΛΛΟ 4274 ΤΕΤΑΡΤΗ 1 ΙΟΥΛΟΥ2020 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ. ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ: 005ε
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΜΕ 1.045.444 ΥΡΩ
ΓΙΗ ΤΗΝ ΥΠΟΠΟIΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΛΙΟΥ ΛΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΑΤΟΝ30 ΒΡΕΦΟΝΗΠΑΚΟ
ΣΤΑΘΜΟ ΗΣ ΝΕΑΣ
ΦΙΛΑΛΕΦΕΙΑΣ
Παρούσα και η
"Δύναμη Πολιτν"
στη σημερινή
κινητοποίηση
Δήμος Πετρούπολης μέσω του Τμή.
μάτος Προγραμμετισμού Ανάπτυξης
και Οργάνωσης , κατόπιν υποβολής
ατήματος χρηματοδότησης στο πρόγραμμα
του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
επιχορηγείται με το Ποσό του 1.045.444 ευο
>> ΣΕL. 3
Η Πράξη με ττλ ΤοΠικό Σχέδιο Διαχείρισης
ΑπΟβλήτων Δήμου Πετρούπολης υποβλήθηκε στο ΕΠΙχειρησιακό Πρόγραμμα ΥΠοδομές
Μεταφορν , Περιβάλλον και Αειφόρος ΑνάΠτυξη 2014-2020 στον άξονα ΠροτεραιότηΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΛΗΜΟ
ΒΡΙΛΗΣ ΣΙΩΝ
Εκπαίδευση
εθελοντν για την
Πυροπροστασία
θύνεται σε όπους τους κατοίκους, επισκέπτες Πηγή , την επαναχρησιμοποίnon και την ανα τας 14 Διατήρηση και Προστασία του Περι-και εργαζόμενους στο Δήμο . Ουσιαστικά πρόκύκλωσηn. ΕΠΙπλέον Πρόκειται να Πραγματο βάλλοντος-Προαγωγή της Αποδοτικής Χρήσης των Πόρων (ΤΣ) με κωδικό 14.61.26-27.1,
εν χρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής
Ησυγκεκριμένη Πράξη αφορά την αναβάθμι
ση υπηρεσιν συλλογής αποβλήτων και ανακυκλσιμων υλικν, εν Παράλληλα απευκειται για ένα έργο Που αφορά στη διαχείριση ΠΟnθεί μια σειρά από δράσεις ενημέρωσης
των αστικν στερεν αποβηήτων Που Παρά - ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης, Προκειγονται στα όρια του Δήμου Πετρούπολης, με μένου να εξασφαλιστεί η σωστή ηειτουργία
συγκεκριμένους στόχους και δράσεις , το
ΟΠΟΙΟ θα βασίζεται σε ένα νέο μοντέλο διαχείρισης Που δίνει έμφαση στην συλλογή στην
και η διατήρηση του Προγράμματος ανακύ>> ΣΕL. 2
κλωσης.
> > ΣΕΛΙΛΑ 3
ΣΤΟ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΜΕΤΩΠΟ
Απομάκρυνση των μεταλλικν
ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ
Πεζοδρομήσεις
και κυκλοφοριακές
ρυθμίσεις
μ ΑΙΓΓΕΛΕΣ
ηxoπετασμάτων από τις
γραμμές του Προαστιακού
Σύσκεψη του Δημάρχου
Μοσχάτου-Ταύρου με τον
Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΟΣΕ
>> ΣΕA 4
ΑΙΚΑΙΩΣΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ
>> ΣΕΛ. 3
ΤΗΣ ΑΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΙΚΗΣ
Δωρεά 20
υποτροφιν
διετούς φοίτησης
ΠΛΗΡΕΙΣ
Η απόφαση του ΣτΕ
για το έργα στο
λιμάνι του Πειραιά
ΥΠΟΤΡΟΦΕΣ
εφημερίδα "Συνείδηση"
| ΤηA. 21028365550 ο mal [email protected]
Σύμπραξη ανθρωπιάς
ΧΠΟΥΛΟΝ
>> ΣΕΛ 15
από την Περιφέρεια Αττικής >> ΣΕΛ.14
01-07

Τελευταία νέα από την εφημερίδα