Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Ανεξάρτητος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
Τ
Κ Α Θ Η Μ

Υ

Π

Ε Ρ Ι Ν Η

Ο
Ε

Σ

Φ Η Μ Ε Ρ

Τ
Ι Δ Α

Η

Σ

Η

Π

Β Ο Ρ Ε Ι Ο Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ

Ε

Ι

Υ
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΛΟΓΟΤΥΠΟΣ» Α.Ε.
www.anex.gr
e-mail: [email protected]

ΤΡΙΤΗ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 - ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 4596 - ΕΤΟΣ 19ο - 0,50 ευρώ

Αριθμός Αδείας 124

Ο

Ε Λ Λ Α Δ Α Σ

ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ
Ταχ. γραφείο
Ιωαννίνων

Ρ

ΚΩΔΙΚΟΣ 6426

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Μια συνεδρίαση...
διαφορετική και με...
πρωτόκολλα

Μετά την
καθυστέρηση, η
έναρξη των αιτήσεων
Σελ. 5

Σελ. 4

ΦΟΔΣΑ – ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

Βρέθηκε η «χρυσή τομή»
για την τιμολογιακή πολιτική

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Με αστερίσκους
το τελικό βήμα
για το άνοιγμα
Σελ.13

3 Εγκρίθηκε από

το Δημοτικό Συμβούλιο
η πρόταση της δημοτικής
αρχής
3 Πάγια θέση του Δήμου

ο καθορισμός τελών ανά
διαχειριστική ενότητα,
όπως αυτές ήταν
προσδιορισμένες
πριν τον ενιαίο φορέα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ

Σε ρυθμούς
μηχανογραφικών οι
χιλιάδες υποψήφιοι
Σελ.7

Αναλυτικό ρεπορτάζ στη σελ. 3

ΑΘΛΗΤΙΚΑ
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ

Εν αναμονή
των εσωτερικών
εξελίξεων…

Σελ.9

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Αγωνία για την
αποχώρηση
προσφύγων
από δομές
φιλοξενίας
• Στο Δημοτικό Συμβούλιο,
εκφράστηκε προβληματισμός για
την τύχη των προσφύγων, οι
οποίοι θα πρέπει μόνοι τους να
μεριμνήσουν για τη στέγαση
Σελ.3
και τη σίτιση

ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ

Εν αναμονή της
επαναλειτουργίας
του Πανεπιστημίου
Σελ.11