Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
φ ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΑ
Ιδιοκτησία: 1.& Ε . ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ Ο.Ε. .Έτος 630-Αρ.φύλλου 17.790 . Τιμή 0,60 . Τετάρτη 1 Ιουλίου 2020
Γραφεία Φ. τζαβέλλα 11-1ΩΑΝΝΙΝΑ 453 33 , Τηλ. Κέντρο 26510 25.677, 3.791-Fa 26510 30350 htp:/www.proinosiogos.gr [email protected]
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Άγονοι διαξιφισμοί και πόλωση κρατούν στάσιμη την πόλη
ΑΝΝΤΑΝ
ΟΝντηνα δύσαλoaς απμβήματαηΔμαλχ ' Τοδμρηςαίγιςρnκής Μτάηςαντιδράσεις κατα αυζανόμενα κρούσιατα σηγείovaχρα.
σγα οθΜήας ματηγνήμιατροη αγιρηχιαρατίς
Πρημος Τα Κληνη μα τρογιό α Γm λιόμιο ο
Στο (παρά - έναν παρέμειναν
κλειστά τα σύνορα με Αλβανία!
. Τίτoτa δε φάνηκε να έχει
αλλάξει στην πρτη μετά από αρ κετούς μήνες συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου boaνvivωv
με φυσική παρουσία Των μελν
Του που έγινε στην αίθουσα Του
Πολυχρου Δημ Χατζής.
Επείγει η λήψη μέτρων προστασίας στον Μεθοριακό Σταθμό Κακαβιάς
Χωρίς περιοισμούς η μετακίνηση πολιτν από 14 χρες ανακοίνωσε η Ε.Ε
. Επpεπε να φτάσουμε στο
παρά - ένα για να υπάξε αναδί
πλωση ως προς Το άνοryμα πων
συνόρων με την Αλβανία Ανη
πpοχθές Το μεσημέρι ο ΚυβερνηΤικός Εκπρόσωπος Στέλιος Πε.
Τσας είχε ανακοινσει Το άνοιγμα
ΡΕΠΟΡΤΑΣ
. και
Παρά τα προβλήματα που ανnμετωπίζα η πόλη και οδηγούν σε ποβάθμεη της ποιότητας ζωής Των
Γιανυτν, Δημοτική 11η σελ
ΡΕΠΟ ΡΤΑ
rν συνοριακν διαβάσεων Κα .
καβιάς και Κρυσταλλοπηγής πλ .
κά πρυτάνεευσε η λογική και mήρε
παράταση η πλήρης απελευθέρω .
ση των μεακινήστων .
Χθες το πρωί υπήρξε επικoνω Σε βάρος τελικά της πό
*Η διαμόρφωση της λoτείας Γλυκήδων και Ττων οδν
|Ιστορικού Προκοπίου, Γλυκήδων και Σουγδούρη στο Κάστρο
είναι Το mpτο tp - 11η σελ
φη συναίνεσης και ουH aρατδης αύξηση των κpουσμάτων κορωνοίού
Αβανία, ανέβαλε το άνημα από oήμερα της Κακαβιάς
νoνας μιρό εριθριο για την οργάνωση των ελέχχων
από πλευράς Ελλάδος
γκας (ένθετη φωτό) εί
ναι ο mo κληρός επ
Προστοσίας Νίκο Χαρδαλιά, ο οποί
ος ην
Χωρίς τηλεόραση πολλές περιοκές ακόμα .
165 οικισμοί του Νομού Ιωαννίνων
εξακολουθούν να βλέπουν . . μαύρο
είχε μίν δηλσει όm δεν
θα σνοξει η ΑΑβανία την 1η Ιουλίου ,
τύθυνση της !
φάνηκε από τς δηλσεις Πέτσα Ο
Να επανεξετυστεί ο τρόπος επιδότησης
των Τόκων δανείων ζητά ο ΣΤ. Καλογιάγγης ατη αν στην από ουη ναμ
v Παναφέρει α ρότσή του προς τον Χτ. Οικονομικν
Ποράτοση έως τις10 Ιυλίου
στην τηλεακταδευση τον
φερεάpγ νακοίντωσε στον Περ, όn τελικά οι συναρμόδιοι
Ση Βουλή έpερε το θέμα με ερτησή του ο Γργος Αμυράς
νoξουν ούτεαμεθοριακές διαβά . Ούτε πέντε, ούτε
δέκα αλλά συνολικά
165 οικισμοί στον Νομό
Ιωαννίνων εξακολου θούν να συμπεριλαμ .
βάνοντα στης λεγόμενες ελευ κές περιοχές , αυτές
δηλαδή
που δεν .
και να δτηηθεί σε σχύ μέχρι ντω τέρας το σημερινό καΤουριστικν επιχερήοεων
* Στη σελιδα 6
. Να επανεξεταστεί ο τρόπος
επίδότησης των Τόκων δανείων
για mς μκρές και μεσαίες επιχερήσεις ζητά ο βουλευτής bωαννi
νων ης Ν.Α Σταύρος Καλογιάν
νης με ερωτησή Του προς Τον
: Υmουργό Οικονομικν.
Συνωστισμόςστην ηλεκτρονική πλατφόρμα
Μετ' εμποδίων οι αιτήσεις για το
πρόγραμμα<Τουρισμός Για Όλους !
ΔΑΝΕΙΑΝ
χουν πρό .
σβαση
στους mλε οπτικούς
Μετά Τς καπαγγελίες τηςΠρωτοβουλίας Κάλπενν
Στο. κόκκινο η αντιπαράθεση για
τα θεατρικά δρμενα των Ιωαννίνων
VAηyμηρή απάντηση του σrνοθέη Λευτ. Πλασκοβίτη: piοδο 3 pηνων, ωστάσο πολές επ: σμού, σε μια δυσκολη
Μέχρι Την Κυριακή η προθεσμία υτοβολής τους .
Πρόκειται για μια σημαντική
δράση που αφορούσε στην ενίσχυ: ση των επιχειρήστων με την μορφή
κάλυψης Των επιχερηματικν δα . Μεγάλο στοίχημα για τη χρα αποτελεί φέτος η πορεία
Του ελληνικού Τουρ
ρα δν βλέπουν Τηλεόραση!
περίοδο και με πολ λές προκλήσεις για ό
λο τον πλανήτη, λόγω
της επέλοσης Του κορωνοίού . Η Ελλάδα
ποντάρει στο γεγονός
ότι δισχειρίστηκε επτυχημένα
την πανοημία, με αποrέλεσμα σή
μερα να θεωρείται-και δικαίωςχεpήσες μένουν αδως εκτός ρύθσήκωσε χθες ο
κός παρσγωγός
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ:
. Ταχεία σνάρρωση κα σύ .
νομη επάνοδο στα σημαντικά Λευτέρης Πλ
i καθήκοντά Του ευχήθηκε στονι
σκοβίτης και με
ραχίου και πόσης Αλβανίας; ανακοίνωσή Του
1 Αναστάσο η Πρόεδρος της Δηi μoκραας Κατερίνα Σσκελλα- Ταγγελίες της
Ερoπούλου σε mλεφωνική εm-!
κονωνία που είχε 11η σεA.
ρους Τουριστικούς προορισμούς Αδοέαι τς ΠρΟκάΗgEK
Βέβαια, η αγωνία στους επαγσπαντά στις κα
| Του r. ΓΙΑΝΝΑΚΗ 7|
Πρωτοβουλίας
Καλλιτεχνν Ιωaννivων , η σποία
άσκησε πολυμετωπη -11ησελ
σει ακόκκινο, καθς -2ησελ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ αΠ.Λ.>
ΒΟΛΕΣ
Αναδρομές
Η διαμόρφωση των θεσμν στις
πρτες χριστιανικές Εκκλησίες!
Προαναγγελία για νέες
Τη βάψαμε..
αποχωρήσεις στον ΠΑΣ
> Συνεργασία ΠΑΕ -Εραστέχη για τα Τμήματα υποδομν
> Του ΓΙΑΝΝΗ ΜΠΟΥΤΙΑ*
. οι πανελλήνιες εξετάσεις των μαθητν , Τελείωσαν χωρίς
προβλήματα. Η στήλη εύχεται σε όλους τα καλύτερα! Υπήρξαν
pαθήματα, με βαθμό δυσκολίας μικρό, μεγάλο, μεγαλύτερο. Ετσι
συμβαίνει πάντα Πρέπει να ξεχωρίσουν οι καλοί και αυτοί που
διάβασαν περισσότερo!
Την τελευταία μέρα των εξετάσεων , τα παιδιά εξετάστηκαν στα
οικονομικά .. Μέσα στην τάξη υπήρχε κλίμα ευφορίας, αφού ήταν
εύκολα ταοικονομικά Ομως Εξω, στα σπίmα των υποψηφίων
και στην αγορά , εκεί είναι Τα δύσκολα οικονομικά! Εάν έγρα φαν εξετάσεις...οι γονείς τους, με την οικονομική κατάσταση που
βινουν , ο βαθμός τους θα ήταν πολύ κάτω από τη
> Του ΝΚΗΤΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ.
. 0ι 20 ακνες ζωής της Εκκλησίας του Χριστού, επιβεβανουν
ή του δόγματος αν θέλετε , όη η Εκκλη
σία Του θα υπάρχει στους αινες Των αινων . enuλαι όδου ου κ . Μετά τον Γεωργιανό Λάσα Σεργκε
λασβίλι σκόμα 2-3 παίκτες Τoυ
αναμένεται να αποελέσουν παρελο
από Τον ΠΑΣΓιάνννα καθς δεν ανανεθηκε η
την ορθότητο1
της αλήθειας ή1
Η Εκκλησία του Χριστού γεννήθηκε ή αυ προημάτε "συγκρο-:
τήθηκε- την Πεντηκοστή, οφού προηγουμένως ο κύριος πριν ην
Ανάληψή Του έδωσε εντολές στους Αποστάλους για την δρόση Των.
Πραξες Αποστόλων Κεφ. A, 8) και (Μare. 28 1820, Την ημέρα της
Πεντηκοστής με την επmporηση Του Αγίου nνεύματος η o
σε συμφωνία για mη
θέση rου δευθυντή ποδοσφαιρικού μή
pατος ο Γιργος Χριστοβασίλης ο ο.
ποίος αναητά χορηγούς για Την επόμε
νη σεζόν. Σε συνεργασία 11η στλ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα