Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
& ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣ ΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
email :dim on ews @dimoprasion.gr
ΤΡΙΤΗ 30 1ΟΥΝΙΟΥ 2020
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
Τηλ. 210-3215692-688 FAX 210-3215877 Τιμή 0 ,60 ΕΥΡΩ
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 27569
Το Υπουργείο
Υποδομν
αναλαμβάνει την
κατεδάφι ση
κτιρίων στο Μάτι
ΤΤE: Σημαντική υποχρηση της
οικονομικής δραστηριότητας
Σύμφωνα με το βασικό σενάριο της Τράπεζας της Ελλάδος, η οικονομική δραστη .
ριότητα εκτι μάται ότι θα υποχωρήσει ση
μαντικά το 2020, καταγράφοντας ρυθμό.
μεταβολής-5,8% Το 2021 η οικονομική
δραστηριότητα εκτιμάται ότι θα ανακάμ Ψει και θα αυξηθεί με ρυθμό 5,6%, εν το
2022 θα σημεισει αύξηση 3,79% .
Σύμφωνα με το ήπιο σενάριο , το οποίο
υποθέτει μια πιο σύντομη μεταβατική περίοδο προς την κανονικότητα, το ΑΕΠ ε
κτιμάται ότι θα μειωθεί κατά 4,4% το
2020 χαι θα αυξηθεί κατά 5.8% και 3,8%
το 2021 χαι το 2022 αντίστοιχα. Σύμφωνα
με το δυσμενές σενάριο, το οποίο συνδέεται με μια ενδεχόμενη αναζωπύρωση του
κορωνοίού, οι συνέπει ες της πανδημίας α.
ναμένεται να είναι πιο έντονες και με με γαλύτερη διάρκεια και η ανάκαμψη της
οικονομίας θα είναι βραδύτερη : το ΑΕΠ
εκτιμάται ότι θα μειωθεί κατά 9.4% το
2020, εν θα αυξηθεί κατά 5,7% το 2021
και 4,5% το 2022.
Λύση στο πρόβλημα με τις εκκρεμείς
κατεδαφίσεις κτισμάτων στο Μάτι δίνει
ο Υπουργός Υποδομν και Μεταφορ ,
. Κστας Καραμανλής , με τροπολογία.
στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιο σύνης, που υζητείται στη Βουλή .
Βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας η υπο
χρέωση κατεδάφισης του κτιρίου που έχει
χαρακτηριστεί ως ασύμφορ
επισκευής βαρύνει τον ίδιο TE ! 3
Αυξάνονται οι
επιβάτες σε
ιδιωτικά οχήματα,
ταξί και
τουριστικά βαν
( σ.σ. Δευτέρα) στη Βουλή ο διοικητής
της ΤτΕ , Γιάννης Στουρνάρας , περιλαμ
βάνονται τρία σενάρια για την εξέλιξη
της οικονομικής δραστηριότητας.
Υποχρηση του ΑΕΠ της χρας από
44% ως 9,4% προβλέπει για φέτος η Τρά
πεζα της Ελλάδος. Στην Εκθεση Νομι
σματικής Πολιτικής που υπέβαλε σήμερα
Στο δημοσιονομικό μέτωπο προβλέπεται για φέτος ΣΛ
Περισσότεροι επιβάτες επιτρέπονται
στα ιδιωτικά αυτοκίνητα, τα ταξί και τα
τουριστικά βαν , σύμφωνα με τη νέα ΚΥΑ
που αφοράστους κανόνες τήρησης απο στάσεων σε δημόσιες υπηρεσίες , προς
περιορισμό της διασποράς του COVID.
19, που συνυπέγραψε ουφυπουργύς Υποδομν και Μεταφορν , Πάννης Κεφαλογιάννης . Η ΚΥΑ βρίσκεται σε ισχύ έως
τις 12 Ιουλίου 2020, οπότε θα επανεξετα στεί το πλαίσιο.
Τερατδης παραβιάσεις στο δικαίωμα ίσης
αμοιβής ανδρν και γυναικν στην ΕΕ
Τερατδης παραβιάσεις των δικαιω
θηκε να συμμορφνεται με τον Ευρωπαϊ
κό Κοινωνικό Χάρτη.
Καταγγελίες προς την Επιτροπή , που
παρακολουθεί την εφαρμογή του Χάρτη.
υποβλήθηκαν από τη διεθνή
ΜΚΟ University Women Eu- 2
μάτων στην ίση αμοιβή και στις ίσες ευκαιρίες ανδρν και γυναικν στον χρο
εργασίας διαπίστωσε η Ευρωπαϊκή Επ τροπή Κοινων ικν Δικαιωμάτων , στις
14 από τις 15 χρες που εφαρμόζουν τη
διαδικασία συλλογικν καταγγελιν του
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη, μεταξύ
των οποίων είναι και η Ελλάδα .
Οι 15 χρες βρέθηκε ότι έχουν ικανοποιητική νομοθεσία που αναγνωρίζει το.
δικαίωμα ίσης αμοιβής για ίδια εργασία
Ωστόσο, σύμφωνα με την Επιτροπή , Β
γιο, Βουλγαρία , Κροατία , Τσεχία , Κυπρος, Φινλανδία, Γαλλία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ιταλία, Ολλανδία , Νορβηγία , Πορτογαλία και Σλοβενία έχουν κάνει ανεπαρκή πρόοδο στη μείωση του χάσματος στις
αμοιβές μεταξύ των φύλων , εν σε ορ
σμένες περιπτσεις εντοπίστηχαν έλλειΨη στη διαφάνεια των αμοιβν στην αγο ρά εργασίας , αναποτελεσματικά ένδικα
μέσα και ανεπαρκείς εξουσίες και πόροι
των εθνικν φορέων για την ισότητα των
φύλων . Επίσης , παρά τις ρυθμίσεις για
ποσοστσεις και άλλα σχετικά μέτρα , οι
γυναίες εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται σε θέσεις λήψης αποφάσεων σε διωτικές εταιρείες . Μόνο η Σουηδία βρέ
Συγκεκριμένα, για τα ιδιωτικής χρήσης
οχήματα:
- Για τα επιβατηγά οχήματα ΣΕΑ
Nordic Monitor: Οι μυστικές υπηρεσίες
της Τουρκίας Παρακολουθούσαν
Ελληνες Προσκυνητές
Τα Νησιά ΦίτΖ1
ανοίγουντα σύνορά
τους μόνο σε
δισεκατομμυριούχους
Οι αποχαλύψεις της Nordic Monitor
γίνονται με βάση έγραφο από ακρόαση
Τούρκου αξιωματούχου στο Αντατο
Ποινικό Δικαστήριο της Κωνσταντινού .
πολης το 2016.
Ητυρκική κυβέρνηση παρακολουθούσε
μυστικά Ελληνες που επισκέφθηκαν ιστορικό μοναστήρι στην ακτογραμμή της
Μαύρης Θάλεισσας , σύμφωνα με πρην α
ξιωματούχο των μυστικν υπηρεσιν, που
Επικαλείται η Nordic Monitor.
Οι αποκαλύψεις έγιναν κατά τη διάρκεια ακρόασης το 2016 στο Αντατο Ποινικό Δικαστήριο της Κωνσταντινούπολης
από τον Μουχιτίν Ζενίr , 46χρονο πρην
αξιωματικό της Αστυνομίας
Οπως αναφέρεται σε έγγραφο ατό την
ακρόαση, το οποίο έχει στην κατοχή της η
Nordic Monitor, ο αξιωματούχος που ερ γαζόταν στη βορειοανατολική επαρχία
Τραμπτζόν της Τουρκίας , παραδέχτηκε ότι μία από τις εντολές ήταν να παρακολουθούνται οι λληνες που επισκέπτονταν
την επαρχία για τα αξιοθέατά της.
<Η παρακολούθηση των δράσεων στον
Πόντο ήταν μέρος των εντολν μας για
παράδειγμα, γρουπ τουριστν από την
Ελλάδα που επισκέπτονται το Μοναστήρι
της Παναγίας της Σουμελν ανέφερε ο
Ζενί , προσθέτοντας ότιο διος και άλλοι
αξιωματούχοι έκαναν τις παρακολουθήσεις Ελλήνων τουριστν ,
Το δημοσίευμα, μάλιστα σχολιάζει ότι
η παραδοχή του Ζενίτ επιβεβαινει ότι
ανθελληνική
προκαλείται συστηματικά και
Τα Φίτζι ανοίγουν τα σύνορά τους
στους τουρίστες, αλλά με μία σημαντική
προϋπόθεση; να είναι δισεκατο μμυριού
πειτα από μήνες καραντίνας , στη διάρ
κεια της πανδημίας της COVID-19, το νησιοτικό αυτό χράτος του Ειρηνικού ετοι .
μάζεται να υποδεχτεί λίγους και εκλε
κτούς επισκέπτες .
Ο πρωθυπουργός , ο στρατιωτικός Φρανκ
Μπαινιμαράμα, έγραψε με αφοπλιστική
ειλικρίνεια στο Twitter Aς πούμε ότι εί
στε δισεκατομμυριούχς που θέλετε να
πετάξετε το ιδιωτικό σας .
τζετ, να νοικιάσετε το δικό
απαράνοια.
ΣΕΝΛΑ 2

Τελευταία νέα από την εφημερίδα