Πρωτοσέλιδο Πρωινά νέα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
TΠΡΩΙΝΑ ΝΕΑ
Αρ. φύλλου 15277 Ιδρυτής: Ιωάννηs Κόκκινos ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Τρίτη 30 Ιουνίου 2020 www.proinanea.gr
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ
Εεκίνησε n υποβολή
των μηχανογραφικν
Ανησυχία για την τύχη
των Προσφύγων
Στο ναδίρ n
Σε καθημερινή επαφή ο Δήμοs με το υn. Μεταναστευτικήs Πολιτικήςτουριστικη κίνηση
Αλ. Μηχανογραφικό
Σελ. 3
Σελ. 5
Σελ. 3
Διέξοδ0s yια τη διαχείριση
των απορριμμάτων
Εγκρίθηκε από το Δημοτικό
Συμβούλιο n πρόταση για
την τιμολογια κή Πολιτική
του ΦΟΔΣΑ
>> Σελ. 5
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ
Ιεκίνησαν
Ευκαιρία για εφ ' όλns
tns ύλns αντιπαράθεση
θετική είδηση η
οι αιτήσεις για
την κοινωφελή
απασχόληση
επαναλειτουργία του
Πανεπιστημίου
Σελ. 6
80 Προσλήψ ειs στο
εργοτάξιο του
Δήμου
Σελ. 4
Σελ. 11