Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Γενική Δημοπρασιών:Recognized text:
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ
ΤΡΙΤΗ
30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020
ΕΤΟΣ 440
ΔΗΜΟ ΠΡΑ ΣΙΩΝ
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 12540
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΪΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
0,60 ΕΥΡΩ
ΣΩΝΙΕΡΟΥ 20 & ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 6-Τ.Κ. 104 38 ΑΘΗΝΑ
Βλέπει δημοσιονομικό έλλειμμα 2.9% του ΑΕΠ Το 2020
ΤτΕ: Υφεση έως 9,4% με το κακόν σενάριο
Οικονομικό κλίμα:
Ανάκαμψη στην Ε.Ε,
επιδείνωση στην Ελλάδα
Τουρίστες :
Με barcode και
αλγόριθμο τα τεστ
Σημαντική βαλτίωση παρουσίασε το οικονομικό κλίμα
Τον Ιούνιο στην Ευρωζνη τον lοuνο , με ης προσδοκ.
ες για αποσχόληση να ενσχύονται και πάλι . Ωστόσο στη
χρα μας η απαισιοδοξία εντάθηκε.
Σύμφωνα με την καθεερωμένη έpευνα της Ευρωπαϊκής
Εππροπής ο δείκτης Οικονομικού Κλίμαπος (ES) για τη
ζνη του ευρ κατέγραφε αύξηση 8,2 μονάδων, τη μεγα
Μύτερη στα χρονικά, στις 75,7 μονάδες , ενγια την Ε.Ε των
27 κρατν μελν ενισχύθηκε 81 μονάδες στις 74,8. Μέχρι
στηγμής ο ΕSI (χει καλύψει περίπου
Αντθέτως στην Ελλάδα υχαμε περατέρω επιδείνωση
του κλίματος, Ο δάκτης ESI για τη χρα μας υποχρησε
στις 87,6 μονόδες από 88,5 μονόδες τον Μάο
τεστ στους ταξιδιτες
που θα φτάσουν στην Ελ .
λάδα θα είναι πλέον στο χευμένα και η επιλογή των προς
έλεγχο ατόμων θα γίνεται μέ .
σω υπνων- barcode με αλγό .
ριθμου που θα μπορεί να καθορί
ζει τους κόκκινους και απράσι .
να βασικό και δυο εναλλακτικά σενάρια έχει εκπονήσει η
νους επιβάτες .
Οπως σημεινει ο ΣΚΑΙ, οι ταξιδιτες θα συμπληρνουν μια φόρ
Τράπεζα της Ελλάδος . Σύμφωνα με το βασικό , προβλέπει
ύφεση 5,8% για το 2020, εν εκτιμά ότι η οικονομική δραστηριότητα θα αυξηθεί με ρυθμό 5,6% το 2021 , και 3,7% το 2022.
Σύμφωνα με το ήπιο σενάριο το ΑΕΠ εκτιμάται ότι θα μειωθεί
Σχέδιο για μείωση
προκαταβολής φόρου
έως και 100%
μα εντοπισμού επιβατν 48ρες
το check in πριν φτάοουν στη
4,4% το 2020 και θα αυξηθεί 5,8% και 3,8% το 2021 και το 2022 αντί .
α μας και στη συνέχεια θα πα ραλαμβάνοουν το burcode που τους
στοιχα.
Τα στοχεία της φό Αναφορικά με το δυσμενές σενάριο , το οποίο συνδέεται με μια
ενδεχόμενη αναζωπύρωση του κορωνοϊού , το ΑΕΠ εκτιμάται ότι
Μεΐωση της προκαταβολής φόρου tως και 100% γα Τις
επιχειρήσεις που θα έχουν ζημιά κατά το 2020 λόγω κορο νοίού σχεδιάζα το υπουργο Οικονομικν.
Η απομείωση ή ακόμη και ο μηδενισμός της προκαταβο
λής φόρου είνα κάπι που μελετούν η κυβέρνηση κα το ο
κονομιπό επιτελί . Αυτό δήλωσε ο υπουργός Επικρατεί
ος Γιργος rεραπετρίτης
μας εντοπισμού , θα διαβάζευ
το ειδικό λογισμικό . Το barcode
θα περιλαμβάνει τον τόπο διαμο .
νής του επιβάτη και m χρα προ έλευσης , τυχόν ενδιάμεσους σταθ μούς που έχανε , το χατάλυμα που
θα μείνει.
θα μειωθεί 9,4% το 2020, εν θα αυξηθεί 5,7% το 2021 και 4,5% το
2022 .
Σύμφωνα με το βασικό σενάριο , το πρωτογενές αποτέλεσμα
εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί σε έλλειμμα 2,9% του ΑΕΠ το 2020,
εξαιτίας της απότομης επιδείνωσης της οικονομικής δραστηριόΣΕΛ 2
τητας .
Αμερικανικό ενδιαφέρον
για τα Ναυπηγεία Ελεμσίνας
Υποβολή αιτήσεων
για απασχόληση 36.500 ανέργων
UniCredit: "Βουτιά" 50%
στα έσοδα από τον τουρισμό
ηπίσημη επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για
Μτην εξαγορά των Ναυπηγείων Ελευσίνας μέσω της
ΟΝEX Shipyards από τον αμερικανικό κυβερνητικό ο .
γανισμό DFC3ov έλαβε ο υπουργός Ανάπτυξης Αδωνις
Γεωριάδης.Ο υπουργός έδωσε στη δημοσιότητα και
την επίσημη επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος , την
οποία υπογράφει ο επικεφαλής της αμεριχανικής υπη
ρεσίας χρηματοδότησης αναπτυξιακν έργων Ανταμ
Μπόλερ.
εκίνησε η υποβολή ηλεχτρονιχν αιτήσεων από
τους ενδιαφερόμενους εrεγραμμένους ανέργοuς .
18 ετν και άνο, για 36.500 θέσεις πλήρους απασχόλησης και για χρονικό διάστημα οκτ μηνν , στο πλαίσιο
της δράσης προθηση της απασχόλησης , μέσω πο
γραμμάτων κοινοgελούς χαρακτήρα , σε δήμους , Π ρφέeεες , Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περφeρειν
(κκι1συναφείς φορείς , υπηρεσίες υπουργείων και
άλλων φορέων
Ιε νέα εχτίμηση καλύτερη από την προη,7ούμενη (18,6% για το 2020) προχρησε η
Unicrcdit. Εκτιμά ότι το ΑΕΠ θα συρρνωθεί
16% το 2020 και προβλέπει ανάκαμφη 12% από 15,5%
με βάση την προηγούμενη πρόβλεψη το 2021. Επίσης
εκτιμά ότι τα έσοδα από τον τουρισμό θα μειωθούν κα τά 50%.