Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
, ΠΡΩΤΝΟΕ TUΠΟξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
Βρυτής-Νικολοις Καραθόνος 1951-1974 * Ιδοκτήτρια - Εκδότρια Στανρίδον Ι. Σπλιανή
ΔΡΑΜΑ, ΤΡΤΗ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020
Περίοδος Β' (1974)* Α. φύλλου 6830-12.143
050 ε
Το Mobile Schoοl
Παρουσιάστη καν ως
υπάλληλοι της ΔΕΔΔΗΕ
και έκλεψαν ηλικιωμένο
Εγκαινιάστηκε
η αίθουσα
πολλαπλν χρήσεων
στην Κοινότηα
Αδριανής
οβίδα από το Δεύτερο
της Ένωσης Κυριν
Δράμας στο Δήμο
Προσοτσάνης
Παγκόσμιο Πόλεμο
στην περιοχή
του Δοξάτου
| βρέθηκε στην Πετρούσα
| Σε εργασίες κατεδάφισης του πα| λιού Αστυνομικού Τμήματος Πε
| Τρούσας
Καθαρισμός οικοπέδων αλλις πρόστιμο από τους δήμους
Χωρίς τρένο από Δράμα μέχρι Αλεξανδρούπολη μόνο με λεωφορεία
Ξεκίνησαν από χθες τα δρομολόγια
Αρκετά προ βλήματα
από ακαθάριστα οικόπεδα
στο Δήμο Δράμας
τρένων Θεσσαλονίκη- Δράμα
Ο υδροκεφαλισμός του ΟΣΕ και η υποβάθμιση της υπαίθρου και της Περιφέρειας
Του Θανόση
Πολυμένη
ENΗ ΣΑΝ από
χeeς Δευτέρα 29
ουνίου , τα δρομολόγια του τρένου
από τη Θεσσολονάη
μέχρι και τη Δράμα και
έτσι επανερχόμαστπε
στο πολιό γνωστό μας
καθεστς που προOπήρχε της καραντί νας που είe eπβληθεί
εξαιτίας του κορωνοίod Παp' όλα αυτά
όμως πρόκεται για
ένα μόνο δρομολόγο
τις πρωνές ρες,
χωρίς το απογευμαΡΟ ΘΕΜΑ δεν
εναι κανούαλλά
κάθε χρόνο τέταες
εποχές , είνα επί.
καιρο . Κα όχι μόνο
επίκαιρο ,
πρόκειται για ένα
επιτακτικό
που κάeε φορ ,
κατά τη διάρκεια
της αντπυρκής πe
ριόδου και όχι
μόνο , αποκτά ιδιαί.
τερη σημασία.
Πρόκειται
ανοτά ή κλειστά
με περίρραξη διωτικά οκόπεδα , τα
οποία είναι Υεμάτα με χόρτα τα οποία
δεν καθαρίζονται, εννοχύοντα ολ που αχeι η αντιπυρική περίοδος, προ λές φορές και από σκουηίδια . Αυτό ση.
μαίνει ότ ο κδυνος φωτιάς η οποία θα
μπορούσε να εξαπλωeeί σε παρακείμε - λεπτά ανά τετραγωνκό μέτρο του οι νους χρους ή να ξεφύγε αν το οκό - κείου χρου , το οποίο και αποτελεί
πεδο αυτό είναι κοντά σε δασικές έσοδο του οείου Δήμου .
eκτάσας, εναι πάντα υπαρκτός
Στη Δράμα υπάρχουν αρκετά οκόπεδα κοπέδων αλλά και των προστίμων , θα παστα οποία εντοπίζονται παρόμοιες καταστάσεις , μόνο που σε πολλές περαττ όσο και η αντιτυρική περίοδος . Στους
σες απ' αυτές, ο καθαρισμός δεν γίετα χρους αυτούς απαγορεύετα το
σωστά , ή δεν γίεταικαθόλου από τους άναμμα φωτάς, η απόρριψη αναμμένων
διατήτες
Η προσοχή των ιδιοκτητν πρέπε να ράλληλα, η παράλειψη της υποχρέωσης
είναι σχεδόν καθημερνή , αλλά κυρίως καθαρισμού οκοπέδων συνεπάγεται κα
τουλάχστον τη θερινή περίοδο ακάμα τον καταλογισμό της δαπάνης καθαριαλλά
περισσότερη . Υπάρχει μάλιστα σχετική
νομοθεσία, η οποία από 1 η Μaΐou 2020
Σύμφωνα με ανακαί νωση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ
Α.Ε ποu δόθηκε στη
δημοσιότητα , επανέρ
χεται σταδικά η κυκλοφορία των δρομολογίων της μετά
την χαλάρωση των περορισμν στις μεταανήσεις, και ως πίλη εισόδου στη χρα . Έται τουλάχιστον μας λένε
ανακονθηκε και επίσημα η επανέναρξη κυκλοφορίας τα λέγα τελευταία χρόνια, κυρίος μετά την οολήρωση
των αμαξοστοιχν 650A και 91, στο τμήμα Θεσσαλονά της μεγάλης οδεής αρτηρίας της Εγνατίας οδο , η
Δράμα και Δράμα-θεσσαλονίκη αντίστοςα , από τη οnαία συνδάειτην Ανατολή με τη Δύση και έχει συμβάλλα
Δευτέρα 29 οuίου 2020
Παρ όλα αυτά, δεν γίεται ακόμα λόγος γα το δρομολόγιο από Δράμα μέχρι Αλεξανδρούπολη , παρά μόνο με Εγνατίας οδου έχει καταστεί ο μοναδεκός δρόμος για να
λεωφορεί Η σδηροδραμική σύνδεση με τη Θράκη πα - μπορέσει να διασχίσει κάποιος τα Βαλκάνα και να βγει
πλήρως ανενεργή και
ρεία όπως και πρν από την καραντίνα
Aν και μέχα χθες δεν uπήρχε καμία επίσημη ανακοί - σηιγμή, ορχίσει καιη κατασκευή του Διευρωπακού Αξονα
νωση για τις ρες του δρομολογίου ΘεσσαλονίκηΔράμα και αντίστροφα , τουλάχιστον από τις ιστοσελίδες μέοω της οδής αρτηρίας να ανεβάζει το εμπόριο πpος
της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, ο-Πρωνός Τύπος- εnκoννησε με τον την Ευρπη.
ΟΣΕ Δράμας Οπως μας ενημέρωσαν, καθημερνά προς
το παρoν υπάρχει ένα δρομολόγιο. Το ρένο φτάνει στη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκη είναι μια αδοση μένη
Δράμα στις 1000 το πρωί από Θεσσαλονάη και αναχωρεί περοχή. Εναι γενκά παραδεκτό, ότι η υφστάμενη αιδη
πόλι για Θeσσαλονάη σης 10.10
Την ίδια ρα, έρχονταιστη Δράμα λεωφορεία από Αλε- Εβρο , είναι αταρχαωμένη και άθλια και μάλιστα αρκετά
ξανδρούπολη, τα οποία κατεβάζουν τους επβάτες α συχνά κλενει και οι επιβάτες εξυπηρετούνται συχνά με
οποίοι θα συνεχίσουν με το τρένο προς Θεσσαλονάη , λεωρορείατου ΟΣΕ
εν παραλαμβάνουν τους
επιβάτες για Αλεξανδρού
πολη από τη Δράμα.
βλέπει τον καθαρσμό των οοπέδων .
Το σχετικό πρόστιμο είναι πενήντα
Το Τρένο τελεινει στη Δράμα;
Η περιοχή της Αν . Μακεδονίας και Θράκης θεωρείται
Ηπερίοδος για τον καθαρισμό τωw οι
ραμείνει μέχρι και 31 Οκτωβρίου 2020
διαίτερα στην ανάπτυξη του εμπορίου
Δεν χωράει αμφιβολία, ότι η Βλλάδα δια μέσου της
τσογάρων- σπίρτων και άλλων υλν . Πα ξάγεται μόνο ι
λεωpο - στην Αδριατική θόλασσα, ή ακόμα και
έβει προς τα
Βαλκάνια μέσω της Εγνατίας Και αν κάποτε κάποια
Ε51 προς την Κεντροκή Ευρπη , η Ελλάδα θα μπορεί
σμού τους από τους Δήμους.
Σε περίττωση που το
πρόβλημα είναι μεγάλο
ή δεν υπάρχει δυνατότητα από τους ιδιοκτήτες να γίνeι ο καθαρσμός, τότε ο Δήμος μπο ρεί να τοαναλάβε, είte
σε συνεννόηση με τους
διοκτήτες , είτε με εν
τολή από τον εισαγγε σον αφορά το σιδηρόδρομο άμως η Περpέρεια της
ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.
ροδρομική γραμμή που συνδέει τη θεσσαλονη με τον
Νέες υπερούγκρονες υηpeoίες
διαγνωστικν εξετάστων
σελ4η
ΤΜΗΜΑ ΜΑΣΤΟΥ:
. Ψηφιακή Μαστογροφία
. Τομοσύνθεση τρισδιόστατης αneκόνισης.
ηεξλίξη στην εξέταση του μαστού
. Υnέρnχος Μαστού
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Πάτκος-Μοσμανίδης
BARCOM
RS ONACPROTECTIVE ΕσυιMΕΝΤ
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
ΛΟΙΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ:
. Μογνητκός Τομογράφος
. Αξονικός Τομογράφος
Μέσα Ατομικής Προστασίας Εργαζομένων :
Κυνηγετικά Είδη-Ενδυση- Υόδηση
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 ( όnισθεν Κ.Α)
Τηλ: 25210-221 12 & 25210-20806
. Ακτνολογικό Τμήμα
. Μέτρηση Οσυκής Πυκνότητος
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηση
σύγχρονων διαγνωστικν
πρωτοκόλων.
Εξειδικευμένες εξετάσεις όπως:
Αναίμακτη- Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
www.barcom.gr
Προύσσης 17 και Προύσσης 26, Δράμα
Τηλ 25210 22423, Fax 2521022413
emailiatdiagnosi @ gnailcom
9 Αρεως 4 και 28ης Οκτωβρίου, Δράμα
& 2521031290 | 6936 609382
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥ
Καθημερινά 8:30-1400 και 17:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
Δωρεάν εγγυη μένη φύλαξη
ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
Παραλαβή παράδοση κατ' οίκον
ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ- ΟΞΥΤΟΝΟ -OΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
Κύκνος
9 Παγγαίου 47 Αρκαδικός, Δράμα
3 6985 643 791 /2521 10 4962
d Πλυντήριο Χαλιν Κύκνος Δράμα
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 126, ΔΡΑΜΑ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΧΑΛΙΩΝ
2 25210 55122 6977 472890

Τελευταία νέα από την εφημερίδα