Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Όιu Ψάχνεις είναι εδ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στη σελίδα 12
Παράταση υποβολής αιτήσεων Αρακωβίτης σε Κρητικό: Διεκδίκηση
για εκπαιδευτές ενηλίκων
στον Δ. Ευρτα > σελ.7
Στατιστικής και ενίσχυση
τμημάτων και μετά ΤΕΦΑΑ oολ θ
ΚΗ αλήθεια για το μισθολόγιο
των εργαζομένων της ΔΕΥΑΣ
> σελ. 11
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Τρίτη 30 1ουνίου 2020|Ετος 241 Αριθμός 5904 1Τιμή φύλλου 0,508
Τηλ. 2731081253 Fax 2731081250. [email protected] . www.lakonikoοs.gr
Δεν θα λειτουργήσουν
φέτος
οι κατασκηνσεις
στην Ταύγέτη
Λόγω κορωνοίού
Παρουσιάστηκε το πρόγραμμα δράσεων για την περίοδο 2019-2020
Ανεβαίνει επίπεδο διαρκς
η ΕΑΣΛακωνίας
Με αίσθημα ευθύνης και
ηλήρη συναίσθηση της κατάστασης noυ επικρατείλόγω της
naνδημίας του Covid-19, n ερά
Μητρόπολη Μονεμβασίας και
Σπάρτης
στέλλει τη λειτουργία των na . ότι αναδικν κατοσκηνσεων της
Ταύγέτης για το καλοκαίρι του
2020. Η aπόφαση ελήφθη κατ'
ανάγκη , στο ηλαίσιο των με τρων Πoυ ορίζει η σχετική ε κύκλιος του Υnουργείου
Εργασίας και Κοινωνικν Υno θέσεων γιο την nροστοσία της
δημόσιας υγείας Ας κρατήσουμε όλοι για φέτος στις καρ διές μας τις υπέροχες στιγμές
και τις αξέχαστες εμηειρίες nou
έχουμε ζήσει επί τόσα χρόνια
και ος οπλιστούμε με όρεξη και
υπομονή για το επόμενο κατασκηνωτικό καλοκαίρω, αναφέρει στην ανακοίνωσή της n iερά
Mητρόπολη Μονεμβασίας και
Σπόρτης
Πριν από 25 χρόνια τον Ιούλιο
του 1995) , μετά την κατάργηση
Γρηγοράτος: Η Λακωνία μπορεί να αναδείξει Ποιοτικό λάδι
Σε πλήρη εξέλιξη Βρίσκεται το Γρηγοράτο, οι δράσεις nou σχε - έχει να αναδείξει nοιοτικό λάδι το τριετές πρόγραμμα της ΕΑΣ
Πρόγραμμα εργασίας της τριε - διάστηκον και υλοηοήθηκαν τα επόμενα χρόνια , επισημαί - Λακωνίας , το χαρακτήρισε
τίας 2018-2021 της Ένωσης κατά τη δεύτερη ηερίοδο του
Αγροτικν
[ΕΑΣ) Λοκωνίας Την Παρα σκευή 26/6 , στις κεντρικές εγκο - Προέβαλε, για μια ακόμα φορά, νοςγια την Πολυετή συνεργασία καλλιέργειες., εν επεσήμανε
ταστάσεις της Ένωσης στη την υψηλή αξία και τα συγκρι - και τη σχέση εμπιστοσύνης Που ότι η Πoιότητα έχει Βελπτωθεί και
Σηάρτη, nαpουσιάστηκαν ενδε - τικά Πλεονεκτήματα του λακω - έχει αναπτυχθεί με τους παρα - αναΒαθμιστεί σημαντικά το τελεχς από τον τεχνικό σύμ - νικού ελαιολάδου , δήλωσε γωγούς και τους συνεταιρι - λευταία Πέντε χρόνια.
Βουλο της ΕΑΣ κ Ιωάννη αισιόδοξος, καθς η Λακωνία σμούς του νομού . Αναφορικά με
νοντας ότι θα Πρέπει να εκμε - σχυρή οντότητα και παpακαταταλλευτούμε το δρο θεού , θήκη για το μέλλον , όταν σε 20Μεταξύ άλλων ο κ . Γρηγοράτος εν εμφανίστηκε ικονοποιημέ 30 χρόνια θα αλλάζουν οι
Συνεταιρισμν ηρογράμματος (2019-2020) .
των κατασκηνσεων του
ΥΠουργείου Παιδείας σ ολόκληρη την Ελλόδα , η nρόνοια ,
ο οραματισμός και η ιδιαίτερη
αγάπη του σεβασμιωτάτου Μnτροηολίτη Μονεμβασίας και
Σπάρτης κ. Ευσταθίου για τα
Παιδιά, οδήγησαν- με nολύ
κόπο , θυσίες και αγνα - στη
δημιουργία των κατασκηνσεων της Τουγέτης , μέσα σε
ένα μοναδικό φυσικό Περιβάλ.
λον στον Ταυγετο, Πάνω από
τον Μυστρά. Έκτοτε , με την
όοκνη φροντίδα και το ενδια φέρον του σεΒασμιωτότου , τη
συνεχή στήριξη χορηγν και ,
κυρίως χάρη στον εθελοντισμό
και διάθεση ανιδιοτελούς ηρο σφοράς από συνανθρηους
μας , οι καταοκηνσεις της
IMΜΣ χαρίζουν τη μοναδική
και αξέχαστη χαρά ης κατα σκηνωτικής ζωής σε χιλιάδες
noιδιά όλων των ηλικιν .
συνέχεια σελ 9
Επιχείρηση-τάξη σε σκουπίδια
και νεκροταφεία χωριν
Η επιστολή Δούκα στους Προέδρους τοπικν κοινοτήτων
Κατευθυντήριες γραμμές και
οδηγίες αναφορικά με τη λει τουργία κοινοτήτων και τις συναφείς ορμοδιότητες Προέδρων
και τοπικν συμβουλίων στους
τομείς αποκομιδής αnοpρμμά των και συντήρησης κοιμητηρίων , έδωσε
Σπάρτης Πέτρος Δούκας με επ στολή nou απέστειλε την Περα σμένη Παρασκευή 26 Ιουνίου
στους εκπροσπους των τοn
κν κοινοτήτων του Δ. Σπάρ της.
Συγκεκριμένα, στην αρχή της
nαρέμβασή του , ο δήμαρχος
Σπάρτης υnενθυμίζει στους εκΠροσπους των κοινοτήτων ότι
με το οp. οικ . 2190221.102019
έγγραφό μας , σας ενημερ σαμε σχετικά με την λειτουργία
των Κοινοτήτων/αρμοδιότητες
οργάνων διοίκησης κλη .
συνέχεια σελ 8
δήμαρχος
Β1lakonikos.gr
Ένας κόσμος . .
άκοσμος
του Παναγιτη Τουνάκου
ΕΝΗΜΕΩΣΗ ΜΕ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα