Πρωτοσέλιδο Ανατολή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΝΑΤΟΛΗ
Eanatolh|
ΤΡΙΤΗ
1ΟΥΝΙΟΥ 2020
Έτος ιδρύστως 1932
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Λασιθίου 1 www.anatolh.com
Αριθμός φόλλου
Ιδρυτής : ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΖΥΡΗΣ
Διευθυντής: ΠΟΠΗ ΗΛ ΚΟΖΥΡΗ
18.845
Σελίδα 3
SEASON TICKETS 2020 - 202ελίδα-25)
ΤΑκομη αναμένεται η απόφαση
της επιτροης αξιολόγησης των τμήμάτων
Εεκινάει η διάθεση
Χων είστήριων διάρκείας στον ΑΟΑΝ
Η γηματοδότηση των δικτύον
μταφορίς νερού mό τν Αποσυλέμη
Αρνητικά τα
Πρτα Τεστ
αντισωμάτων σε εργαζόμενους
Τη μεγάλη σημασία της δημόσιας δέσμευσης του Υ.
πουργού Ανάπτυξης Αδωνη Γεωργιάδη, για τη χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων , της
ολοκλήρωσης κατασκευής των δικτύωνν μεταφορός νε.
ρού από το φράγμα Αποσελέμη προς Ελούντα και ΚριΤοά επεσήμανε ο Δήμαρχος Αγίου Νικολόου Αντνης
Ζερβός Το θέμα έθεσε Δήμαρχος υπ όψν του υπουp γου στην εκδήλωση εγκαινων του Εενοδοχείου The
Leand conceρo, το περασμένο Σάββατο, συνδέοντάς
το με την ανάγκη εvίσχυσης των υποδομν σε δίτυα
του Δήμου Αγίου Νικολάου , προκειμένου να μπορέσει
να στηρίξει στρατηυές επενδύσεις σαν εxείη που ε .
γκανιόστηκε τροχθές ολλά και την άλλη πολύ μεγαλί τερης κλίμακας και αναγκν, nou ξεκινά σύντομα στα
Πλευρά από τον δo επενδυτή
Η αναφορά του κ Γεωργιόδη στο χρόνο-pοκόρ των
4 μηνν , αντί του έτους nou κανονά θα αnατούσε
μέσα στον οποίο το υπουργείο του οποίου προϊστα
ται πέτυχε την κήρυξη ως ΕΣΧΑΣΕ της επένδυσης στα
Πλευρά έδωσε οφορμή στο Δήμαρχο να τον rροκαλέ .
σει να ενεργήσει με αντίστοιχη λογική και ταχύτητα ια
την υποστήρξη των μεγάλων αυτν επεδύσεων , γιατί
όπως του είπε, νεpό έχομε , αλλά δίκτυο δεν έχομε για
να μεταφέρομε νερό ως αcL.
Η μελέτη του έργου υπάρχει στο Υπουργείο Υποδομν και Δικτίον και το έργο είναι πρoύπολογισμού 20
εκατομμυρίων ευpo
Στο θέμα παρενέβη και ο Περφερειάρχης Κρήτης Στ.
Αρναουτάκης διαβεβοινοντός τον ότι θα του μεταβ βάσει τη μελέτη στο γρaφeίο του άμεσα Aπαντντας ο
υπουργός δήλωσε ότι δεσμεύεται ότι μόλς λάβει τη με λέτη, θα τη χρηματοδοτήσει προκεμένου να στηριθεί
και η μεγάλη επένδυση που θα γίνει στα Πλευρά
Μακριά από τον κορονοϊό κρατήθηκαν τα νοσοκομεία μας
ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ
Σε τεστ αντισωμάτων
μετέχουν αυτές τις μέ
ρες εθελοντικά οι ερναζόμενοι στην δημόσια
υγεία του Λασιθίου κι.
τα μέχρι τρα δεδομένα
μαρτυρούν πως στο νομό
Λασιθίου έχει λειτουρ
Υήσει αποτελεσματικά η
πρόληψη
Αν και δεν υπάρχουν
ακόμα ολοκληρωμένα
στοιχεία , με βάση τα δεδομένα που υπάρχουν
σε μεγάλο αριθμό στε .
λεχν της δημόσιας υΥείας , φαίνεται ξεκάθαρα
Πως τα νοσοκομεία μας
κρατήθηκαν μακριά από
τον κορονοϊό παρά το
Υεγονός ότι υπήρξε δια - νιχνεύονται σήμερα αντι χείριση σε δύο από αυτά σματα, ενδεχόμενο που τπνει και ττο αρνητικό
(Σητείας και Αγίου Νικο- μαρτυρεί πως ήταν ήπια τεστ αντισωμάτων , όπου λεψης κρουσμάτων , απο λάου) περιστατικού που η νόσος .
έχει επιβ
7η ΥΓΕ
ΓΕΝΙΚ
Η άλλη παρόμετρος
Το θετικό όμως της λ .
στο νομό κι αυτό αnoδιενεργείται Όταν κά - τυπνει και μια άλλη παοποία δεν
θα πρέπει να ξεχνάμε σε
επιβεβαινει ο
Συντονιστής για τον κοδεν έχει περάσει
την ασθένεια δεν έχει και
ράμετρο
Είναι αξιοσημείωτο ρονοιό στα νοσοκομεία αντισματα . Δείχνει πως τοπικό επίπεδο και με δε
πως στην περίπτωση της του Λασιθίου . χειρουρ λειτουργήσαμε και χειρι, δομένη την έναρξη της
νεαρής γιατρού που - γός Δρ. Νίκος Μουδα - στήκαμε αποτελεσματικά τουριστικής περιόδου.
μεινε από την έναρξη τσάκης . είναι σημαντικό
κρυολογήματος σε κατ
τα περιστατικά που εί - Πως αν δεν υπάρχουν
και θετικό στοιχείο πως χαμε κι όσα θεωρούσαμε αντισματα , θα πρέπει
Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ: Ση σελίδα 1
SUPER ΠΡΟΣΦΟΡΕΣΙ oκον απομόνωση, δεν a - δεν έχουμε κρούσματα επικίνδυνα
Τρίτη 30 Ιουνίου
ΣάρδελομάναΙΚΤΕΟ
ΛΑΣΙΟΙΟΥ
ΘΕΛΕΙΣ ΚΤΕ0
ΚΑΛΕΣΕ
28420-93400
ΜΕΛΑΝΟΥΡΙΑ ντόπια 7.98C
&ΣΑΡΔΕΛΑ 4,98c
28411-0n.eoo, 694S-800.103
Τερόσηα γκόμα καθημερινά φρέσκων φοριν onό τ καίκια μος
δους και τερόστια γκομο κατενuγμένων 0αλοσσνν nρooνων
δμως κοκανόψορα , βακολόο ,Υλοοo κοι moλλά όλα ..
| 28420-93400

Τελευταία νέα από την εφημερίδα