Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ
τ891989
Email:dhm19960tenet.gr
ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑ: Τρίτη 30.06.2020
Α' ΕΚΔΟΣΗ
HHEPHEIA ΕΦΗΕΡΙΔΑ Ο ΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΕΧΟΗΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΩΝ
ΑΘΗΝΑ
Γλάδστωνος 5-(Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX:210-3304613
Τιμή Περ. 0,50 Ε-Ετος: 24ο-Αρ Φύλλου: 6565
Κατά το χρονικό διάστημα από 22.06.2020 έως και 28.06.2020 πραγματοποιήθηκαν συνολικά 335 έλεγχοι .
Υπ. Ανάπτιξης Βεβαιόθηκαν 70 πιραβάσεις στο μέτωτο του παρεμπορίον
Δεν θα γραφτεί στην Αθήνα , αλλά στη Δ. Μακεδονία και τη Μεγαλόπολη
Επενδυτικό ενδιαμέρον για την απολιγνιτοποίηση
Το ανθρπινο δυναμικό καθς και η εξοικείωση της Δυτικής Μακεδονίας με τη βιομηχανική δραστη ριότητα μεγάλης κλίμακας και την
αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου, περιλαμβάνονται στα σπουδαιότερα
συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής στη μεταλιγνιτική περίοδο, επι
σημαίνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής του
Ηρακλής: Επένδυση 2
εκατ. για πράσινη
παραγωγή τσιμέντου
Επένδυση ύψους 2 εκατ .
Σχεδίου Δίκαι ης Αναπτυξιακής Μετάβασης για τις Αιγνιτικές περιοχές ευρ για την επεξεργασία και
αξιοποίηση της βιομάζας ως
εναλλακτικό καύσιμο, υποκαθιστντας ορυκτά καύσιμα κι
μεινοντας τις παραγόμενες
εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα του εργοστασίου κατά
70.000 τόνους ετησίως πραγ
ματοποιεί ο όμιλος Ηρακλής
στο εργοστάσιο τσιμέντου του
Μηλακίου στην Εύβοια .
Με την ολοκλήρωση του
έργου αυού το Νοέμβριο του
2020, 75.000 τόνοι κλαδεμάτων και άλλης βιομάζας σε
ετήσια βάση θα μπορούν να
αξιοποιηθούν ως εναλλακτικό
καύσιμο , αποφέροντας πολλαπλά οφέλη για το περιβάλ
της χρας , πρην υπουργός Κωστής Μουσουρούλης
Ετιταχύνει τις διαδικασίες
κατεδάφισης εγκαταλελειμμέ
νων κτιρίων ο Δήμος Αθηναίων
Ο κ.Μουσου ρούλης, ο οποίος χαρακτη ρίζει πρωτοφανές το
ενδιαφέρον για επενδύσεις στη Δυτική Μακεδονία ολοκλήρωσε την προηγούμενη εβδομάδα 15θήμερη περιοδεία στην
περιοχή, στο πλαίσιο της οποίας συναντήθηκε με περισσότερους από 1500 πολίτες και εκπροσπους της τοπικής
κοινωνίας .Την πλατφόρμα θα εγκαινιάσουν σε διαδικτυακή
εκδήλωση ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος, αρμόδιος για την Ευρ
ωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία Φρανς Τίμερμανς , η Επίτροπος
Συνοχής και Μεταρρυθμίσεων Ελίζα Φερέιρα , και η Επίτροπος
Ενέργειας Κάντρι Σίμσον .
Παρεμβάσεις-ανάσα σε γειτονιές της Αθήνας με νέες κατεδαφίσεις επικίνδυνων κτρίων κάνει ο Δήμος Αθηναίων επι
ταχύνοντας τις διαδικασίες εργολαβίας η οποία αφορά σε
πρτη φάση συνολικά 13 ακίνητα με την προοπτική ο κατάλογος των προς κατεδάφιση κτιρίων να συμπληρωθεί και με
άλλα κατά την εξέλιξη της εργολαβίας Τις προηγούμενες
μέρες κατεδαφίστη κε κτίριο επί της οδού Hούς 36-38 & Δαιδαλιδν στην 3η Δημοτική Κοινότητα . Παράλληλα έχει
αρχίσει η αποξήλωση αμιάντου από πέντε (5) κτίσματα που
βρίσκονται στην οδό Επικλέους στην 5η Δημοτική Κονότητα
με την προοπτική η κατε δάφισή τους να ξεκινήσει το αμέ .
σως επόμενο διάστημα. Αμέσως μετά ακολουθεί η κατεδάφιση ενός κτιρίου επί της οδού Αλκμαίωνος 3, στην 4η
Δημοτική Κοινότητα.
Συγκεκριμένα , όπως αναφέρει
η εταιρεία , μέσω της επένδυσης αυτής
Βελτινεται δραστικά το
περιβαλλοντικό αποτύπωμα
του εργοστασίου και του
ομίλου συνολικά
Προσφέρεται εναλλακτική,
βισιμη και ορθή λύση, σύμφωνη με τις αρχές της κυκλικής
οικονομίας , σε θέματα όπως η
ορθολογική διαχείριση των
απορριμμάτων, ο περιορισμός του όγκου απορριμμάτων που οδηγούνται σε ταφή,
ο καθαρισμός οδν και ρεμάΤων και η απομάκρυνση
επικίνδυνης καύσιμης ύλης
από άλση, δάση και κατοικ ημένες περιοχές , που συμβά
λει στην πρόληψη πυρκαγιν.
- Μεινεται η εισαγωγή στη
χρα και η χρήση ορυκτν
καυσίμων.
Σε αρνητικό έδαφος οι ευρΚίνας στον Παγκόσμιο
υπαϊκές μετοχές τη Δευ- Οργανισμό Υγείας για την
Τέρα, καθς οι επενδυτές ύπαρξη μιας κιογενούς Τνeπαρακολουθούν τις εξελίξεις υμονίας στην πόλη Ουχάν
της πονδημίας κορωνοίού η πανδημία του νέου κορυκαι τα κρούσματα να αυξά- νοiού έχει προκαλέσει τουλάχιστον 500.000 θανάτους
και πάνω από 10.000.000
νονται.
Εξ μήνες σχεδόν μετά την
πρτη ειδοποίηση της κρούσματα παγκοσμίως
Created by Universal Document Converter