Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
B&F: Επανέναρξη του προγράμματος αγοράς ιδίων ομολογιν
>>> ΤΛ.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικν και Επιχειρηματικν Ειδήσεων- Προμηθειν και Δημοπρασιν
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:oikonomiki19990mail.com
ή Email : pan1983 @otenet.gr
ΑΘΗΝΑ: Email: oikonomiki 1999 @gmail.com
ή Email : dhm1 996@ote net.gr
ΕΤΟΣ 240-Τιμή Περ.: 0,50 Ε
ΑΦ. 5755 Τρίτη 30.06.2020
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ- ΠλΟμονοίας (Γλάδστωνος 5 ) : Τηλ :210-3304587 FAX :21033046 05
Αμερικανικό
ενδιαφέρον
Μέχρι 31 Αυγούστου
Γιαννόπουλος (InvestGR):
>>> Τελ.
>>> Τελ.
Υποχρεωτική συμπλήρωση PLF από όλους
τους επιβάτες διεθνν πτήσεων
Ισχυρό το ενδιαφέρον ξένων
επενδυτν για την Ελλάδα
για τα ναυπηγεία Ελευσίνας
ΕΧνούνοι απτήσεις
Επίσημη επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την
εξαγορά των Ναυπηγείων
Ελευσίνας μέσω της εταιρίας
ΟΝEX Shipyards από τον
αμερικανικό
οργανισμό DFC.gov έλαβε
εχθές το απόγευμα , ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Αδωνις Γεωργιάδης, όπως αναφέρει
ανάρτησή του στο Twitter . Ο
υπουργός έδωσε στη δημοσιότητα και την επίσημη επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, την οποία υπογράφει
ο επικεφαλής της αμερικανι κής υπηρεσίας χρηματοδό
ησης αναπτυξιακν έργων
(DFC) 'Ανταμ Μπόλερ εν ο
κ. Γεωργιάδης σημεινει ότι
κη επιστολή εκδήλωσης
ενδιαφέροντος για την εξαγορά
Ελευσίνας, μέσω της ΟΝEX
Shipyards , αποτελεί δικαίωση των προσπαθειν μας
με τον υφυπουργό Ανάπτυξης και
για 36,00 θέστις
κυβερνητικό
σε δήμους και Περιφέρειες
ΕΥΑΘ:
Μυπτονς Εενούν ατοχετευτικά έργα από το
Ναυπηγείων
Επενδύσεων
Παπαθανάση
οφείλεται και στην ενεργό
συμβολή του Αμερικανού
πρέσβη , Τζέφρι Πάιαr και
υπουργού Εθνικής
Αμυνας Νίκου Παναγιωτόπουλουν. Στην επιστολή
μεταξύ άλλων ο κ . Μπόλερ
αναφέρει πως η επένδυση
στο ναυπηγείο της Ελευσίνας θα δημιουργήσει ένα
πολύ σημαντικό δίκτυο το
οποίο θα βοηθήσει και θα
υπηρετήσει την μεταφορά
LNG από την Αμερική και
την Δυτική Αφρική στην
Σημαντικά έργα αναβάθμισης Επεξεργασίας
του αποχετευτικού δικτύου
της Θεσσαλονίκης στο παραλιακό της μέτωπο, από το
Λιμάνι μέχρι και το Αγγε - κευή παραλιακού αποχετευτιλοχρι , ξεκινά το επόμενο κού αγωγού 1.330 μέτρων ,
διάστημα η ΕΥΑΘΕΥΑΠΣ όπως και μικρότερων επιμέρ
0,00%.
Λυμάτων
Ανειν , στο Αγγελοχρι.
Επίσης, προβλέπεται κατασΔικαίωμα υποβολής η λεκτρονικν αιτήσεων συμμετοχής
στη διαδικασία κατάρτισης του Πίνακα Κατάταξης Ανέργων
για την προθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων
Κοινωφελούς χαρακτήρα έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρα ανέργων του ΟΑΕΔ που ανήκουν σε μία
τουλάχιστον από τις παρακάτω κατηγορίες
ους αγωγν στην περιοχή
από την οδό Λύτρα και σε όλο
Τα έργα , προϋπολογισμού περίπου το μήκος της Μ. Αλε4,4 εκατ.
σουν δύο χρόνια και περιλαμβάνουν
παλιού ηλεκτρομηχανολογι - αγωγός
κού εξοπλισμού με νέο , τελευταίας τεχνολογίας , αντικατάσταση αγωγν πίεσης σε
αντλιοστάσιο εντός του Λιμένα, βελτιστοποίηση της λειτουργίας του αντλιοστασίου
στον Φοίνικα, όπως και αντικατάσταση περίπου 2.500
μέτρων στον αγωγό που
καταλήγει στην Εγκατάσταση
υρ , θα διαρκέ - ξάνδρου προς τα ανατολικά.
ΣΤΟ πλαίσιο του ίδιου υποέρ
αντικαταστάσεις γου , θα κατασκευαστεί και
αποχέτευσης
ομβρίων σε συνεργασία με
την Περιφέρεια Κεντρικής
- εγγεγραμμένοι άνεργοι στα
μητρα ανέργων του ΟΑΕΔ ,
μέλη οικογενειν στις οποίες
δεν εργάζεται κανείς και οι
σύζυγοι αυτν είναι εγγεραμμένοι άνεργοι στα μητρα
ανέργων του ΟΑΕΔ
-εγγεγραμμένοι άνεργοι στα
μητρα ανέργων του ΟΑΕΔ,
μέλη μονογονεϊκν οικογενειν στις οποίες δεν εργάζεται
κανείς
- εγγεγραμμένοι μακροχρόνια
άνεργοι στα μητρα ανέργων
Ελλάδα και στα Βαλκάνια. Ο
κ. Μπόλερ καταλήγει λέγοντας ότι η επιτυχής έκβαση
της επανέναρξης των ναυπηγείων της Σύρου από την
OΝEX δίνει τα εχέγγυα για
την αναγέννηση ενός στρατηγικού κεφαλαίου για την
χρα , που θα βοηθήσει
σημαντικά και στην αύξηση
των θέσεων εργασίας.
Μακεδονίας.
του ΟΑΕΔ
Created by Universal Document Converter