Πρωτοσέλιδο Αττικό Βήμα:
Newspaper website Website







Recognized text:
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΑΤΙΚΟ ΒΗΜΑ
www.attikovima.gr
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019
ΧΡΟΝΟΕ 15ος ΑP. ΦΥΛΟΥ 1307
διαβάστε
την εφημερίδα μας
και στο διμδίκτυο
ΚΟΛΙΚΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ: 74π
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΕΛ. 22
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ
ΕΑ ΕΡΓΑ ΣΔΙΤ
Οι στόχοι για ένα αποτελεΟ Αντιπεριφερειάρχηs σε
χρουs φιλοξενίαs ατόμων
με ειδικές ανάγκεs
σματικό σχέδιο διαχείρισηs
αποβλήτων
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
Τous άμεσουs στόχοUs και τη στρατηγική Ποu
θα αναπτύξει η Περιφέρεια Αττικής Προκειμέ,
νου να διαμορφωθεί ένα αποτελεσματικό σχέδιο διαχείρισns των αποβλήτων στην Αττική.
σελίδα 4
Μερεκόρ συμμειοχν ολοκληρθηκε
ο 8ος αγνας Run the Lake
ΣΕΛ. Ε
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
θα αντιμετωπιστούν ζητήματα Που ήρθαν στο φως μετά την καταστροφή
ΑΝΑΤΕΘΗΚΑΝ
Καθαρισμός και αφαίρεση
Graffti στην Πεζογέφυρα
του Κολλεγίου Αθηνν
οι μελέτες πολεοδομικής αναδιοργάνωσης για το Μάι
σελίδα 6
Τις μελέτες με βάση τις οποίες
θα αναδιοργανωθούν
Πολεοδομικά οι περιοχές Μάτι
και Κόκκινο Λιμανάκι ανέθεσε το
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Εργα οδοποιίas συνολικού
1 ΕA. 12-13
| σελίδα 24
Μέσω των μελετν θα αντιμετωπιστούν
ζητήματα nou ήρθαν στο φως μετά την καταστροφή , από τη χωροταξική και κυκλοφοριακή οργόνωση των δύο οικισμν
έως τη χάραξη των ρεμάτων . Η Προκή ρυξη των μελετν , ωστόσο, Προκάλεσε
την αντίδραση του Συλλόγου Πολεοδόμων ,
nou επεσήμανε ότι η διάσηαση του αντικει μένου σε Πολλές επιμέρους μελέτες δεν θα
οδηγήσει σε ένα συνεκτικό αποτέλεσμα.
ΔΗΜΟΤΙΚΑ
Δήμοs Βάρns-ΒούλasΒουλιαγμένns:
Βράβευση των επτυχόντων
μαθητν από τον Δήμο
) Δήμ0s Διονύσου:
Στο Γεύμα Αγάπns του Ιερού
Ναού Προφήτη Ηλία
Ροδόπολn , ο Δήμαρχοs
Δήμοs Κρωπίαs:
Η Εθελοντική Ομάδα στιs εγκαταστάσεις του Συλλόγου φίλων
Παιδιν με καρκίνο ΕΛΠΙΔΑ
Ψυχρή εισβολή
τns "Zηνoβίαs"
από αύριο
Εντατικοποιούντα οι
έλεγχοι στην αγορά κατά
την εορταστική περιοδο
ΣΕΛ 10
ΣΕΛ. 7
ΕΥΔΑΠ
ΣΕΛ. 6
Ολοκληρθηκε μpγλα
εππτυχία η δράση Όλου του
Κόσμου το Ψομ"
Δημοηρατούνται μέσα στον
Ιανουάριο τα πρτα έργα
αnοχέτευσns στην Ανατ. Αττική
σελίδεs 14-15
ΣΕΛ. 24
Αρθρο του
ΑΑΤΑΜΗ Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΕΧΕΙ ΕΤΟΙΜΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ
ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗ
ΣΕΛ. 17