Πρωτοσέλιδο Αγώνας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΩΝ ΑΣ
ΤΗ ΣΣΟ ΡΑΚΗΣ
Επισκέψεις
Μητροπολιτν θράκης
στην Αθήνα
ΚΑΘΗ ΜΕΡΙΝΗ.
Χαρδαλιάς:
"Μας προβληματίζει
η κατάστα ση στην Ξάνθη"
"Γίνεται μια τεράστια προσπάθεια εκεί
από τους κατοίκους και οφείλω
αυτό να το ομολογήσω και να το αναγνωρίσω",
τόνισε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας
Η Ελλάδα πapαμένει κητικούς τοπικούς φο- nς είvaι η κατάστοση.
μια ασφαλής χρα και ρείς παρουσία και του
προς την επίτευξη και περpeρειάρχη ανατολι- κατάστοση στην Ξάνθη , ριoχή .
διατήρηση αυτού του κής Μακεδονίας και μας προβληματίζει η
στόχου λαμβάνονται Θράκης Χρήστου Μέτι περιοχή τόνισε και καμία απόφοση σε όλη
όλα τα απαρατητα υγει
ονομικά μέτρα για την στικοποήσει και να συ - τεράστια προσπάθεια τοβάρος Των εύλογων
προστασία ταξιδιωτν ντονίσει μια σειρά τεχη - εκεί σπό τους κατοί . Πέσεων και σνησυχκν
και πολιτν από τον κο- κν ζητη μάτων που κους και οφείλω αυτό αλλά και της ψυχολογι
ροναίό , τόνισε , από το προκύπτουν από την να το ομολογήσω και κής πίεσης όλων εκεί .
αεροδρόμιο της Καβά - άφιξη των πρτων ταξ να Το αναγνωρίσω . Δεν νων που εμπλέκονται .
λας "Μέγας Αλέξαν- δυωτν στο "Μέγας Αλέ ξέρω ακόμα αν βρισκό- οι anoφόσεις μας λαμ
δρος", ο υφυπουργός ξανδρος".
Πολιτικής Προστασίας
Νίκος Χαρδαλιά .
Στο πλαίσιο των επί
σκέψεων του σε περυpε
ρειακά αεροδρόμια , noυ
από την 1η Ιουλίου θα νές περοχές του δήμου έχουν ένα και μόνο πέρα από οτιδήποτε
δέχονται πτήσεις εξωτε - Μύκης Σημείωσε ότι το γpova , ένα και μόνο άλλο μετράει να παρα.
ρικού , ο κ. Χαρδαλιάς βράδυ θα υπάρξει μια άξονα, το καλό των μενει ο άνθρωπος συ συναντήθηκε με τη διοί σύσκεψη προκειμένου ίδιων Των κατοίκων , Τός οσφαλής , να πuρa .
κηση του aεροδρομίου να γίνει επαναξιολόγηση στε να μην επιτρέ - μείνουν ασφαλείς οι γύ .
και τους εμηλεκόμενους των μέτρων στον Εχίνο ψουμε να υπάρχει ρω του , , τόνισε με έμ- ΟΣΤΕΝΟS Αροενιου
υγειονομικούς και διο στε να διαπιστωθεί έξαρση , επέκταση ή φαση ο υφυπουργός
πολλαπλασιασμός του
'Μας απασχολεί η ού στην ευρύτερη πε .
έγουμε πόρει Κατασκευασμένες
Διαμαρτυρίες
Σε αδιάκοπτες
πτήσεις .
ου . προκεμένου να ορ. πρόσθεσε γνεται μια αυτή τη διαδρομή , υπό
μαστε στο τέλος του βάνονται με απέραντο
Οκ Χαρδαλιάς ρω - Τουνελ συτό θα το κα - σεβασμό στην καθημε- Γράφει ο Μιχάλης Σπανίδης
τήθηκε και γα την κατά -θορίσουν ο επιδημιο- pινότητα του καθενός
σταση στην Ξάνθη και λόγοι μας. Σε κάθε πε . συμπολίτη μας και στον
τα περιοριστικά μέτρα ρίπτωση, οι οποίες οικογενεια κό του προ nou ισχύουν στις ορει, απoφόσεις λαμβάνουμε γραμματισμό . Πόνω και
ΚΟΣΜΟΓΟΝΙΚΕΣ
ΑΛΛΑΓΕΣ ..
Διανύουμε το 2020.
ΤΕάνθη για Ολους",
"ΔΥΣΤΥΧΩΣ
Έτος Μουσείου ΑΔΗ
ΡΩΝ έonευσε να το χορακτηρίσει η Προίσταμ
νη της Εφορείας Αρκοιο
τητων Κωνσταντίνα Καλ.
Ο ΕΜΠΑΙΓΜΟΣ
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ !"
Ημαστε τότε στον Ιανουάριο
ΣΕΛΙΑ
ΦΙΛΤΡΑ ΝΕΡΟΥ
οι δύο ύβρεις
instapure
AQUAPHOR
Douton
ΖΟΛΩΤΑ ΑΕ
Προς την Αγία Σοφία
Του Χοήστου Knoupoύ
MIX . ΚΑΡΑΟΛΗ 91, ΕΛΝΘΗ 2541106020
ΑΞΙΟΝ
σε ενα.
σχολείσ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ -ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα