Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
φ ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ (
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Ιδιοκτησία: 1. & E. ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ Ο.Ε. . Έτος 630-Αρ. φύλλου 17.789 .Τιμή 0,60 Ε . Τρίτη 30 Ιουνίου 2020
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
/ Γραφeίar Φ. ταβέλλα 11-1ΩΑΝΝΙΝΑ 453 33. Τηλ Κέντρο 26510 25.677,33.791-Fat 26510 30350 htp:/www.proinosiogos.gre [email protected]
Σε ευρεία σύσκεψη χες υπό τον Κ. Μητσοτάκη διατιστθηκε ότ..
Ο θετικό σήμα για την Ελλάδα εξέπεμψε ο γερμανικός κολοσσός της λλαέλεγεοΝ.Χαρδαλιάς άλλα ανακοίνωσε χθεςο Σ. Πέτσας
Τη Εομονο δεθού ουό δεθες πτήτες τυ Αροδρόμα Αλαλούμ με το άνοιγμα των
Ιoνίνων και Ακτου. Δύο ξενοδοχεία καραντίνας στην Ηπειο
συνόρων στην Κακαβιά!
. Σε πλήρη ετομόητα είναι
ηχρα μας ενόψει του αυριανού
επίσημου ανοίγματος των συνό.
ρων της σε τουρίστες από ο ε.
ξωτερικό Διαδικασία αναγκαία
προκειμένου να στυθεί όπείναι
δυνατόν από η επνη.
Εάν δεν δοθούν διευκρινίσεις από τα μεσάνυχτα-και χωρίς
μέτρα ελέγχων- ελεύθερη θα είναι η διέλευση Αλβανν.. .
. Σελιγόπρες από 24 ρες α .
νοίγουν Τα περφερειακά σερο δρόμια Της χρας-μεταξύ πων ο πoίων κα Των Ιωaννίνων , αλλά
και οι βαστικότερες πύλες εσόδου
μία για rov roupιστικό κλάδο υ πήρξε μεγάλο .
ΡΕΠΟΡ ΤΑΖ
ΚΩΣΤΑ ΑΓΟΡΗ
ΡΕΠ ΟΡΤΑΖ
από Τις γετονικές χρες, με Τα
πράγματα να περιπλέκονται όσον
σφορά την Αλβανία , καθς σε
διάστημα λίγων 24ωpων υπήρ χουν ανmικρουόμενες δηλσες
κυβερνητικν παραγόντων .
Προετομοσία έχrι γίντι σε άλα
; Έτοιμα να φέρουν ξανά στην Ελλάδα τουρίστες απ' όλη την ΕυΗρπη είναι τα σεροπλάνα του γερμανικού κολοσοού ΤU, καθς
ανοήουν αύριο τα σύνορα ης χρας μας ..
σές είναι σε εγρήγορση. όπως το
στηκΕ χθες κατά την ευρεία σύσκε
ψη που έλαβε χρα στο Μέγαρο
Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό
Κυριάκο Μητσστάκη και με η συμ
μετοχή Υπουργν και εμπλεκόμενων φορέων όπως ο ΕΟΔΥ. Θετικά
σημάδια υπάρχουν, πάντως, ότως
: Εικόνες από το παρελόν με Τς απλεωτες ουρές σχηpάτων στο
Αβανικό τελονείο Κακαβάς αναμένεται να ζωντανψουν από
τα μεσάνυχτ εάν πλικά επpaπεί η άνευ ογειονομικν ελέγ
χων () είσοδος των Αλβανν στη χρα μας
Στα Γιάννενα μετό τη χορήνηση ΠολιΙκού Ασύλου .
Τριακόσιοι πρόσφυγες σε
αναζήτηση στέγης και εργασίας
νπ συφητήθηκε χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο
, που
την επιλέγου
Στο μεταξύ . έτομα να ανοξουν
σε πήσεις από το εξωτερκό είνα τα
Αεροδρόμα, μεταξύ των οποίων πE
ριλαμβάνοντα κα
τουριστικός *
να με τον οποίο η Ελλάδα.
Χθες το άνογμα της Κακαβιάς
: 4) ανακοίνωσε ο Κυβερνητικός εκ πρόσωπος Στέλιος Πέτσας προκαΛύντας έντονη αναστάτωση στην
Ήπερο και ειδικά στο Νομό ίωaνν
νων ο σποίος- προς Το παρόν-κα
θέσταπαι η περοχή δλυσης των χ
hιάδων Αλβανν πολιτν, σπoίο
: θα μετακινούνται προς κάθε κατεύ
θυνση της χρας καθς α άλλο
δύο μιθοριαol σταθμοί Μέρτζανης
και Μαυροματίου
αποΣΧΟΛΙΟ ΤουΠ.Λ.
Μόνο εξ αέρος
μεταδίδεται ο κορωνοίός
Κπταπέδιμε το νομοo
μιη δοδλντες
ους ανέρχονται ο
πρόσφυγες που
φιλοζενούνται σε
δομές rων ΙωσννH
νων και στους ο
ποίους δοθηκε πo λιικό άσυλα
Μετά την εξέ ξη συτή καm σύμφωνα με τη ναμοθεσία .
. Αν και πέρσσαν πtσσερα
24ωρα από την επίσκεψη Του
| Υφυπουργού Πολ
σίας Ν. Χαρδαλιά
Σελ. 2
Σελ 6
Προστα Μνημόνιο με ΥΠΕΣ και Πολεμική Αεροπορία
Σε πλήρη λετουργία από Ιούλιο
βάζει ο Δ. Ιωαννιτν την lριδαν
ν Κατέθεσε και προτάσεις 2 εκατ . ευρ για ψηφιακή σύγκλιση
12η σελ
Ξεπέρασαν κάθε όριο οι Τοσάμηδες
< Βάφτισανν προγύνους τους
τον Πύρο και Σουλιτες!
πρόσφυγες θα πρέπει να εκαταλεί
Ψουν τα μοθωμένα διαμερίσματα ή βοήθημα και θα πρέπει να μεριμνήη δομή Φλοξενίας του Κατσικά
διακόπτετα Το μηναίο οκονομικό
σουν οι διοι για την κο - -11η σελ .
. Εντός του Ιουλίου αναμένεται να
Εθεί σε παραγωγική
λειτουργία από roν
Δήμο Ιωαννιτν Το
πολυσυζητημένο
Ασκούναυστηρή κριτική στα πεπραγμένα τους
Φουλ. επίθεση σε Δήμο και ΔΗΠΕΘΕ
από την <Πρωτοβουλία Καλλπεχνν
νΕχρίδικαν ιοτoες 246.000 ευρχωρίς ανοιχmή πρόνκληση
μπει rίλος στο παραδοσιακό αχαρτομά .
φουντνεν η δια .
pάχη ανάμεσα στην
aΠρωτοβουλία Καλλιτε
χνν Ιωαννίνωην και oν
Δήμο με αφορμή την σnαίτηση mωv πρτων να
σχεπικό Μνημόνιο Συνεργοσίας με - : στηριχ0ούν κατά προr .
ταξύ του υπουργείου Εσυτερκν, : ραιoτητα οι ντόπιοι εργάΤες Του πολησμού, οι ποίor έχουν πληγεί πολύ
ηλικτρονική διαχεί
ριση εγγράφων.
Σ1ο πλαίσο αυτό , υπογρoφηκε
σους για Την ανύaρκτη αγενο .
κτονία τους . Η εκδήλωση Τελικά
του Δήμου Luννmν και της Πολεμκής Αεροπορίας το σποίο δαοφo
Μίζa τη χρήση Του συστήματος από
τον Δήμο . Το μνημόνιο υπέγραψαν
ουπουργός Εσωτερθεση στην Πλατεία Τσαμουριάς
στα Τρανα με ασπουδαίες μορ- δεν έγινε , επιδή η Αστυνομία δεν
φές προγόνων Τουg επιχείρησαν
Togeλή Εγο an λιαpο
έδωσε άδεια λόγω κορωνοού .
Την πρωτοκαθεδρία όμως σ"
συτήν θα είχαν μέλη πης οικογ
νειας Τζοβέλλα και
σοβαρά από
- 2η σελ
,Τσάνηδες στο
της εβδομάδος εκδηλστων μ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ <Π.Λ.~
ΑΠΟΨΕΙΣ
Κανένας δεν δικαιούται να
καταστρέφει τον τόπο μας!
Οριστικά παρελθόνο Γ Ντάστος
Το νέο τεχνικό διευθυντή
<αψάχνευ ο Γ. Χριστοβασίλης
επιοyΛΛΙΔΕΣ
Ο κορωνοϊός και οι
θεωρίες συνωμοσίας!
Δεν ανανεθηκε η συνεργασία με Σεργκελασβοα
. Στην ανοζήτηση Του αντικ .
Ταστάτη Του Γιργοu Μτάστου
βρίσκεται ο Γργος Χριστοβσσί.
λης για Το νέο δευθυντή Του mo .Ο πλούτος της Ηπείρου και γενικτερα mς
Ελλάδας, της πατρίδας μας είναι οι ομορφίές ης
και ο πολιπσμός της Τα ψηλά και χαμηλά βουνά
Της , η μεγάλη ποικιλία των δένδρων , Των θάμνων,
των λουλουδιν, των βοτάνων , η πλούσια πανίδα
της με pοναδικής ομορφιάς πουλιά και ζα που πλουτίζουν τη
ζωή μας και μας δίνουν χαρά και γαλήνη στις Ψυχές μας . Τα λαγκάδια και οι χαράδρες ης, τα δάση , τα ποτάμια με τα 3ησελ
Ο Στη μακροίωνη ιστορική του πορεία ο άνθρωπος μη μπορντος να ερμηνεύσει κάποα φαινόμενα ή γεγονότα κατασκεύασε αρχηκά τους μύθους
κοι αργότερα διάφορες θεωρίες συνομωσίος.
Με Τον όρο -θεωρίες συνομωσίας χαρακτηρί
ζουμε κάθε θεωρία σύμφωνα με την oποία , κάmοο
γεγονός , ήμα σειρά από γεγονότα, ερμηνεύονται ως anoτέλεσμα
ουνωμοτικής μυστικής (σχεδόν μυσηικιστικής) , oργανωμένης και
υπογειας δροσης ατόμου, ή ομάδος ανeρωπω, ή υπηΟς στον ΠΑΣ
και ήδη πολλά ονόματα
έχουν αρχίσει να ακούγοντα ως
πιθανοί διάδοχοι .
Ηπεποίθηση του προtδρou Τοu
ΠΑΣ Γιάνα ήταν όι πρέπ να υπάρξα ανπκατάσταση 11η σελ
ar.gr
* η σελ.

Τελευταία νέα από την εφημερίδα