Previous
Next

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Νέα "ένεση" ρευστότητας 3,5 δισ.
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΝΑΥΤΕΜI10PΙΚΗ μυn 91771234 557119
Δευτέρα 29 Ιουνίου 2020/ τιμή: 1,30 Ε
ΟΙΚΟ ΝΟΜΙ ΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡ ΗΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜ ΕΡΙΔΑ
Έτος: 960 . Αριθμός φύλλου: 27.258
Νέα ένεση ρευστότητας 3,5 δισ.
Ηκυβέρνηoη οριστικοποιεί νομοθετικές διατάξεις και υπουργικές αποφάσεις Που θα τεθούνάμεσα σε εφαρμογή
Πρτη κατοικία Πράσινων) και κόκκινων) δααπελευθέρωσης της οικονομικής δραστηριότητας επιδότηση των δόσεων των στεγαστικν δανείων , νειοληπτν , θα διατεθούν Περισσότερα από 400
εκατ. ευρ. Το Πρόγραμμα (Συν-Εργασίαν έχει
ήδη Προϋπολογισμό 1 δισ. ευρ , εν μελετάται
η επέκταση της διάρκειας επιδότησης των εργοδοτικν εισφορν . Τουλάχιστον 500 εκατ. ευρ
θα ακοστίσειν η μείωση των συντελεστν υπολοτου lockdown. Με τη 2η φάση της επιστρειπτέας γισμού της Προκαταβολής φόρου στις επιχειρήσεις
των τελευταίων 30 ετν όσον αφορά τν παραγωγή Προκαταβολής Προγραμματίζεται η διάθεση ζε - εν οι ρυθμίσεις των φορολογικν υποχρεσεων
Που συσσωρεύτηκαν κατά τη διάρκεια της Παν
δημίας θα επιβαρύνουν τον κρατικό Προϋπολο
δόσεων των στεγαστικν δανείων Που αφορούν γισμό με τουλάχιστον 220 εκατ. ευρ. σελ. 6-7
Εν η χρα μπαίνει από σήμερα στην 8η φάση
η 2η φάσηn ης επιστρεπτέας προκαταβολής, η
SCORPIOS
η μείωση της Προκαταβολής φόρου για τις επ του κορονοίού, το οικονομικό επελείο ετοιμάζεται χειρήσεις, η επιδότηση των εργαζομένων Που
κλήθηκαν να απασχοληθούν με μειωμένο ωράριο
εργασίας , αλλά και η ρύθμιση οφειλν Προς την
τάξεως των 3,5 δισ. ευρ ή Περίπου 2% του ΑΕΠ. εφορία Που συσσωρεύτηκαν κατά τη διάρκεια
από τους Περιορισμούς που επέβαλεν η Πανδημία
Security Services
να ενεργοποιήσει μέτρα Που θα διοχετεύσουν
- έμμεσα και άμεσα - ρευστότητα στην αγορά της
210-ε Ο7ο427
229 50- 3677 00
WWW.SCORPIO5-SECURITY. GR
Κηφισιά-Ωρωπός-Οινόφυτα-θεσσαλονίκη
Διανύουμε μερικές από τις χειρότερες εβδομάδες
εθνικού εισοδήματος και στην κυβέρνηση ορι
στού χρήματος) ύψους 1,4 δισ. ευρ το αργότερο
στικοποιούν νομοθετικές διατάξεις και υπουργικές μέχρι τις 10-15 Ιουλίου. Για την επιδότηση των
Κερδίζουν τα δεξαμενόπλοια
από τις γεωπολιτικές εξελίξεις
Οι γεωπολιτικές εξελίξεις επηρεάζουν τα κέρδη
των δεξαμενόπλοιων και τα ωθούν σε υψηλότερα επίπεδα από ό,τι Προδικάζουν τα
θεμελιδη μεγέθη της αγοράς , σύμφωνα με
Πρόσφατη ανάλυση της Βimco για την Πορεία
της αγοράς δεξαμενόπλοιων την τελευταία
δεκαετία . σελ . 12
αποφάσεις Που θέτουν σε εφαρμογή μέτρα όπως
Μεταχρονολογημένες
καταβολές εισφορν
Για την Περίοδο Μαΐου-Βάσει ΚΑΔ
Νέα έργα υποδομν
για τον σιδηρόδρομο
Τη δυνατότητα μεταχρονολό Πολιτισμό, τον αθλητισμό , την
εστίαση και τον τουρισμό . Αυτοί
οι επαγγελματίες μπορούν να
κάνουν χρήση της Παράτασης
και να αποπληρσουν τις ει σφορές Μαΐου τμηματικά σε
τέσσερις ισόΠο
σες μηνιαίες
δόσεις, με προθεσμία καταβολής της Πρτης
δόσης έως 31
Την Παράταση δικαιούνται μόνο Οκτωβρίου. Εκτός από τις ε οι επαγγελματίες Που εντάσ - σφορές Μαΐου, στην τετράμηνη
ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν
τυχόν δόσεις οφειλής από συμ
του παραρτήματος της Υ.Α. Πλη ρωματική εκκαθάριση
στην οΠοία εμπεριέχονται δρα - ασφαλιστικν εισφορν Προηγούμενων ετν , απαιτητν
μέχρι 30 Ιουνίου. σελ.5
Yησης της πληρωμής των ασφα
λιστικν εισφορν περιόδου
απασχόλησης Μαΐου 2020 δίνει
νέα απόφαση του υπουργού
Εργασίας Γιάννη Βρούτση σε
Να επιστρέψει στην ανάπτυξη ο σιδηρόδρομος
επιδικει το υπουργείο ΥΠοδομν και Μεταφορν, διαμορφνοντας επενδυτικό σχέδιο
πενταετίας και δεκαετίας με έργα υποδομής Οι
συνδέσεις που δρομολογούνται με βιομηχαvίες , ΒΙΠΕ και τα λιμάνια Θεσσαλονίκης,
Καβάλας , Αλεξανδρούπολης, Βόλου και
Πάτρας στοχεύουν στο να κδιευκολύνουν τα
εμπορεύματα με Προορισμό τις γειτονικές
χρες και την Κεντρική Ευρπη . σελ . 11
αυτοαΠασχολούμενους κι
ελεύθερους
επαγγελματίες
Που Πλήττονται βάσει ΚΑΔ
Αυτοαπασχολούμενοι ,
ελεύθεροι
επαγγελματίες
Τα σούπερ μάρκετ επιστρέφουν
στην κανονικότητα
σονται λόγω κύριου ή δευτε
ρεύοντα ΚΑΔ στη σχετική λίστα
Covid-19:Πάνω από 10 εκατ. τα κρούσματα διεθνς
Γύρισε σε αρνητικό τοπρόσημο των Πωλήσεων στα σούπερ μάρκετ τη δεύτερη
εβδομάδα του Ιουνίου , εξέλιξη Που επιβεβα νει την επιστροφήν της κατανάλωσης σε
Πιο ομαλά επίπεδα σε σχέση με αυτά Που
καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια της καραντίνας . σελ. 14
Εεπέρασαν διεθνς τα 10 εκατομμύρια τα κρούσματα του Cονid -19, με Βόρειο Αμερική
Λατ. Αμερική και Ευρπη να μετρούν περίπου το 25% των κρουσμάτων, έναντι 1 1% και 9%
αντίστοιχα στην Ασία και στη Μέση Ανατολή . σελ . 17
στηριότητες Που σχετίζονται
κυρίως με τις μεταφορές, τον
Τιθακρίνει
Στο νήμα
θα κριθεί
η σεζόν στα
ξενοδοχεία
ΚΛευκοί
σε εισηγμένες ις αποδόσεις
εταιρείες
Adecco
Η ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
ΤΟΥ ΑΝΟΡΩΠΙΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΣΤΗ ΜΕΤA COVID-19 ΕΠΟΧΗ
των εμπορευμάτων
Ποια deals έκλεισαν
Κρίσιμο το τρίτο τρίμηνο
Ζήτηση
σελ. 10
Δύσκολο το Πεδίο δράσης για τις αγορές εμπορευμάτων στο δεύτερο εξάμηνο, αφού δοκιμάστηκαν
από την Πανδημία του κορονοίού τους Πρτους έξι
μήνες. Στο γτρίμηνο, οι επενδυτές θα εστιάσουν στην
Παράθυρο στο μέλλον άνοι ξαν αρκετές εισηγμένες εται
ρείες , εξασφαλίζοντας λευκούς ιΠΠότες οι οποίοι ανέ
λαβαν τα χρέη τους και τις οδή
γησαν σε εξυγίανση, εν δεν
είναι λίγες αυτές Πουπαραμέ
νουν σε αναμονή , Προς αν
τιμετπιση βαρν Παρελθόντων ετν. σελ . 13
Πολλν ταχυτήτων θα είναι
Εργατο
φέτος οι επιδόσεις των ξενο
δοχειακν μονάδων λόγω Παν
δημίας, με τις κρατήσεις τε λευταίας στιγμής για το κρίσι
μο διάστημα Ιουλίου - Αυγού
στου να Παίζουν καθοριστικό
ρόλο και την αγορά να διαφοροΠοιείται ανά τύπο καταλύΕ.Ε.-1n ουλίου
ΛΟΓΙΚΑ
Ανοίγουν
α ΚΛΗΡΩΝΕ> ΣΤΟ ΣτΕ
Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ
ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ >4
εξέλιξη τουβκύματος κορονοϊού Που Παρατρείται
σε ορισμένες χρες, ειδικά στις ΗΠΑ. Το διάστημα τα συνορα
αυτό θα σηματοδοτηθεί επίσης και από την Πολιτική
μάχη για τν κατάκηση του Λευκού Οίκου από ΝτόναλντΤραμπ και Τζο Μπάιντεν, καθς και από τις κι
νήσεις τωνκεντρικν τραπεζν. σελ. 25
για 15 τρίτες
ματος, σελ. 10

Τελευταία νέα από την εφημερίδα