Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:Recognized text:
www.prlogos.gr | f: Πρωινός Λόγος | t: @proinoslogos

Γιάννης Δελλής
από την πλατεία
της Κοζάνης:
«Είμαστε το πιο
σταθερό κόμμα»

σελ ~ 3

Ο διευθυντής του
Εδικού Δημοτικού
Σχολείου στον
Τετράλοφο
για την έλλειψη
ενδιαφέροντος
του δήμου
Κοζάνης σε μια
βασική δομή
εκπαίδευσης

Ο Ιορδάνης Ρωμιόπουλος
στην Καστοριά μετά τα πέντε
κρούσματα - «Δεν χρειάζεται
πανικός, αλλά υπευθυνότητα»

Επτά τα κρούσματα
στην Καστοριά
σελ ~ 24

σελ ~ 24

7256

Αρ. φύλλου
τιμή 0,50 €

Σάββατο 27 Ιουνίου 2020

Κωδ. 1907

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Κοζάνης

Έτος ίδρυσης

1990

σελ ~ 14

Η Τηλεθέρμανση
Κοζάνης στην
μετά λιγνίτη
εποχή. Η πρόταση
της Δημοτικής
Κίνησης «Κοζάνη
- Τόπος να Ζεις»

σελ ~ 16

Αυτός είναι ο τελικός
πίνακας βαθμολογίας των
υποψήφιων για την θέση του
καλλιτεχνικού διευθυντή Κοζάνης
- Η Ελπίδα Κουϊμτζίδου ζήτησε
επανάληψη της διαδικασίας

σελ ~ 5

σελ ~ 3

Συγκέντρωση
διαμαρτυρίας της ΟΛΜΕ
στην κεντρική πλατεία της
Κοζάνης για την κατάργηση
της κοινωνιολογίας και
των καλλιτεχνικών
μαθημάτων