Πρωτοσέλιδο Πρωινή Κοζάνης:Recognized text:
ΜΠΡΩΙΝΗ
μέχρι θανότου p
Σάββατο
Ιουνίου
Αριθ. φύλλου 6042
Τιμή φύλ.:0,506
Kαθημερινή εφημερίδα Kοζάvης
Δεύθυνση Δευτεροβάθμας Εταίδευσης (Τμήμα Φυσκής Αγωγής) Καζάνη
Υγειονομική εξέταση και
πρακτική δοκιμασία (αγωνίσματα)
των υποψηφίων ΤΕΦΑΑ έτους 2020
Σελίδα 12
Κίνδυνος
σε Δήμους
και Περιφέρειες
Σελίδα 7
Mχιούν 190.00 έσεις εγασίας
Δήμος Κοζάνης:
Εργασίες οικιστικής
αναβάθμισης
στη Δημοτική Ενότητα
Ελίμειας
- Μία στιs τρειs επιχειρήσεις
δεν μπορεί να ηληρσει
tis εισφορέs tns npos
τα Ταμεία
Σελίδα 13
Η τελική βαθμολογική
κατάταξη της Γ' Εθνικής
κατηγορίας γυναικν
Βάσεις 2020:|
ΗΠοιες σχολές!
θα σημεισουν άνοδο,
οι πρτες
εκτιμήσεις
Σελίδα 8
ΙΟ ΕΙΣ
Σελίδα 24
Τρία συν... ένα
"αγκάθια" ζητούν λύση)
Είναι αλήθεια ότι λίγο πφιν συμπληρσει ένα χρόνο
στην εξουσία , αυτή η κυβέρνηση τα έχει δει όλα!
Τi πανδημία, Τι bckoown, ι μεταναστευτικό , Τι ελληνοτουρκικά. Τα μεγάλα και δυσεπίλυτα προβλή !
|ματα ποu anαιτούoαν άμεση και καίρια διαχείριση|
| έπεσαν βροχή σχεδόν με το καλημέρα. Και σε έναν
- όχι μικρό . βαθμό δεν επέτρεψαν να αναπτυχθεί η
| τολιτική της κυβέρνησης τουλάχιστον όπως αρχικά
| είχε σχεδιαστεί . Και τούτο Παρά τον γρήγορο βημα:
| τισμό με τον οποίο ξεκίνησε η κυβερνητική θητεία
συνέχεια στη σελίδα 4,
Οι Πανελλήνιες 2020
οδεύουν προς την
|ολοκλήρωσή τους και
|οι μαθητές αρχίζουν
|να κάνουν τις εκτιμήΙσεις τους για τις βάσεις 2020 των σχολν
| nοu τους ενδιαφέΙρουν.
Προφανς αυτό συμ
περιλαμβάνει τη
Σελίδα 11