Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Στη Λακωνία 20 από τις
73 συλλήψεις σε ασκούπαν το μεγαλύτερο τεχνικό
στην Πελοπόννησο > αλ. 7
<0Δ. Ευρτα δεν θα εκτελέσει Συγχωνεύονται
Όιu Ψάχνεις είναι εδ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στη σελίδα 12
σε μία οι τοπικές κατηγορίες
Πρόγραμμα της δεκαετίας), oλ 7| της Λακωνίας σελ. 15
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Σάββατο 27 Ιουνίου 2020 [Ετος 24 | Αριθμός 5908 |Τμή φύλλου 0,50c
Τηλ. 2731061253 Fax : 2731081250e-mailin fo @lakonikos.gr.www.lakonikos.gr.
Κοινό βουλευτικό
μέτωπο για το ΤΕΦΑΑ
Προτείνει ο Κρητικός
Ευκαιρία κλίφτινγκο
στις Πόλεις της Πελοποννήσου
Σε "κοινή δράση και με
ενότητα , καλεί ο Νεοκλής
Κρητικός τους συναδέλφους
του Βουλευτές Λακωνίας κ
Αθ. Δαβάκη και Στ. ΑραχωΒίτη, με σκοπό την ίδρυση
Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
ΤΕΦΑΑ) στη Σπάρτη.
Σε μία επιστολή- Πρόσκληση , ο κ . Κρητικός , "θε .
ωρντας δεδομένη
θέληση των Πολιτικν να
δρουν με σκοπό Πάντα το
κοιινό καλό και την εnίτευξη
στόχων , οι οποίοι θα αναΒαθμίζουν τη ζωή των συμΠολιτν τους , Προσκαλεί
τους κκ Δαβάκη και Αραχωβίτη να αδράσουν από κοινού , ενωμένοι , κάνοντας
naράσταση , μόλιστα , σε όλα
τα αρμόδια όργανα. .
Ειδικότερα , ο Νεοκλής
Κρητικός επισημαίνει στους
συνοδέλφους του Βουλευτές Σε συνέχεια της ερτησης noυ κατέθεσα στις 27
Aπριλίου με θέμα "Πρόταση
Ίδρυσης ΤΕΦΑΑ Σπάρτης.
προς το ΥΠουργείο Παιδείας
της από 13 Mαϊου επιστολής
μου Προς την Υπουργό Παι δείας κα Νίκη Κεραμέως
και της συνάντησής μου με
τον Υφυπουργό Παιδείας κ .
Βασίλειο Διγαλάκη, αρμόδιο
για τα θέματα της Αντατης
Εκπαίδευσης , θεωρ ότι
είναι ρα να συνεργοτη
Οι Παρεμβάσεις Που μπορούν να εντάξουνοι δήμοι
Αναβάθμιση του αστικού περι - αnευθύνεται σε όλους τους δή - 15/9/2020, εν ο συνολικός νήσου που ανήκουν σε δημοτι
Βάλλοντος σε κύρια οστικά κέν μους της Περιφέρειος Πελο - nροηολογισμός του Προγράμ-κές τοπικές κοινότητες με μοΠεριφέρειας novήσου οι οnoίoι καλούνται ματος ανέρχεται σε 17.000.000 νμο ηληθυσμό nou υπερβαίνει
τους 5.000 κατοίκους και στις
Οι Παρεμβόσεις στο πλαίσιο onoίες δεν εφαρμόζονται Στρα τρα
Πελοηοννήσου , στα onoίa δεν να υποβάλλουν ολοκληρωμέ - ευρ.
εφαρμόζονται Στρατηγικές Ολο - νες προτάσεις και πλάνο το αμέκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυ - σως επόμενο χρονικό διάστημα . της nαpούσας δράσης αναφέ - τηγικές Ολοκληρωμένης Χωριξης, Προωθείται στο πλαίσιο.
Επιχειρησιακού Προγράμματος σεων ξεκίνησε στις 23/6/2020 οικισμούς με αστικές λειτουρ - ΟΧEJ.
-Πελοπόννησος , το
Η περίοδος υnοβολής Προτά - ροντοι σε αστικά κέντρα ή/και κής Ανάπτυξης (ΒAA ΤΑΠΤΟΚ
και θα ολοκληρωθεί στις γίες της Περιφέρειας Πελοπονσυνέχεια οελ. 9
Πρόσημο θετικό για τα βαλέντσια
στη Λακωνία
Αυξημένες τιμές κι εμπορικό ενδιαφέρον ακαλύπτουνο τη μειωμένη Παραγωγή
Η anοτίμηση της φετινής χρονιάς στα εσηεριδοειδή , Παρά
τις ζημιές αnό τον καύσωνα
του Μαΐου , φαίνεται ότι άφησε
ιδιαίτερα θετικές εντυπσεις
στους καλλιεργητές της noικι
λίας Βαλέντσια στη Λακωνία,
αλλά και την Αργολίδα , nou
αnοτελούν τις κυριότερες ηεριοχές Παραγωγής του προϊόντος στη χρα . Μάλιστα, η εκτίμηση είναι ότι από τον Μάιο το
εμπορικό ενδιαφέρον έχει
εστισσθεί ακόμα περισσότερο
στη Λακωνία, καθς ο νομός
στούμε για να πετύχουμε
κάτι σηουδαίο γα την
Σπάρτη και ευρύτερα τη Λακωνία μας.
Παρουσιάζει περαιτέρω παρa γωγική δυναμική.
συνέχεια σελ 8
ουνέχεια σελ.8
Β1lakonikos.gr
ΕΝΗΜΕΩΣΗ ΜΕ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
Έπαρση
του Αθ. Στρίκου
> σελ 3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα