Πρωτοσέλιδο Αναγγελία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ
ΔΩΡΕΑΝ ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕ 26410 49000
ΚΥΠΡΟΥ 8- ΑΓΡΙΝΠΟ
Τηλ: 256 10 47588
Stretto
FYNCH-HΑΤΤΟΝ
ΑΝΑΡΙΚΗ ΕΝΑΥΣΗ
Βασλης
Ατωνόπουλος
Ψηλά η αξιοπιστία του
Περιφερειακού Τύπου
ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Αντωνόnουλος t0ον την
ΖΗTEΙTA Κοπέλα για τη θέαη
barista έως 30 ετν
Τ061% των
αέρυν είνα
ηλνίας 3054 ετν
με αταραίτητη προϋπηρεσία
και γνση για το πόστο από
Το Coffee Brands στην οδό
Εθνκής Αντιστάσεως (πρην
Καρπενησίου) στο Αγρίνιο.
Τηλ. 69727295 94
Υψηλά ποσοστά ανεργίας
στικ ηλυές 3054 ν Τα
στοχεία του ΟΛΕA Υα το
Eρευνατου Νrούτou Rotoι κατιγράφει την εμισο σύνη των πoετν στε Μάσα Μαής Ενη
μέρωσης Η δυναμή και αδημένη αξαπιστία του Πppeoού-Τοπoού Τύου αποτυπνε ται στα
εupήματα της ετήσας ένθεσης του Νoούτου Rautar που δόθημαν στη δημοσιό τη τ ΣΕΝΑΑ 7
ΕΠΜΕΝΗΤΗΡΙΟ: Κονδύλια
για τν επχειρημαικότητα
είσυση γα
τους αγρότες
ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ
Drones και άλλος
έοπλισμός στοα
Σματα Ασφαλείας
Κατασκευή κόμβου στην συμβολή
των οδν Ηρακλείτου και Agyυμήδη
Κάτι έλεγε
κι ο Κομφού κιος
γι' αυτά
Κυκλτός κόμβος στησυμΦαή των οδν Ηρακτου και Aρμήδη πρόπαι να κατααστίο
Αγίνα στο πλσο εκτλσης του έpγου -Λaτοpγoή αναβάμη σταρηματού κνpου στη νου
Εουa.τα Σματα Ασφ
κανa τηναυστηρς ιαθοραη Οίn
τουστην ουογένεια στη συνοκία στη
Η Παταστράτος έχανε δωρεά
20 πυροσβεστικά οχήματα
Δρεά 20 πυοστuνοηιμάτον έανε η
στοτίρο της Πυροσβοστοής τηραίας του Α
Ipantoleon.gr
Η ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ
δημοσιούει ΚΑΘΕ ΒΔΟΜΑΛΑμκρίς αγγελίες για.
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ