Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοσιογράφος
τον τόΠο τον
να δυοαρεστεί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΑΠΑΛΛΑΞΤE ΜΑΣ
ΤΟ ΤΑΧΥΤΕΡΟ
ΑΠΟ ΤΟ ΒΟΥΡΚΟ
τέτoια τερτίπιa . Προοπαθ . ελογές του . Δεν του άρεσε η .
ντας να αnοφύγουν , αν όχι και δέα να στηριχθεί η για πρτη
την δικαστική , τουλάχιστον φορά Αριστερά στην εξουσία",
λάκια του ΣΣΥΡΙ.
ΖA: Ζούμε μέρες την ακόμη χειρότερη Πολιτική εnί της Πλειοψηφίας nou tou ε.
του 89 . Σε μια γελοία Προona νέμεση για τις αθλιότητες nou ξασφάλιζε , το "Ποτάμι του
θεια να ταυτιοθεί , ακόμη μια κοσμούν, τα επραγμένα τους , Σταύρου Θεοδωράκη .
φορά , ο Αλέξης Τσίπρας με τον
Ανδρέα Πanaνδρέου . Αλλά ού .
τε to 20200 είναι 1980 ούτε ο
Toίnpeς είναι Ανδρέας, Aπλς ΘΑ ΕΡΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΡΕΒΕΖΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ
Έκανε ο λέξης Τοίmρας τsς
οι ΠΡΩΤΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩTEΡΙΚΟ
Γάpeι ο ΓΠ. ΜΑΣΣΑΒΕΤΑΣ γελοΟmοιούνται ομαδικς με
ΑΠΟ ΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΑΚΤΙΟΥ
ΑΙΣΙΟΔΟΞΕΣ ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΣΤΡ . 1ΩΑΝΝΟΥ
Τη διεύρυνση με αδίκημα
| Σε βαθμό κακουργήματος
Το κατηγορητήριο για το Μάτι
|μο του Ακτίου εν αναμένεται να aνoowv
Δυο χρόνια σκε6όν ου nούνονται οpό tn
|φονκή nυρκαγά στο Μάτι nouυ στουυσε η un σε
102 ονeρnους και για nρτη φορά είve ανοτό
| tονσει τw nopobερσική κνnon νoντος
α nρτο τουpίστες στην nρέβεζα και
| tnν Hρο αno το εξωτρκό θα έpeouν κυpάς ano το Aεροδρόμο του Ακτοu , εν eα
|nλoiν συνδέοuν με το Aμον Ηyeuμενίτσο .
0 Πρωθυπουργός έκανε λόγο
Λόγω . .
ασθενούς μνήμης
Αναφορικά με τον Ελληνικό Τουρισμό
Σε αντιφόσεις έrεσε ο Δημήτρης
Παnαγγελόπουλος , επιχειρντας να
κατασκευάσει αφήγηpα για δήθεν e .
Γa τη δημουργία
Ο κ. Μητσοτάκης μ.
nρος το 2021 έκανε κή συνέλευση του Συν
ΕΛΛηνικν
κυριάκος Μητooτoης Τουριστικν Εnιχειρή αναφορικά με τον εh σcων , tnionuaivoντας
εδικά γα τον κλ
ντος έκκληση συις επ του τουρισμού ό ένα
καιρήσεις να αono - μεγoλο μέρος της φ .
τινής τουριστικής κνηNΕΡΓΑΣΙΑ και να μην σης έxει ήδη anuλs .
ό, κάνοoουν το ηρόγραμμα EΥ
μπλοκή και nαpέpβαση του πρην
πρωθυnουργού Αντνη Σαμαρά για
τον Σταύρο Παnασταύρο .