Πρωτοσέλιδο Η Αλήθεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ï Ãéþñãïò
Áìâñïóßïõ
ó÷ïëéÜæåé

“ÈÝëïõìå ëßãá
áðü ôïõò ðïëëïýò
κáé ü÷é ðïëëÜ

s Óåë. 3

Êáñäßôóá

áðü ôïõò ëßãïõò”

ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 4707 - ÅÔÏÓ 17ï

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

ÔÉÌÇ 0,50

ÔÇË: 24410 80888

Αδήλωτα τετραγωνικά
• Βήμα βήμα η
διαδικασία -Ποιες
επιφάνειες δηλώνονται, τα 6 σημεία
«SOS»
• Μια ακόμη ευκαιρία προκειμένου να ρυθμίσουν
τα αδήλωτα
τετραγωνικά ακινήτων έχουν οι ιδιοκτήτες.

Περιφέρεια
Την ενεργειακή αναβάθμιση του Δημαρχείου Αργιθέας
χρηματοδοτεί η Περιφέρεια Θεσσαλίας

s

Óåë. 7

Πολιτική

Óåë. 3

Ίδιες υποχρεώσεις και
ίδια δικαιώματα γονέων
εισηγείται στον Υπ. Δικαιοσύνης η Ασημίνα
Σκόνδρα

s

Óåë. 3

Εντάχθηκε στο ΠΔΕ της Περιφέρειας Θεσσαλίας

Ο Τζάκ & Η Φασολιά
• Το
Μικρό
Θέατρο
Λάρισας,
στην
Καρδίτσα

s

s

Óåë. 15

• Το Κέντρο
Διημέρευσης
και Ημερήσιας Φροντίδας για
άτομα με ειδικές ανάγκες στα
Τρίκαλα

s

Óåë. 9

Διαβάστε μας και στο alithianews.gr